Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. самоотлъчка и дисциплинарно уволнение

 самоотлъчка и дисциплинарно уволнение nikak Профил 11.11.2019 11:52

Колеги, интересен случай:
Работник не се явява на работа от 04.09.2019 г. и не можем да го открием.Имаме протоколи, че не се е явявал на работа до края на м.септември и м.октомври.Всички изпратени писма се връщат - лицето не е на адреса. От 06.09.2019 в деклар.обр.1 за м.септември съм посочила прекратяване на осигуряването.
И какво стана: Днес лицето се появи. Сега започва цялата процедура по дисциплинарно уволнение - изслушване на работника и писмени обяснения.
Това значи, че трудовият договор на практика ще бъде прекратен около 20 ноември 2019 г. със заповедта за налагане на дисциплинарно уволенение / чл.330, ал.2, т.6 от КТ/.
И уведомлението ще е с дата 20.11.2019 г.

благодаря
моля коментирайте

 RE: самоотлъчка и дисциплинарно уволнение bonou2 Профил 11.11.2019 12:14

защо от 06.09 прекратявате осигуряването? 4 и 5 ще му ги олащате?

"Задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание
Чл. 193. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.


Срокове за налагане на дисциплинарни наказания
Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му."

процедурата сте я почнали вече.

http://www.trudipravo.bg/mesechni-spisania/mesechno-spisanie-trud-i-pravo/menumattp/513-distziplinarno-uvolnenie-bez-dadeni-obyasneniya-na-rabotnika-ili-sluzhitelya-po-prichini-zaviseshti-ot-nego
 

 RE: самоотлъчка и дисциплинарно уволнение ironhorse Профил 11.11.2019 13:24

И как ще прекратите ТД към дата 20.11. 2019, когато имате два пълни дни на самоотлъчка по
чл. 190, ал. 1, т. 2 от КТ, към дата 06.09.2019г. ?!
И сте спрели осигуряването от дата 06.09.2019 ...

Ако го уволните по така даденото описание, наказанието ще падне в съда и ще бъдете оваляни да плащате още … и то доста.

ТД се прекратява от дата 06.09.2019, като съобразявате чл. 189, ал. 1 и чл. 193, ал. 3 от КТ.

Търсили сте го, не се явява повече от два месеца на работа, нито прави контакт с работодателя, което е основание за налагане на дисциплинарно уволнение, без да се съобразите с чл. 193, ал. 1 и ал. 2, защото сте в хипотезата на ал. 3

Ще се забатачите и то здраво.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения