Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. рег.по ДДС на физическо лице

 рег.по ДДС на физическо лице ANNAne Профил 28.07.2018 11:18

Здравейте, физ.лице подава заявление за рег.по ДДС и от НАП искат оборотни ведомости за месеците в които е формиран оборота за регистрация.

Лицето няма счетоводно обслужване и съответно няма оборотни ведомости.

Ако декларирам, че не мога да представя об.ведомости защото не е водено счетоводство до момента ? ще имам ли проблем с НАП?

Моля за мнение

 RE: рег.по ДДС на физическо лице BokoKoko Профил 28.07.2018 13:27

Варианти:
1.Физ лице е задължено да се регне по ДДС
2.Физ. лице не е задължено, но много иска да е регнто по ДДС.

В зависимост от вариантите има доста подварианти. Но повече хелп след повече инфо...
Наример какво прави аджеба това физ.лице? На свободна професия ли е? Купува/продава нещо от Германия (напр)? Алъш-вериш с Турция?Дава имоти под наем? Купува си ЧЕЗ? и т.н.

 RE: рег.по ДДС на физическо лице ANNAne Профил 28.07.2018 17:58

Научен работник с много разработки, работи на хонорар по извънтрудови правоотношения.
Достига оборот от 50х.лв и задължително се регистрира по ДДС.

 RE: рег.по ДДС на физическо лице elisaveta_p Профил Изпрати email 28.07.2018 19:12

Отговор на ANNAne(28.07.2018 17:58):
ANNAne каза:
работи на хонорар по извънтрудови правоотношения.Или може би авторски възнаграждения?

 RE: рег.по ДДС на физическо лице ANNAne Профил 30.07.2018 08:26

Може да се каже и авторски възнаграждения.
Не е водено счетоводство до момента на регистрацията.
Как точно да напиша на НАП този факт.

 RE: рег.по ДДС на физическо лице ANNAne Профил 30.07.2018 08:27

Може да се каже и авторски възнаграждения.
Не е водено счетоводство до момента на регистрацията.
Как точно да напиша на НАП този факт.

 RE: рег.по ДДС на физическо лице ANNAne Профил 30.07.2018 08:27

Може да се каже и авторски възнаграждения.
Не е водено счетоводство до момента на регистрацията.
Как точно да напиша на НАП този факт.

 RE: рег.по ДДС на физическо лице ANNAne Профил 04.08.2018 12:27

E, да задам въпроса си по друг начин:
Има ли задължение едно физическо лице, получаващо хонорари по извънтрудови правоотношения да води счетоводство, преди регистрация по ДДС?

 RE: рег.по ДДС на физическо лице BokoKoko Профил 04.08.2018 12:50

Вижте Закона за счетоводството.

Чл. 2. За целите на този закон предприятия са:
1. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.) търговците по смисъла на Търговския закон, включително клоновете на чуждестранните търговци;
2. местните юридически лица, които не са търговци;
3. бюджетните предприятия;
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.) консорциумите по смисъла на Търговския закон, дружествата по Закона за задълженията и договорите, съвместните предприятия и други обединения, базирани на договорни отношения, по които страните имат права върху нетните активи;
5. осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
6. търговските представителства;
7. чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.

Ако се виждате там нейде - значи трябва да водите счетоводство.
 

 RE: рег.по ДДС на физическо лице ANNAne Профил 04.08.2018 14:23

Благодаря
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС