Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Доставчици които не са декларирали навременно продажби в Дневника

 Доставчици които не са декларирали навременно продажби в Дневника htodoroff Профил 08.01.2021 17:02

Здравейте! По време на проверка от НАП, получихме покана за корекция по чл. 103 от ДОПК. Това което са констатирали е следното: При извършен анализ и съпоставка на предоставените документи и дневниците за покупки е остановено, че има неправомерно ползван ПДК от доставчици които не са декларирали навременно продажби в Дневника за продажби.
В случая става въпрос за около 20 фактури от един и същ доставчик, а периода на тези покупки е 10.2020 - 12.2020.
Според проверяващия от НАП нямаме право на ДК, тъй като отсрещната страна не е декларирала тези продажби и съответно трябва да ги премахнем от дневниците за покупки.
Дали бихте ми дали някакъв съвет как да процедираме напред....
Благодаря

 RE: Доставчици които не са декларирали навременно продажби в Дневника htodoroff Профил 08.01.2021 17:04

Пропуснах да отбележа, че лицето е регистрирано по смисъла на ЗДДС.

 RE: Доставчици които не са декларирали навременно продажби в Дневника Liglyo Профил 08.01.2021 17:18

Ами, отговорете им, че отговаряте на условия за ползване на ДК, съгласно чл.69 от ЗДДС.
Приложете копия на документите като доказателство.
Примерно.

 RE: Доставчици които не са декларирали навременно продажби в Дневника htodoroff Профил 08.01.2021 17:38

Това което успях да намеря за момента е следното:

По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит са приложими разпоредбите на глава седма “Данъчен кредит” от ЗДДС. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. Съгласно чл. 71, т. 1 от ЗДДС, за да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател, същото следва да притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от ЗДДС, в който данъкът е посочен на отделен ред.

Издаването на фактура в срока по чл. 113, ал. 4 от ЗДДС и отразяването й в справката-декларация на основание чл. 124, ал 2 от същия закон е основно задължение на доставчика. В случаите на закъсняло издаване на фактурата следва да се извърши внимателна преценка, относно наличието на основание за осъществяване на административнонаказателна отговорност на доставчика по чл. 182 от ЗДДС.
 

 RE: Доставчици които не са декларирали навременно продажби в Дневника Liglyo Профил 08.01.2021 17:54

Чудесно :)))
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС