Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. Казус

 Казус 33333asl Профил 15.11.2019 21:21

Сметките в главната книга на предприятието към 01. 01.2009г имат следните салда.
Продукция
Ленено семе 3т.х2000
Ленени стъбла 65 т. х 300

1. През годината е произведена и е приета в складове на предприятието селскостопанска продукция ленено семе 20 т по 2100 лв (справедлива стойност) и ленени стъбла 500 т по 320 лв (справедлива стойност) Изготвена е калкулация за фактическата себестойност на произведената продукция съгласно която фактическа себестойност на 1 тон ленено семе е 1470 лв/тон, а фактическа себестойност на 1 тон ленени стъбла е 224 лв. Приключена е сметката за отчитане на селскостопанската дейност. В края на годината не е установено незавършено производство.
2. От продажбата на продукцията по разплащателната сметка са постъпили 240 240 лв вкл. Ддс Продадени са 10 т. ленено семе по 2100 лв. /тон и 560 т. ленени стъбла по 320 лв. /тон. За отписване на продадената продукция се прилага методът първа входяща-първа изходяща стойност.
Предстои ми изпит на подобен казус ще съм благодарна, ако ми помогнете,затруднявам се на тези 2 точки.

 RE: Казус TaNikKa Профил 15.11.2019 22:18

по т.1 Аналитичните сметки на продукцията се дебитират срещу кредитирането на аналитичните сметки за разходи за дейността със сумите / количества по фактическа себестойност/;
по т.2
2.1.Продажбата се отчита с дебитиране на аналитична сметка Клиенти срещу кредитирането на сметка Приходи от продажба на селскостопанска продукция и сметка Начислен данък добавена стойност върху продажбите със сумите /количества по справедлива стойност/ при спазване на избрания метод;
2.2.Сметка Приходи от продажби на селскостопанска продукция се дебитира срещу кредитирането на 1) аналитичните сметки за продукцията по фактическа себестойност, 2) сметки Разходи за организация и управление и 3) сметки Разходи за продажба на продукция;
2.3. Дебитира се аналитичната сметка Разплащателна сметка в левове срещу кредитирането на аналитичната сметка Клиенти с постъпилата сума.

Няма условие за крайни салда по аналитичните сметки за продукция, както и за текуща печалба и загуба от сделката в казуса.

 RE: Казус 33333asl Профил 15.11.2019 23:16

1. Дт с/ка 303 141 400
Кт с/ка 6111. 141 400

2. Метод първа входяща-първа изходяща
3т. х 2000 =6000лв. (ленено семе)
65 т. х 300 = 19 509 (ленени стъбла)
7 т. х 2100 =14 700 (ленено семе)
495 т х 320 =158 400 (ленени стъбла)
Общо: 198 400 лв. х 20 %= 238 120 лв.

Дт с/ка 411 238 120
Кт с/ка 701 198 400
Кт с/ка 4532 39 720

Дт с/ка 701 141 400
Кт с/ка 6111. 141 400

Дт с/ка 238 120
Кт с/ка 411 238 120

Нещо много се обърках, в случая не ми излизат тези 240 240,които са постъпили по сметката.
Благодаря ви, че ми помагате с казуса, наистина съм ви много благодарна!

 RE: Казус TaNikKa Профил 15.11.2019 23:33

Аз не съм ги изчислявала.
По 1- трябва да аналитични 3031- примерно ленено семе, 3032- примерно ленени стъбла;
По 2.1) Dt4111- примерно "АБВГД" ЕООД- 240240 Kt-7012-200 200 Kt 4532-40040;
2.2) Dt 7012- 198400/не съм ги проверила/ Kt 3031-..., Kt 3031-...., Kt 3032-..., Kt 3032-... Общо четирите кредитирани сметки 198 400;
2.3) Dt 5031- 240 240/ Kt 4111 "АБВГД"ЕООД- 240 240.
 

 RE: Казус TaNikKa Профил 16.11.2019 00:20

По т.2.2 сметка приходи от продажба на селскостопанска продукция се дебитира с 156570 срещу кредитирането на четирите аналитични сметки общо за 156570.
Тъй като по условие няма дадени разходи за организация и управление и разходи за продажби на продукция, то остава Dt 7012-43630/ Kt 123-43630 и в картоните на продукцията остават 13тона ленено семе х 1470лв и 5 тона ленени стъбла х 244лв.
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи