Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Командировъчни в страната

 Командировъчни в страната ilianapet Профил 24.10.2018 13:11

Здравейте,
каква сума се признава за командировъчни при придружаване на чужденци в БГ без приспиване.
Благодаря предварително

 RE: Командировъчни в страната BokoKoko Профил 24.10.2018 13:28

Кой и на кого да признае командировъчните?
на кого: На придружителя или на чужденеца?
кой: фирмата дето командирова придружителя или чужденеца?

 RE: Командировъчни в страната ilianapet Профил 24.10.2018 13:33

Туроператора командирова служител за извършване на екскурзия в БГ - еднодневна без приспиване на чужденци.
Какъв е максималния размер, който ще се признае за разход на фирмата Туроператор?

 RE: Командировъчни в страната ilianapet Профил 24.10.2018 13:33

Туроператора командирова служител за извършване на екскурзия в БГ - еднодневна без приспиване на чужденци.
Какъв е максималния размер, който ще се признае за разход на фирмата Туроператор?

 RE: Командировъчни в страната BokoKoko Профил 24.10.2018 13:41

1. Не е важно, дали чужденците преспиват или не. Нито къде. Това си е тяхна работа.
2. Командировъчни изплащате на вашия служител за това за което сте го пратили, а не да спи с тях (предполагам).
Вижте наредба за командировъчните в страната. Там е написано колко и за какво се признава.
Вижте и ЗКПО. Там нейде пишеше, че се признават за данъчни цели двойния размер на това, дето го пише в наредбата.
В момента нямам нет, но като дойде, ще сopy/paste тука членовете и алинеите.
 

 RE: Командировъчни в страната BokoKoko Профил 24.10.2018 13:51

Наредба за командировките в страната

Раздел IV
ДНЕВНИ ПАРИ

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г., бр. 2 от 2008 г.) На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.
(2) На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.
(3) За дните, през които командированият се е завърнал в постоянната си месторабота за доклади, проучвания и други, дневни пари не му се изплащат.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Необлагаеми доходи
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
.....
23. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство