Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Приспадат ли се осигуровките за социални разходи от данъчната основа?

 Приспадат ли се осигуровките за социални разходи от данъчната основа? MyAngel Профил Изпрати email 17.08.2018 13:04

Здравейте,
Имам следния въпрос:
Приспадат ли се личните осигуровки за социални разходи(храна) от данъчната основа?

 RE: Приспадат ли се осигуровките за социални разходи от данъчната основа? на_Дришльо_кака_му Профил 17.08.2018 13:16

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина.

 RE: Приспадат ли се осигуровките за социални разходи от данъчната основа? MyAngel Профил Изпрати email 17.08.2018 13:21

Тук ключовата дума е "начислен". Храната не се начислява в брутото.

 RE: Приспадат ли се осигуровките за социални разходи от данъчната основа? chudesen Профил Изпрати email 17.08.2018 14:09

Приспадат се. Нали са лични удържани осигуровки.

 RE: Приспадат ли се осигуровките за социални разходи от данъчната основа? MyAngel Профил Изпрати email 17.08.2018 14:22

Облагаем доход
Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.
(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
1. стойността на:
а) безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в натура по чл. 285 от Кодекса на труда;
б) безплатната предпазна храна и противоотровите, предоставени в натура по реда на други закони;
в) безплатната храна, предоставена в натура на: членовете на корабните екипажи - за дните в експлоатация, риболовците - за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под вода, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и на екипите по кръвонабиране;
г) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г.) безплатната храна, предоставена на военнослужещите и цивилните служители съгласно чл. 224, ал. 1, т. 3 и чл. 286, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 67 от Закона за Националната служба за охрана и на служителите съгласно чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
д) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) порционните пари, изплатени на основание на Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,Закона за Националната служба за охрана и на сумите по чл. 181, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
е) ваучерите за храна, получени в размера и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане;

 RE: Приспадат ли се осигуровките за социални разходи от данъчната основа? на_Дришльо_кака_му Профил 17.08.2018 14:29

MyAngel, ако си бях припомнила предишната ни среща, щях да те подмина още одеве

остарявам явно

 RE: Приспадат ли се осигуровките за социални разходи от данъчната основа? bonou2 Профил 17.08.2018 14:38

м даааааа
таман си си, споко ; )
цитат : MyAngel - Знанието е нищо, приложимостта е всичко!

Отговор на на_Дришльо_кака_му(17.08.2018 14:29):
на_Дришльо_кака_му каза:
MyAngel, ако си бях припомнила предишната ни среща, щях да те подмина още одеве

остарявам явно

 RE: Приспадат ли се осигуровките за социални разходи от данъчната основа? MyAngel Профил Изпрати email 17.08.2018 14:43

Това със "срещата" има ли нещо общо със темата?
 

 RE: Приспадат ли се осигуровките за социални разходи от данъчната основа? yordanovas Профил 17.08.2018 16:13

ЗКПО
"Социални разходи, които не са в натура
Чл. 205. Социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица."
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване