Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. скрито разпределение на печалбата - процедура?

 скрито разпределение на печалбата - процедура? ivka56 Профил 25.12.2018 11:02

Здравейте,
Имам заплетен казус: ООД с двама съдружници/съпрузи/ , с търговска дейност /магазини /всяка година ,през декември ,чрез разпределяне на дивиденти , за сметка на неразпределената печалба от предходни години,оформят/покриват всички суми ,които съпругът/управител / е вземал от касата през годината .До сега дивиденти се изплащаха само на него- дялово учасие 70 % , извършва всички дейности в ООД вкл. оперативен счетоводител, касиер, снабдител, работник ремонти/ без продажбата на стоки – имат 4 продавачи/. В дружествения договор има клаузи , че печалбата се разпределя на базата на дяловото участие и принос на всеки съдружник в дейността на ООД, решенията за разпределение на печалбата се вземат с мнозинство ½ от капитала.

Но тази година ,съпругата/ която не участва в дейността на ООД – освен присъствие на обшо събрание/ отказва да подпише протоколите за разпределяне на дивиденти – иска и тя пари в брой,въпреки ,че знае,че се касае за суми, взети /изплатени през годината ?Не зная и не коментирам съпружеските им отношения или психичното здраве на съпругата ..
Остава възможността , в декларацията за 2018 г да се декларира скрито разпределение на печалбата т. 5, б. “а“ от § 1 на ДР на ЗКПО във връзка с т. 8 от § 1 на ЗДДФЛ и да се плати данък дивидент.
Въпроси:
1.Има ли друг вариант ?
2.Каква е процедурата - кой орган на управление / общото събрание или управителя / взема решение за деклариране на скрито разпределение на печалбата, с какъв документ се оформя това решение , необходимо ли е съгласието на съпругата/съдружник с 30 % дял?
 

 RE: скрито разпределение на печалбата - процедура? evren Профил 27.12.2018 08:16

По мое мнение - управителят,защото съгласно ТЗ чл. 141. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.
Но какво ще стане ,ако другият съдружник не е съгласен ?
Решенията за приемане на годишния отчет , в т.ч. деклариране на скрито разпределение ,се вземат с мнозинство 1/2 и само гласът на Управителят / 70 % дял/ е достатъчен .за да се приеме това решение ?
Този въпрос е за форум по търговско право - там може да има по-подробни аргументи
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство