Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. ДДС при продажба на лек автомобил

 ДДС при продажба на лек автомобил Fenton Профил 21.06.2018 11:19

Фирма подписва договор за 4 годишен лизинг на лек автомобил с опция за изкупуване. Към датата на сделката фирмата не е регистрирана по ЗДДС. След 1 година фирмата се регистрира по ЗДДС и не ползва данъчен кредит при месечните вноски в следващите 3 години , получава фактури с начислено ДДС /автомобилът е взет на лизинг нов/ Изминали са 10 години от получаването на автомобила и 6 години от окончателното му плащане, при което автомобилът е станал фирмена собственост .В момента има клиент физическо лице, което иска да купи лекия автомобил и с клиента ми възникна спор следва или не следва да се начислява ДДС при продажбата?
 

 RE: ДДС при продажба на лек автомобил ely_g Профил Изпрати email 21.06.2018 15:32

Доставка на стоки или услуги, за която не е ползван данъчен кредит
Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 50 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Освободена е доставката на стоки или услуги:
1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинея 1 не се прилага, когато по реда на чл. 79а и 79б е упражнено право на данъчен кредит чрез извършване на корекция.

Отговаряте ли на тези условия?
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС