Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор

 Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор jeeesssyyy Профил 30.05.2018 12:26

Здравейте,

Имам въпрос относно Граждански договор на собственик на ЕООД, който се осигурява като СОЛ.
Гражданския договор е към ЕООД-то, към което лицето е собственик, за период от 3 месеца и възнаграждението ще бъде платено при изпълнение на задачата.

Въпросите са ми следните:
1) Лицето подава декл. 1 с код 12 за осигуровките като СОЛ, но трябва ли ЕООД-то допълнително да декларира нещо по гражданския договор (код 14?) или само чрез Годишната декларация се правят изравняванията?

2) ДОД не се удържа при плащането на възнаграждението,а предполагам , че става чрез Годишната деклрация на СОЛ? Или пък СОЛ внася авансово данък на 3 месечие - как точно стоят нещата с данъка и какви деклрации се подават и от кой?

3) ЕООД подава само деклрация по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и без Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, нали?

4) Изчетох доста материал, някъде казват, че СОЛ издава документ за прихода...но не съм сигурна в този казус дали трябва.

Моля, който има опит с такъв казус, да сподели. Изчетох доста материали, но бих се чувствала по-спокойна, ако някой от тук ми потвърди.

Благодаря предварително.

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор XXXXX Профил 30.05.2018 12:40

Ако можете да ми обясните по какво се отличава ГД между едно ЕООД и собственика му от договор за заплащане на личния труд, тогава може да измъдря и друго решение.
За сега обърнете внимание на отчитането на личния труд (Д1, данък, осигуровки...)

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор jeeesssyyy Профил 30.05.2018 15:41

Гражданският договор е във връзка изпълнение на задача в чужбина, което е и изискване при признаване на разходите за командировка(да има трудово или извънтрудово правоотношение).

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор XXXXX Профил 30.05.2018 17:04

Е и? Защо да не е "личен труд"?

Отговор на jeeesssyyy(30.05.2018 15:41):
jeeesssyyy каза:
Гражданският договор е във връзка изпълнение на задача в чужбина, което е и изискване при признаване на разходите за командировка(да има трудово или извънтрудово правоотношение).

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор jeeesssyyy Профил 30.05.2018 20:17

Бихте ли ми отговорите на същите въпроси по-горе ако говорим за 'личен труд'?

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор motorist Профил 31.05.2018 00:10

(Изтрит отговор) Събран необходим брой гласове за изтриване

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор motorist Профил 31.05.2018 00:21

Прочети още веднъж внимателно чл.33 ЗКПО : (2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.

Очевидно е, че щом СОЛ-ът се самоосигурява, той според нормативното определение за самоосигуряване извършва труд в това дружество, извършва "личен труд".
Доколкото пътуването му в чужбина може да се обвърже с подписване на договори, срещи с партньори, участие в изложения, търговски преговори, установяване на контакти и прочие, разходите му ЩЕ БЪДАТ признати, защото това пътуване не се извършва в качеството му на съдружник, а в качеството му на лице, което полага труд и то (пътуването) е във връзка с дейността на въпросното ЕООД. Аз така разбирам разпоредбата.

Отговор на jeeesssyyy(30.05.2018 15:41):
jeeesssyyy каза:
Гражданският договор е във връзка изпълнение на задача в чужбина, което е и изискване при признаване на разходите за командировка(да има трудово или извънтрудово правоотношение).

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор XXXXX Профил 31.05.2018 01:35

На въпрос 3 : ЕООД-то подава справката по чл.73, издава и СИС, иначе СОЛ-ът с какви документи ще декларира тези суми в ГДД?
Вярно ли? И от кога е така?


Отговор на motorist(31.05.2018 00:10):
motorist каза:
Брех мама му стара с какви сложни казуси се занимават днешните счетоводители - шапка ви свалям!
Декларации, договори, чудесии..., не можете ли просто да платите едни 5% данък дивидент и да си извадите малко парички от това ЕООД, ми сте се наели с такива комбинации, от които на човек му става замъглен погледът?
Аз имам известен опит, но той е половинчат, затова ще ви отговоря половинчато - само на въпроси 3 и 4. Ако се почувствате малко по-спокойна от моя отговор, наградете ме с една ваша чаровна...

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор motorist Профил 31.05.2018 02:39

Недей да объркваш малката - тя да запомни, че СИС и служебна бележка се издават, пък СОЛ ще приложи към ГДД само служебната бележка.

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор jeeesssyyy Профил 31.05.2018 12:17

Отговор на motorist(31.05.2018 00:10):
motorist каза:
Брех мама му стара с какви сложни казуси се занимават днешните счетоводители - шапка ви свалям!
Декларации, договори, чудесии..., не можете ли просто да платите едни 5% данък дивидент и да си извадите малко парички от това ЕООД, ми сте се наели с такива комбинации, от които на човек му става замъглен погледът?
Аз имам известен опит, но той е половинчат, затова ще ви отговоря половинчато - само на въпроси 3 и 4. Ако се почувствате малко по-спокойна от моя отговор, наградете ме с една ваша чаровна...


ами данъчните искат трудови или извън трудови правоотношения за да се признае разхода за командировката, плюс това фирмата е нова и няма печалба от минали години.
само че ти ми отговаряш за граждански договор, а колегата/колежката по-горе е споменал/а за личен труд и аз тотално съм шашинг, защото там е май тотално различно а и явно ще трябва да подаваме коригиращи декл 1 да включваме данъка

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор jeeesssyyy Профил 31.05.2018 12:29

Отговор на motorist(31.05.2018 00:21):
motorist каза:
Прочети още веднъж внимателно чл.33 ЗКПО : (2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.

Очевидно е, че щом СОЛ-ът се самоосигурява, той според нормативното определение за самоосигуряване извършва труд в това дружество, извършва "личен труд".
Доколкото пътуването му в чужбина може да се обвърже с подписване на договори, срещи с партньори, участи...


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Признават се за данъчни цели следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице:
1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор XXXXX Профил 31.05.2018 12:32

Май нищо не разбрахте от въпроса ми.
Опитах се да Ви обясня, че няма значние дали ще го наречете ГД, договор за услуга, решене за заплащане на личния труд.., все ще договор, който не е трудов, но за целите на ЗДДФЛ е приравнен на трудов.

ЗДДФЛ
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
26. "Трудови правоотношения" са:
и) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1;

Погледнете в ЗДДФЛ за начина на облагане на доходите по т. 26и.

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор jeeesssyyy Профил 31.05.2018 12:36

Отговор на motorist(31.05.2018 02:39):
motorist каза:
Недей да объркваш малката - тя да запомни, че СИС и служебна бележка се издават, пък СОЛ ще приложи към ГДД само служебната бележка.


малката е порастнала вече :)
аз повече съм объркана за Граждански със собственик дали винаги се третира като личен труд...

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор colori Профил 31.05.2018 13:24

Не винаги - може някой друг да му върши работата на СОЛа , а той да яде банани.

Отговор на jeeesssyyy(31.05.2018 12:36):
jeeesssyyy каза:


малката е порастнала вече :)
аз повече съм объркана за Граждански със собственик дали винаги се третира като личен труд...

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор jeeesssyyy Профил 31.05.2018 13:35

Отговор на XXXXX(31.05.2018 12:32):
XXXXX каза:
Май нищо не разбрахте от въпроса ми.
Опитах се да Ви обясня, че няма значние дали ще го наречете ГД, договор за услуга, решене за заплащане на личния труд.., все ще договор, който не е трудов, но за целите на ЗДДФЛ е приравнен на трудов.

ЗДДФЛ
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
26. "Трудови правоотношения" са:
и) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от ...


ясно.....може ли в тази връзка да ми отговорите:

1. начислението в декл. 1 с код 12 и колоните за данъка става след като има плащане нали?
- т.е ако сме подали за 3 месеца декл 1 код 12 без тези клетки попълнени, до 25-то число на месеца следващ месеца на плащане трябва да подадем коригиращи декларация за 3-те месеца?
плюс деклрация 6 за ДОД с общото за месеца, когато е удържан или разделено по месеци ?

2. Ако сумата е обща за периода, предполагам средно по месеци трябва да се сметне?
-четох че се приспадат авансовите вноски за осигуровките, а ако излизат ,че е трбявало повече да са авансовите - тогава ако коригираме с новата декларация, предполагам, че ще има лихви за забавено плащане,
а другият вариант е с Годината декларция да стане изравняването, нали ?

3. Фирмата или СОЛ трябва ли да подава нещо на 3 месечие за данъка ?

4. Какво последно се издава към края на годината и подава ли се нещо от фирмата ?

5. А приспадат ли се 25% разходи всъщност в такъв случай ? кои суми се попълват в колоните 31-34 ?

6. и все пак някъде четох, че трябва СОЛ да издаде документ за прихода, така ли е ?

Благодаря предварително.

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор colori Профил 31.05.2018 13:50

Вместо да питате по форумите почетете малко законите, Указания и писма , касаещи личния труд...искате тука да Ви се даде наготово нещо, което е една доста специфична материя. Поне в начинаещи да бяхте писали, не се излагайте.

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор jeeesssyyy Профил 31.05.2018 13:57

Отговор на colori(31.05.2018 13:50):
colori каза:
Вместо да питате по форумите почетете малко законите, Указания и писма , касаещи личния труд...искате тука да Ви се даде наготово нещо, което е една доста специфична материя. Поне в начинаещи да бяхте писали, не се излагайте.


Изчетох, но някак си по-уверена ще съм, ако конректно ми се отговори на моите въпроси и казуси....нали затова е форум, предпочитам да получа коментари от хора, които са се сблъсквали с това.

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор XXXXX Профил 31.05.2018 18:56

Първо дайте Вашите предложения за отговори. После ще ги коментираме.

ПП От нещата, които питате, не личи да сте чели законите.

Отговор на jeeesssyyy(31.05.2018 13:57):
jeeesssyyy каза:


Изчетох, но някак си по-уверена ще съм, ако конректно ми се отговори на моите въпроси и казуси....нали затова е форум, предпочитам да получа коментари от хора, които са се сблъсквали с това.

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор motorist Профил 31.05.2018 19:30

(Изтрит отговор) Събран необходим брой гласове за изтриване

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор XXXXX Профил 31.05.2018 23:07

Бях решила да не пиша повече по тази тема, защото разбрах, че няма смисъл, но след горния отговор не мога да се въздържа:
Питащата заслужава точно този отговор!

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор Abby12 Профил 31.05.2018 23:37

Отговор на XXXXX(31.05.2018 23:07):
XXXXX каза:
Бях решила да не пиша повече по тази тема, защото разбрах, че няма смисъл, но след горния отговор не мога да се въздържа:
Питащата заслужава точно този отговор!


това беше ясно още от първия пост, ама ти реши да се поупражняваш

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор jeeesssyyy Профил 01.06.2018 10:50

Вижте сега,
имаме официален отговор от НАП за признаването на командировъчните в чужбина(за 3месеца, което си е бая разход...) на собственик на ЕООД и според тях трябва да има трудови/извън трудови правоотношения.. това едно на ръка.
Фирмата е нова и няма печалба от минали години, а собственика иска пари сега - т.е. не го правим за спестяване, а всичко да си е както трябва...
Относно отговорите на ХХХХХ и motorist има отново неща, които се различават и точно поради тази причина не спирам да питам....съжалявам, ако съм досадна. Но пак казвам, че не случайно това е форум за Дискусия.
Единия казва, че няма признати разходи другия казва, че има. Аз също мисля, че няма...
Единия казва, че не се подава справка по 73, а другия казва, че трябва - нали се деклрарира с декл. 1 , тогава явно не трябва.
Относно Декларация 1 - подава се код 12, с код 90 се подава единствено в случаите, в които СОЛ полага личен труд в дадено дружество, но се осигурява през друго такова.... така че motorist отново има противоречие в твоя отговор.

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор colori Профил 01.06.2018 10:55

Посъбрали сте нещо от два форума - личи си - а сега и чичко Гугъл да помага, а не търсете кой в какво си противоречал.

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор Blajena71 Профил 01.06.2018 10:57

Няма пари за счетоводител ли това ЕООД?

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор Blajena71 Профил 01.06.2018 10:59

Въобще не се учудвам. Познавамсчетоводител 02 години стаж, която не знае елементарни неща и знае само заглавията на наредбите, които я засягат, но не ги е чела.

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор OpaSna TikVa Профил 01.06.2018 11:36

Отговор на jeeesssyyy(01.06.2018 10:50):
jeeesssyyy каза:
така че motorist отново има противоречие в твоя отговор.


Има неща, които не си заслужава да бъдат четени, още по-малко - да бъдат анализирани и взимани под внимание

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор motorist Профил 01.06.2018 16:58

(Изтрит отговор) Събран необходим брой гласове за изтриване

 

 RE: Собственик на ЕООД осигуряващ се като СОЛ с Граждански договор TaNikKa Профил 16.07.2018 17:37

"ами данъчните искат трудови или извън трудови правоотношения за да се признае разхода за командировката, плюс това фирмата е нова и няма печалба от минали години."
"Вижте сега,
имаме официален отговор от НАП за признаването на командировъчните в чужбина(за 3месеца, което си е бая разход...) на собственик на ЕООД и според тях трябва да има трудови/извън трудови правоотношения.. това едно на ръка."
Вмъкнете го този официален отговор, да прочетем какво искат, че "Единия казва, че няма признати разходи другия казва, че има". За Справка по чл.73- може да прочетете, че се подаваше на дискета, но вече не ги приемат тия справки по чл.73. Единия казал едно, другия казал друго, третия искал... Какво общо има печалбата от минали години? Печалбата и паричните средства са различни активи.
И какво общо има бая ли са разходите-от вашия джоб ли излизат? Оформяйте си документите "колега" и задавайте конкретни и стегнати въпроси!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство