Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Публикуване на ГФО на пререгистирано в АВ ЮЛНЦ

 Публикуване на ГФО на пререгистирано в АВ ЮЛНЦ Georgieva70 Профил 12.06.2018 12:47

Здравейте,
Какво би следвало да публикуват ЮЛНЦ в АВ до 30.06.2018г
Предварително благодаря!

 RE: Публикуване на ГФО на пререгистирано в АВ ЮЛНЦ Balans2015 Профил Изпрати email 12.06.2018 13:16

Който е вече пререгистриран - отчетите за 2017 г. с такса 40 лв !!!
А който подаде документи през 2020 г. за пререгистрация + отчетите за 2017,2018 и 2019 г. с една такса.

 RE: Публикуване на ГФО на пререгистирано в АВ ЮЛНЦ Georgieva70 Профил 12.06.2018 13:30

Аз това го знам. Питам какво публикуваме - ОПР, Баланс ли само?

 RE: Публикуване на ГФО на пререгистирано в АВ ЮЛНЦ Balans2015 Профил Изпрати email 13.06.2018 08:14

Нищо по-различно от това, което сте публикували досега - в съответното министерство. Просто сега същото се публикува в Търговския регистър, но вече срещу такса 40 лв.....
 

 RE: Публикуване на ГФО на пререгистирано в АВ ЮЛНЦ Cromwell Профил Изпрати email 19.06.2018 15:15

ЗСч:
Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Чл. 38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:
1. всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година;
3. останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 юни на следващата година.
(2) Когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срока по ал. 1 и е постановен отказ за публикуване по чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър и в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване, се смята, че финансовият отчет е подаден в срок.

Следва да се уточни разликата на пререгистрираните в АВ за публикуване на ГФО на ЮЛНЦ в обществена полза или в частна полза.
В обществена полза - чл.38, ал.1, т.2, а в частна полза - чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство