Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. промяна в осигуряване като СОЛ

 промяна в осигуряване като СОЛ suzanakhe Профил 13.07.2018 02:37

Здравейте! Надявам се да успеете да ми помогнете, а някой ден и аз на някой от вас :)

Към момента съм СОЛ, упражняващо свободна професия, като НЕ се осигурявам за майчинство и общо заболяване. Оказа, че съм забременяла обаче. Освен непостоянните си доходи като СП, нямам други. Обмислям да премина в юридическо лице, ЕООД например, но ако се осигурявам пак като СОЛ, ще мога ли да променя и да се осигурявам и за майчинство СЕГА, за да изляза в последствие в такова, като ще ми се вземе предвид дохода от последните 2 години (само допреди месец бях на постоянен договор, където бях осигурявана за всичко 2.6 год.) или продължавам със същия статут на неосигурена за майчинство? Ако няма възможност за промяна на осигуряването така, предполагам единственият ми друг изход е да се самонаема на трудов договор в ЕООД-то, което мисля да открия.
Баща ми имаше ЕТ, но получи инсулт и не може да го управлява, та мислех дали не може да ме наеме като заместник (прокурист?), но пък като изляза и аз в майчинство ще трябва да търсим друг на моето място - като цяло това ми е объркано и не знам дали е рентабилно (счетоводителят, при който ходих, смята, че това е добра опция, но...). Целта ми е да се спася от социалното майчинство, което ще ме доведе до глад и да намеря оптималното решение предвид обстоятелствата.

Ще се радвам на мнения, а най-много на конкретен отговор на основния въпрос.

Благодаря ви предварително и желая спорна работа и правилни решение на всички!

 RE: промяна в осигуряване като СОЛ XXXXX Профил 13.07.2018 07:18

Не може да промените процента на самоосигуряването преди м.01.2019 г., независимо че променяте основанието.
В ЕООД не може да се "самонаемете" на трудов договор, но можете да си сключите договор за управление. Е, базата за осигуряване е по-висока, но пък и майчинството ще е повече ;)
Кое е "рентабилно" и кое не, е много трудно да се каже. Зависи от желанието, от възможностите, от конкретните сметки в конкретния случай.

 RE: промяна в осигуряване като СОЛ Cromwell Профил Изпрати email 13.07.2018 07:55

Някога, МТСП с едно писмо № 26-184/19.04.2010 год. наложи тази теза, че собственик на ЕООД не може да бъде самоназначен на трудов договор в собственото си ЕООД.Да, но нещата се променят и развиват в законосъобразна насока.
копи:
"
3. Когато собственикът на ЕООД е вписан в търговския регистър като управител на същото, съдебната практика приема, че няма пречка едновременно с това да работи по трудов договор с дружеството, при положение че трудовите функции по този договор се различават и не се припокриват с правата и задълженията, които същият има по договора за управление. В този смисъл са: Решение №11790 от 03.11.2016 г. по адм. д. №13857/2015 г., ВАС; Решение от 01.12.2014 г. по адм. д. №684/2014 г. на АС – Перник; Решение от 30.10.2015 г. по адм. д. №437/2015 г. на АС – Монтана; Решение от 25.03.2015 г. по гр. д. №4588/2014 г. на РС – Сливен; Решение №238 от 19.06.2015 г. по гр. д. №275/
2015 г. на ОС – Сливен; Решение №553 от 06.07.2015 г. по гр. д. №578/2015 г. на РС – Шумен; Решение №270 от 11.12.2015 г. по гр. д. №494/2015 г. на ОС – Шумен; Решение №8276 от 22.12.2016 г. по адм. д. №5670/
2016 г. на АС – София и др.
Мотивите, с които съдилищата приемат, че дори в случаите, когато е и управител на дружеството, е допустимо и законосъобразно едноличният собственик на капитала да работи в дружеството и по трудов договор, с произтичащото от това задължително осигуряване, могат да бъдат обобщени по следния начин:
– Не е налице договаряне сам със себе си по смисъла на чл.38 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), което води до нищожност на договора, защото страните по правоотношението са дружеството като юридическо лице и неговият собственик като физическо лице.
– Трудът се предоставя на различен правен субект, с който възникват и отношенията на власт и подчинение, а именно – дружеството, тъй като едноличното дружество с ограничена отговорност и собственикът на неговия капитал са различни правни субекти в организационно и имуществено отношение.
– Търговският закон – чл.147, ал.3 допуска сключване на договори между едноличния собственик на капитала и учреденото от него търговско дружество, а в Кодекса на труда липсва забрана за сключване на такива трудови договори."

 RE: промяна в осигуряване като СОЛ suzanakhe Профил 15.07.2018 11:20

Благодаря Ви! Отговорите ви ми дават насоки какво мога да направя от тук насетне.
Е, не остават много опции, но ще пробвам! Всичко добро!

 RE: промяна в осигуряване като СОЛ Tanqbgr Профил Изпрати email 15.07.2018 22:12

Отговор на Cromwell(13.07.2018 07:55):
Cromwell каза:
.Да, но нещата се променят и развиват в законосъобразна насока.
...Именно, но не в тази, а точно обратно. Заключенията са неверни и подвеждащи.

Има решения на Върховен касационен съд.
Касация означава отмяна. Решенията на Върховния касационен съд са окончателни и не подлежат на обжалване . ВКС разглежда жалби и протести срещу актове на окръжните съдилища, когато същите са действали като втора инстанция, и срещу актове на апелативните съдилища


р. 204/28.7.2014 – ВКС по гр.д. 983/2014
р. 150/29.05.2015 г. – ВКС
р. 32/25.02.2014 г - ВКС

Цитирам:
Правоотношението между управителя и ООД-то има мандатен, а не трудовоправен характер.

Не е трудов, а граждански и по-точно облигационен договор

Регламентираните в КТ основания за възникване и прекратяване на трудовото правоотношение са неприложими към управителя и договора за управление. Когато управителят е освободен от длъжност, това става с решение на общото събрание, а издадената заповед за уволнение е без предмет, защото с нея е прекратено едно несъществуващо трудово отношение.

р. 306/25.06.2012 г. – ВКС по гр.д. 1387/2011, 4-то г.о., ГК. Съдът заключава: ”независимо как страните са озаглавили договора си, той не е трудов, а договор за поръчка, възнаградението на управителя е по гражданскоправен, а не по трудов договор, договорът е облигационен, а спорът е гражданскоправен”.
 

 RE: промяна в осигуряване като СОЛ Abby12 Профил 16.07.2018 00:40

Отговор на Tanqbgr(15.07.2018 22:12):
Tanqbgr каза:
Има решения на Върховен касационен съд.
Касация означава отмяна. Решенията на Върховния касационен съд са окончателни и не подлежат на обжалване.


да бе, сигурно
ама силно се съмнявам да отменят и решения на ВАС

за сведение, ВАС също е последна инстанция и някои техни решения също не подлежат на обжалване
айде като се дращи с апломб да е малко по-грамотно
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване