Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Въпрос относно

 Въпрос относно diqn1984 Профил Изпрати email 27.08.2020 10:43

Здравейте ,Дългогодишен служител съм във фирма която, след смяна на длъжност от експерт на главен експерт на дата 24.02.2020 и поставянето ми в изпитателен срок от 6 месеца в тази връзка получих и допълнително споразумение за изменение на трудовото ми правоотношение на основание чл.119 във връзка с чл.67,ал.1,т.1,във връзка с чл.70.След изтичане на изпитателния срок получих ново споразумение на 20.08.2020 на основание чл.119 във връзка с чл.67,ал.1,т.1 за измяна на договора от непоределено време със срок на изпитване ,в неопределено време без промяна на възнаграждението.
Въпросът е ако не разпиша второто какво следва за мен ?

 RE: Въпрос относно bonou2 Профил 27.08.2020 10:58

След изтичане на изпитателния срок, все тая, вече сте на безсрочен ТД, ако е изтекъл изпитателния срок. Доколко имат право въобще за изпитателен срок, идея нямам.
Защо пак сме назад във времето, днес е вече 27.

 Изменение на трудовото ми правоотношение на основание чл.119 във връзка с чл.67, diqn1984 Профил Изпрати email 27.08.2020 11:27

А вярно ли е твърдението ,че ако не се разпиша на второто трябва да напусна,

 RE: Въпрос относно bonou2 Профил 27.08.2020 11:32

Ако изпитателният срок е в полза само на работодателят, може да Ви прекратят ТД едностранно, но в срока на изпитването.
Вижте направо в КТ:

Трудов договор със срок за изпитване
Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

Прекратяване на договора със срок за изпитване
Чл. 71. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.
(2) Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по предходната алинея до изтичане на срока за изпитване.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.)Отговор на diqn1984(27.08.2020 11:27):
diqn1984 каза:
А вярно ли е твърдението ,че ако не се разпиша на второто трябва да напусна,

 RE: Въпрос относно b0b0 Профил 27.08.2020 11:43

Ако сте работили дълго значи сте на безсрочен ТД. Промяната в длъжнастта не променя безсрочността на ТД, но в периода на изпитване (обикновено е 6 месеца, но чисти работни дни, без отпуски, болнични и други отсъствия) могат да ви освободят, ако решат, че не можете да изпълнявате новата длъжност. Ако периодът на изпитване е изтекъл продължавате да си работите без да е необходимо нищо да се подписва.

Това, което ви карат да подпишете, ако правилно разбирам, няма да доведе до никаква промяна - пак ще сте на безсрочен ТД, както досега.

Смятайки на пръсти, и предвид че може да сте ползвали някакви отпуски или други неработни дни, може все още да сте в срок на изпитване, не виждам нищо лошо да подпишете. Не виждам никаква вреда. Това за "без промяна на възнаграждението" не мисля, че в случая е от значение, освен ако не е записане нещо усукано и със скрити идеи.

 RE: Въпрос относно bonou2 Профил 27.08.2020 12:20

Това за "без промяна на възнаграждението" не мисля, че в случая е от значение,
Освен, ако не са обещали увеличение на заплатата след изпитателния срок. Но определено гадая.

 RE: Въпрос относно b0b0 Профил 27.08.2020 12:22

Всичко е възможно :)

 RE: Въпрос относно ironhorse Профил 27.08.2020 14:41

Здравейте, от написаното се разбира, че второто споразумение е за изменение на ТД с неопределен срок и със срок на изпитване (този за повишение и изпитване), в такова - ТД да е само за неопределено време (безсрочен ТД).

Тази "гимнастика" е напълно излишна, защото по силата на закона, сключен безсрочен договор със срок на изпитване, при изтичането на срока на изпитване, ако не е прекратен ТД, той си действа, като безсрочен.
Същото е и със споразуменията за изменение на ТД поради преназначаване на по-висока длъжност с изпитателен срок. Клаузата за изпитване вече е недействаща, предвид изтеклият срок за изпитване, но договорът и изменението за повишение, са си действащи.

Объркването идва от текста на чл.70, ал.1:
Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.

Но Вие сте в хипотезата на чл.119:
Чл. 119. Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време.

Т.е. при Вас няма нов ТД, а споразумение за изменение на съществуващ ТД.
Въобще не сте в хипотезата на чл.70, ал.1

Ако само това пише във второто споразумение, не се страхувайте да го подпишете.
Дори да има някаква уловка, чл.70, ал.5 от КТ Ви пази, от нови изпитателни срокове.

В предприятието имате буквалист, а на правист. Отговор на diqn1984(27.08.2020 10:43):

 RE: Въпрос относно bonou2 Профил 27.08.2020 14:58

Въобще не сте в хипотезата на чл.70, ал.1

значи работя си като инженер и изведнъж ме слагат на мениджърска позиция. И работодателят няма да се възползва от чл.70 като допълнение?
Моля Ви спрете да пишете, толкова е уморително някой да Ви чете дългите и в голяма част безсмислени постове.

Отговор на ironhorse(27.08.2020 14:41):
ironhorse каза:
Здравейте, от написаното се разбира, че второто споразумение е за изменение на ТД с неопределен срок и със срок на изпитване (този за повишение и изпитване), в такова - ТД да е само за неопределено време (безсрочен ТД).

Тази "гимнастика" е напълно излишна, защото по силата на закона, сключен безсрочен договор със срок на изпитване, при изтичането на срока на изпитване, ако не е прекратен ТД, той си действа, като безсрочен.
Същото е и със споразуменията за изменение на ТД поради преназначаване н...

 RE: Въпрос относно diqn1984 Профил Изпрати email 27.08.2020 14:58

Отговор на b0b0(27.08.2020 12:22):
b0b0 каза:
Всичко е възможно :)

Обещано ми бе да има промяна но не си удържаха на уговорката.
В процес сме на преговори и задържам разписването.
Другото нещо което не споменах е ,че по време на изпитателния срок ползвах 20 работни дни отпуск,но те не спазиха това а само 6-те месеца и ми го връчиха по рано.На практика по закон съм все още в изпитателен срок до 24.09.2020

 RE: Въпрос относно bonou2 Профил 27.08.2020 15:03

ако смятате правилно като дата, да- в изпитателен срок сте. В чия полза е важна информация, за да знаете дали може да си тръгнете още утре / хипотетично де/.
Вие най-добре си знаете работодателя, никой не може да Ви задължи да подписвате, може да Ви прекратят ТД и те, в изпитателния.

Отговор на diqn1984(27.08.2020 14:58):
diqn1984 каза:

Обещано ми бе да има промяна но не си удържаха на уговорката.
В процес сме на преговори и задържам разписването.
Другото нещо което не споменах е ,че по време на изпитателния срок ползвах 20 работни дни отпуск,но те не спазиха това а само 6-те месеца и ми го връчиха по рано.На практика по закон съм все още в изпитателен срок до 24.09.2020

 RE: Въпрос относно diqn1984 Профил Изпрати email 27.08.2020 15:15

на 24.02.2020 получих на основание чл.119 във връзка с чл.67,ал.1,т.1,във връзка с чл.70 допълнитено споразумение за изменение на трудово правоотношение ,
от позиция експерт на главен експерт.
със срок на изпитване 6 месеца .
Уговорката с работодателя беше, че на база представянето ми ще се разгледа възнаграждението.
След 6-тия месец подписах и оценка на база представянето ми която беше Много добра.
След това получих на основание чл.119 във връзка с чл.67,ал.1,т.1, допълнитено споразумение за изменение на трудово правоотношение без промяна на възнаграждението.
Мога ли да водя преговори за заплата като задържам подписа или няма полза от това и съм с извити ръце и нямам друг избор освен да се съглася.

 RE: Въпрос относно TaNikKa Профил 27.08.2020 15:16

Отговор на bonou2(27.08.2020 14:58):
bonou2 каза:
...
Моля Ви спрете да пишете, толкова е уморително някой да Ви чете дългите и в голяма част безсмислени постове.
Учителко, любима
Малко остава до първия учебен ден на първокласниците. Имайте търпение кратко ще пишат бастунчета, кукички, овалчета, лулички и други елементи.


diqn1984,
ironhorse и b0b0 са отговорили на поставения ви казус.Можете да се похабите малко за преговори за увеличение на възнаграждението, но те си ги решават тайничко и са приоритет само за представителите на организираните групички в тия общински и държавни предприятия.

На тая драка bonou2 й пропускайте коментарите. Циганките с децата в болницата тъй говорят на лекуващите:"Боно е ма"- Колко по кратко?

 RE: Въпрос относно bonou2 Профил 27.08.2020 15:21

Можете, това ДС /неподписаното /не е необходимо, след изтичане на изпитателния срок/горе цитирано -
(2) Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по предходната алинея до изтичане на срока за изпитване./,
договорът си продължава както е заложен - безсрочен и с новата длъжност. За заплатата си трябва да се преборите, иначе няма да имате промяна.
Успех

Отговор на diqn1984(27.08.2020 15:15):
diqn1984 каза:
на 24.02.2020 получих на основание чл.119 във връзка с чл.67,ал.1,т.1,във връзка с чл.70 допълнитено споразумение за изменение на трудово правоотношение ,
от позиция експерт на главен експерт.
със срок на изпитване 6 месеца .
Уговорката с работодателя беше, че на база представянето ми ще се разгледа възнаграждението.
След 6-тия месец подписах и оценка на база представянето ми която беше Много добра.
След това получих на основание чл.119 във връзка с чл.67,ал.1,т.1, допълнитено споразумение за и...

 RE: Въпрос относно TaNikKa Профил 27.08.2020 15:27

Ужас!
"заложен договор" и "преборбане" за увеличение на месечното възнаграждение.

Поредното доказателство, че такива си играят с личните данни и служебно събраните данни на трудещите се!

diqn1984, освен да скочиш в кревата на някоя маря, дето ти е "заложила" договора!

 RE: Въпрос относно bonou2 Профил 27.08.2020 15:39

diqn1984
При положение, че сте дългогодишен служител и не само експертността Ви се увеличава, но предполагам и отговорностите, е малко странно да нямате промяна в заплатата. Все пак говорете с мениджъра да разберете поне доводите му за това, съвсем случайно може да е станало някакво недоразумение-дано е така.

Отговор на diqn1984(27.08.2020 10:43):
diqn1984 каза:
Здравейте ,Дългогодишен служител съм във фирма която, след смяна на длъжност от експерт на главен експерт

 RE: Въпрос относно TaNikKa Профил 27.08.2020 15:48

Глупости! Недоразумение било станало!
На едно обучение като изгоних наглия главен експерт и специалистката му от хотелската ми стая и се "барикадирах"- той щял да ме направи експерт!

И началничките - той ги направил началнички!

 RE: Въпрос относно ironhorse Профил 27.08.2020 15:52

Хахахахаха,
заложен договор,
А според вас може би има и заложен работник ... работодател ... все заложници ... роби, крепостни и подобни.
Според Вашето описание, работниците/служителите от женски пол могат да станат и наложници ... по договор, де !

Разсмяхте ме, благодаря.

А борбата за заплата ...
Тая работа с повишението на заплатата става с акъл, а не с борба, ако ще и в леглото, бре.

Божееее, ...

Отговор на bonou2(27.08.2020 15:21):
bonou2 каза: .....
договорът си продължава както е заложен - безсрочен и с новата длъжност. За заплатата си трябва да се преборите, иначе няма да имате промяна.
Успех

 RE: Въпрос относно bonou2 Профил 27.08.2020 15:59

това, което е записано е "заложено" като текст в ДС-то, не знам какво толкова весело е.
Дано питащия се е ориентирал, защото определено му вредите.
Но пък това е само тъп форум, та сте си Ок вие.

 RE: Въпрос относно TaNikKa Профил 27.08.2020 16:08

Отговор на ironhorse(27.08.2020 15:52):
ironhorse каза:
Хахахахаха,
заложен договор,
А според вас може би има и заложен работник ... работодател ... все заложници ... роби, крепостни и подобни.
Според Вашето описание, работниците/служителите от женски пол могат да станат и наложници ... по договор, де !

Разсмяхте ме, благодаря.

А борбата за заплата ...
Тая работа с повишението на заплатата става с акъл, а не с борба, ако ще и в леглото, бре.

Божееее, ...Ами не само работници/служители от женски пол и за такива от мъжки пол ги прилагат.
Като започнат да се изкачват по стълбичката и като забравят, че трябва и да слязат по нея такива са опитват да на правят.
 

 RE: Въпрос относно TaNikKa Профил 27.08.2020 17:17

Отговор на bonou2(27.08.2020 14:58):
bonou2 каза:

значи работя си като инженер и изведнъж ме слагат на мениджърска позиция. И работодателят няма да се възползва от чл.70 като допълнение?Добре, че не съм чистач по улиците със завършен шести клас в образованието.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения