Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Прекратявате на договор от страна на работника

 Прекратявате на договор от страна на работника YHP1987 Профил Изпрати email 21.12.2020 10:58

Здравейте,
Искам след изтичане на майчинството ми да прекратя трудовият си договор с настоящият работодател.
Запитванета ми е - може ли последният оставащ месец от майчинството ми да ми бъде и предизвестие(представено в писмен вид) и член 325 ли да посоча, като мотив?
И в този случай работодателят ще ми изплати ли годишната отпуска, която имам до този момент?
Благодаря предварително!

 RE: Прекратявате на договор от страна на работника bonou2 Профил 21.12.2020 11:06

може ли последният оставащ месец от майчинството ми да ми бъде и предизвестие - може
Вижте колко Ви е предизвестието в ТД.
Мотивът е чл.326(1) :)
Би трябвало да ви изплатят неизползваният отпуск- вижте чл.224 в кодекса.

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
Чл. 326. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. В колективен трудов договор срокът на предизвестието при уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4 и т. 11 може да бъде поставен в зависимост от продължителността на трудовия стаж на работника или служителя при същия работодател. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок по ал. 2, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

 RE: Прекратявате на договор от страна на работника YHP1987 Профил Изпрати email 21.12.2020 11:21

Благодаря!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство