Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Туризъм Започни нова тема

Тема. Стаи за гости и касов апарат

 Стаи за гости и касов апарат Wanqss Профил 23.02.2019 13:09

Здравейте,
Притежавам къща, от която давам единия етаж като СТАИ ЗА ГОСТИ. Водя се като физическо лице(без фирма), но имам Булстат и категоризация, за което плащам патентен данък към общината и туристическа такса. В началото на годината подавам и годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физ.лица.
Въпросът ми е дали при мен се налага наличие на касов апарат. Досега съм издавала фактури на служители на Гранична полиция, като плащането е ставало по банков път. Какъв документ да издавам за платените нощувки, когато приемам гости за 1-2 дни. Трябва ли да пускам задължително фактури и кое ще играе роля на касов бон.

 RE: Стаи за гости и касов апарат TaNikKa Профил 23.02.2019 15:22

"Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18/2006г. на МФ. "- изх.№3_1817/10.10.2018 г.

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не е задължено да регистрира
извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва
следните дейности:...
6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на
Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
...

(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.
/- наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
- дата на издаване;
- наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
- предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция./

 RE: Стаи за гости и касов апарат Wanqss Профил 24.02.2019 14:08

Благодаря за бързия коментар. От така написаното разбирам, че тъй като не съм търговец по смисъла на търг. закон, но не съм и наемодател(според мен се водя физ.лице със свободна професия), не съм длъжна да регистрирам касов апарат.Само не разбрах какъв точно документ да издавам вместо касов бон. Ще Ви бъда благодарна за уточнението.

 RE: Стаи за гости и касов апарат Wanqss Профил 24.02.2019 14:08

Благодаря за бързия коментар. От така написаното разбирам, че тъй като не съм търговец по смисъла на търг. закон, но не съм и наемодател(според мен се водя физ.лице със свободна професия), не съм длъжна да регистрирам касов апарат.Само не разбрах какъв точно документ да издавам вместо касов бон. Ще Ви бъда благодарна за уточнението.

 RE: Стаи за гости и касов апарат XXXXX Профил 24.02.2019 15:17

Другото не мога да коментирам, но това според мен се водя физ.лице със свободна професия може да е вярно, може и да не е. За да се водите "физ.лице със свободна професия" трябва да имате регистрация като свободна професия в регистър БУЛСТАТ
 

 RE: Стаи за гости и касов апарат TaNikKa Профил 24.02.2019 17:55

Не сте наемодател, а сте физическо лице, предоставящо хотелиерски услуги чрез отдаване под наем на категоризирани стаи за гости в обитаваното от вас жилище, за което декларирате и плащате патентен данък и туристическа такса за разлика от "наемодателите с некатегоризираните имоти".
Документа е касова бележка от прономерован, прошнурован и подпечатан кочан, от вас.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Туризъм