Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. Отписване на вземания

 Отписване на вземания deni1212 Профил 18.01.2021 19:50

Осъдихме фирма за дължими вземания но до момента няма постъпления тъй като фирмата е фалирала.Лесно вземам операция 609/411 но после следва ли да дам сумата и в увеличение на данъчн.декларация по чл.92 на ЗКПО тъй като ако не дам сумата в увеличение а само в с/ка 609 по този начин намалявам печалбата.Фирмата на която съм счетоводител е ЕООД

 RE: Отписване на вземания BokoKoko Профил 18.01.2021 20:31

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания (Загл. доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) изтичане на три години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо;
2. възмездно прехвърляне на вземането;
3. производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането;
4. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на недължимата част от вземането;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) преди изтичане на съответния срок по т. 1 вземанията са погасени по силата на закон;
6. при заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено - признава се до размера на неудовлетворената част.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Когато преди настъпване на обстоятелство по ал. 1 вземането бъде изпълнено, включително, но не само, чрез плащане, събиране или прихващане, непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели в годината на изпълнението.
 

 RE: Отписване на вземания TaNikKa Профил 19.01.2021 00:06

Отговор на deni1212(18.01.2021 19:50):
deni1212 каза:
Осъдихме фирма за дължими вземания но до момента няма постъпления тъй като фирмата е фалирала.Лесно вземам операция 609/411...


"- Бабо Мравке, где така?" из гурата.
А справка за признаването на приходите в годината на отчитането им? Данъчната печалба с какви разлики е била намалена?
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи