Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! корекция на Д 1 и Д 6

Страница 1 от [2] 12»

 корекция на Д 1 и Д 6 cveta12 Профил 23.01.2021 16:17

Здравейте ! Мога ли да пусна сега корекция на Д 1 и 6 за месец ноември за едни късно преведени пари за месеца или мога да ги покажа във ведомостта за м.декември? Благодаря предварително на всеки отговорил ми !

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 23.01.2021 18:14

Пробвайте. Или ще стане или не. Нищо не губите.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 jhoro Профил 25.01.2021 21:55

Какво значи „късно преведени пари за месеца“?
Ако сумата е преведена декември 2020 - ще я декларирате с останалите приходи за декември - до 25 януари 2021. Друг момент е, че датата е днес!
Нищо, че е плащане за ноември 2020 или януари 2000 година!

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 25.01.2021 22:05

Отговор на jhoro(25.01.2021 21:55):
jhoro каза:
Какво значи „късно преведени пари за месеца“?
Ако сумата е преведена декември 2020 - ще я декларирате с останалите приходи за декември - до 25 януари 2021. Друг момент е, че датата е днес!
Нищо, че е плащане за ноември 2020 или януари 2000 година!


Бате, с Д1 и Д6 не се декларират приходи.
Декларират се доходи и има значение за кой период се отнасят.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Blajena71 Профил 26.01.2021 09:09

Отговор на cveta12(23.01.2021 16:17):
cveta12 каза:
Здравейте ! Мога ли да пусна сега корекция на Д 1 и 6 за месец ноември за едни късно преведени пари за месеца или мога да ги покажа във ведомостта за м.декември? Благодаря предварително на всеки отговорил ми !


Недостатъчна информация, но ако говорим за ДМС за м. 11, то корекция на д1 и д6 - допълваща с вид плащане 6.
По-късно преведени пари за месеца, не ми говори нищо за основанието за получаването им.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 emi79 Профил 22.03.2021 15:21

Здравейте!

Допусната е грешка при подаване на Д1 за м.10,11 и 12.2020г. При попълване е сгрешена сумата в т.31. До 30.04.2021 г. ли е срокът, в който мога да извърша корекцията без да уведомявам НАП?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 bonou2 Профил 22.03.2021 15:25

Да. Срокът за корекции на Д1 е до 30.04 на следващата година, без предписания. Това е когато не касае промяна в стойността осигуровките в Д6-там срокът е друг.

5)Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

Отговор на emi79(22.03.2021 15:21):
emi79 каза:
Здравейте!

Допусната е грешка при подаване на Д1 за м.10,11 и 12.2020г. При попълване е сгрешена сумата в т.31. До 30.04.2021 г. ли е срокът, в който мога да извърша корекцията без да уведомявам НАП?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 emi79 Профил 22.03.2021 15:26

Благодаря Ви! Успешен ден

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Vili93 Профил 30.03.2021 15:58

Здравейте!
Допусната грешка при подаване Д1 за м.1.2020г. В Т.12 вид осигурен вместо 4, сложена 1. Подадох коригираща Д1 и декларирана липса на основание за подаване на Д6, но е отхвърлена."Липсва или е отхвърлена Д. обр.6 за периода с код за вид плащане 5 или 6" . Срока за подаване корекция за предходна година нали е 30.04.?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 30.03.2021 16:10

Отговор на Vili93(30.03.2021 15:58):
Vili93 каза:
Здравейте!
Допусната грешка при подаване Д1 за м.1.2020г. В Т.12 вид осигурен вместо 4, сложена 1. Подадох коригираща Д1 и декларирана липса на основание за подаване на Д6, но е отхвърлена."Липсва или е отхвърлена Д. обр.6 за периода с код за вид плащане 5 или 6" . Срока за подаване корекция за предходна година нали е 30.04.?


Не ми се рови, но видът осигурен можеше ли да се коригира с коригираща декларация?
Да не трябва да се заличи и да се подаде вярното.
Проверете в указанията.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 jhoro Профил 30.03.2021 16:25

Отговор на Liglyo(30.03.2021 16:10): Liglyo каза:
Не ми се рови, но видът осигурен можеше ли да се коригира с коригираща декларация?

„Чл. 9. (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните:
1. в декларации образец № 1 и 3 - месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер, личен номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен;
2. в декларация образец № 5 - периодът, за който се отнасят данните; код на задълженото лице, единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен.
(2) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените данни с декларация по ал. 1, като подават декларация с попълнен код за заличаване.
(3) Подава се декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректни данни, когато данните по ал. 1, т. 1 и 2 са некоректно подадени.
(4) След приемането на някоя от декларациите по ал. 1 може да се подаде само съответната декларация с попълнен код за корекция или код за заличаване.
(5) Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
(6) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 6, ал. 1 се подава с код "Корекция" и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
(7) Декларация образец № 6 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/начисляване.
(8) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на втория месец считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
(9) Когато се коригира декларирано задължение по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и декларации образец № 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(10) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2, 4 и 5, може да се коригира до изтичане на срока за подаването и. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
(11) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(12) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(13) Алинея 12 не се прилага, когато коригирането на данни за осигурителен доход, брутно трудово възнаграждение и размерите на осигурителните вноски, вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ с декларация/и образец № 1 е във връзка с установени задължения за същите вноски от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. - lex.bg/bg/laws/ldoc/2137198708

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Vili93 Профил 30.03.2021 16:34

"Не ми се рови, но видът осигурен можеше ли да се коригира с коригираща декларация?
Да не трябва да се заличи и да се подаде вярното.
Проверете в указанията."

Грешка, подадох заличаваща и след това вярната. Май ще се ходи но НАП

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 30.03.2021 16:39

Отговор на Vili93(30.03.2021 16:34):
Vili93 каза:
"Не ми се рови, но видът осигурен можеше ли да се коригира с коригираща декларация?
Да не трябва да се заличи и да се подаде вярното.
Проверете в указанията."

Грешка, подадох заличаваща и след това вярната. Май ще се ходи но НАП


Двете едновременно пуснете.
Заличаващата и вярната.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 30.03.2021 16:41

Само заради вид осигурен вместо 1, 4. Въобще нямаше да се занимавам. Всички имат достъпи до "Трудови договори" да си го коригират служебно.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Vili93 Профил 30.03.2021 17:16

Пуснах ги заедно, но ударих на камък.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 30.03.2021 17:18

Отговор на Vili93(30.03.2021 17:16):
Vili93 каза:
Пуснах ги заедно, но ударих на камък.


Нали няма промени в сумите?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 30.03.2021 17:39

Отговор на Vili93(30.03.2021 17:16):
Vili93 каза:
Пуснах ги заедно, но ударих на камък.


Да не сте бетонирали дабъл за записа за м.01.2020 след пускането им?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 bonou2 Профил 30.03.2021 17:40

Грешка, подадох заличаваща и след това вярната. Май ще се ходи но НАП

не ми звучи да е заедно.

Отговор на Vili93(30.03.2021 17:16):
Vili93 каза:
Пуснах ги заедно, но ударих на камък.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 thenew Профил 10.05.2022 09:44

За да не отварям нова тема, дали някой може да сподели успешен опит - установих че за м.март 2022 не е бил актуализиран календара и е подадена декларация 1 с 23, вместо 22 работни дни. Заличаване и новата една след друга ли трябва да подам, за да "мине номера"?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 10.05.2022 10:02

При установяване на грешно подадени декларации и задължения по тях не се ли съставя Акт за установяване на задължение по декларация. От 2007г се съставят документи с това наименование.

Аз получих по пощата Акт за установяване на задължение по декларация и без да съм подала декларация за един месец с обезщетение от работодателя. Отговор на thenew(10.05.2022 09:44):

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 thenew Профил 10.05.2022 10:09

Сега установявам, че календара ми не е верен за 2022, т.е. и за януари са подадени с 1 работен ден повече, но към момента никой нищо не ми е сигнализирал от НАП или НОИ

Отговор на TaNikKa(10.05.2022 10:02):
TaNikKa каза:
При установяване на грешно подадени декларации и задължения по тях не се ли съставя Акт за установяване на задължение по декларация. От 2007г се съставят документи с това наименование.

Аз получих по пощата Акт за установяване на задължение по декларация и без да съм подала декларация за един месец с обезщетение от работодателя.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 10.05.2022 10:16

А имате ли подавани дни във временна нетрудоспособност, съответно изплатени обезщетения от ДОО за което в тоя период на някои? Отговор на thenew(10.05.2022 10:09):

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 XXXXX Профил 10.05.2022 10:33

TaNikKa, спри да объркваш човека

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 10.05.2022 10:55

Отговор на XXXXX(10.05.2022 10:33):
XXXXX каза:
TaNikKa, спри да объркваш човека


ХХХХХ, що не влезеш във формулите за съкратено умножение с "Човекът и природата" под ръка и да не предполагаш кой какво бърка?
Влез точно там- да те затворя и теб в сборника!

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 thenew Профил 10.05.2022 11:10

Не, пълен работен месец за всички, затова и само дните са грешни дефакто.

Отговор на TaNikKa(10.05.2022 10:16):
TaNikKa каза:
А имате ли подавани дни във временна нетрудоспособност, съответно изплатени обезщетения от ДОО за което в тоя период на някои?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 10.05.2022 11:21

Отговор на thenew(10.05.2022 10:09):
thenew каза:
Сега установявам, че календара ми не е верен за 2022, т.е. и за януари са подадени с 1 работен ден повече, но към момента никой нищо не ми е сигнализирал от НАП или НОИПодайте коригиращи Д1.
Доколкото разбирам, няма да има промени в сумите, така че Д6 не е необходима.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 10.05.2022 11:48

Отговор на thenew(10.05.2022 11:10):
thenew каза:
Не, пълен работен месец за всички, затова и само дните са грешни дефакто.
А с тримесечен Отчет за заетите лица, средствата за работни заплати и други разходи за труд за I-во тримесечие в извадка ли сте?
Че с тоя календар и в Раздел II - Движение и отработено време ще се налага да коригирате цялото тримесечие.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 10.05.2022 11:51

Отговор на TaNikKa(10.05.2022 11:48):
TaNikKa каза:


А с тримесечен Отчет за заетите лица, средствата за работни заплати и други разходи за труд за I-во тримесечие в извадка ли сте?
Че с тоя календар и в Раздел II - Движение и отработено време ще се налага да коригирате цялото тримесечие.Хахахаха, статистическата тетка :))))))))))))))))))))
Колко пъти да ти казвам, че не всичко в тоя живот е статистика.
Ако е в извадката, прави си едно секуро и продължава напред :))))))))))))))

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 thenew Профил 10.05.2022 11:55

не сме в извадка, но така или иначе и да сме - няма промяна в сумите - всички служители са били на работа през месеца и нямаме болнични или неплатен отпуск, а даже и платен

Отговор на TaNikKa(10.05.2022 11:48):
TaNikKa каза:


А с тримесечен Отчет за заетите лица, средствата за работни заплати и други разходи за труд за I-во тримесечие в извадка ли сте?
Че с тоя календар и в Раздел II - Движение и отработено време ще се налага да коригирате цялото тримесечие.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 thenew Профил 10.05.2022 11:58

Благодаря!

Отговор на Liglyo(10.05.2022 11:21):
Liglyo каза:


Подайте коригиращи Д1.
Доколкото разбирам, няма да има промени в сумите, така че Д6 не е необходима.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 10.05.2022 12:07

Отговор на Liglyo(10.05.2022 11:51):
Liglyo каза:Хахахаха, статистическата тетка :))))))))))))))))))))
Колко пъти да ти казвам, че не всичко в тоя живот е статистика.
Ако е в извадката, прави си едно секуро и продължава напред :))))))))))))))


Трендафильо- статистическия невролог,
Един чай от жълт кантарион не може ли да си направи? Само в НОИ ли ще носят билки?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 10.05.2022 12:44

Трите възрастови "бета"- приоритета на мъжа не ги ли знаеш?
от 20 до 40 годишна възраст- булки;
от 40 до 60 годишна възраст- бутилки;
от 60 до 80 годишна възраст- билки.
Ако се сприятелят в различни възрастови групи, знаеш ли какви еликсири и тинктури ще излязат? Мухоморката какъв живот даваше?
С "Шведска горчивка" работи и на почивка. Отговор на Liglyo(10.05.2022 11:51):

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 astora Профил Изпрати email 10.05.2022 14:25

Отговор на TaNikKa(10.05.2022 12:44):
TaNikKa каза:
Трите възрастови "бета"- приоритета на мъжа не ги ли знаеш?
от 20 до 40 годишна възраст- булки;
от 40 до 60 годишна възраст- бутилки;
от 60 до 80 годишна възраст- билки.
Ако се сприятелят в различни възрастови групи, знаеш ли какви еликсири и тинктури ще излязат? Мухоморката какъв живот даваше?
С "Шведска горчивка" работи и на почивка.
как може да е на всека манджа мерудия

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 dtdimitrov Профил 10.05.2022 18:46

Отговор на TaNikKa(10.05.2022 12:44):
TaNikKa каза:
Трите възрастови "бета"- приоритета на мъжа не ги ли знаеш?
от 20 до 40 годишна възраст- булки;
от 40 до 60 годишна възраст- бутилки;
от 60 до 80 годишна възраст- билки.

Това беше дОбро!

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 10.05.2022 18:57

Отговор на dtdimitrov(10.05.2022 18:46):
dtdimitrov каза:

Това беше дОбро!


Тя умира за втората група, за да могат да кръстосат бутилки :)))

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 10.05.2022 18:59

Отговор на dtdimitrov(10.05.2022 18:46):
dtdimitrov каза:

Това беше дОбро!


Незная колко е било добро, на 56- годишна възраст беше като му занесли корени от брож. До брож кой знае?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 10.05.2022 19:17

Отговор на Liglyo(10.05.2022 18:57):
Liglyo каза:


Тя умира за втората група, за да могат да кръстосат бутилки :)))


Ти ся какво за кабинета по биология ли се притесняваш? Една част са мои екземпляри. Един рогач се наложи да го упоя в алкохол след като три пъти ми избяга с карфицата от таблото.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 astora Профил Изпрати email 11.05.2022 16:12

Отговор на Liglyo(10.05.2022 18:57):
Liglyo каза:


Тя умира за втората група, за да могат да кръстосат бутилки :)))
Няма да я вземат вьв втора група , там не прибират откачалки. От фризьорския салон се качих в асансьора- да ме пооправят на по- горен етаж и после излязох по улиците в друг град

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 11.05.2022 16:54

Отговор на astora(11.05.2022 16:12):
astora каза:
Няма да я вземат вьв втора група , там не прибират откачалки. От фризьорския салон се качих в асансьора- да ме пооправят на по- горен етаж и после излязох по улиците в друг град


Как ще ме вземат във втора група като ме забравиха в детската градина- точно във втора група бях като ме забравиха. Добре, че беше другарката да се сети за групата- забравени в детската градина престилки. Моята престилка дали ще ти стане, да се втъкнеш в престилката ми от втора група.
Ако ти е голяма пазя и един сукман!

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 astora Профил Изпрати email 11.05.2022 18:28

Отговор на TaNikKa(11.05.2022 16:54):
TaNikKa каза:


Как ще ме вземат във втора група като ме забравиха в детската градина- точно във втора група бях като ме забравиха. Добре, че беше другарката да се сети за групата- забравени в детската градина престилки. Моята престилка дали ще ти стане, да се втъкнеш в престилката ми от втора група.
Ако ти е голяма пазя и един сукман!
НЕ СА ТЕ ЗАБРАВИЛИ ,А СА ТЕ ОСТАВИЛИ, КАТО БАВНОРАЗВИВАЩА

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 11.05.2022 19:16

Отговор на astora(11.05.2022 18:28):
astora каза:
НЕ СА ТЕ ЗАБРАВИЛИ ,А СА ТЕ ОСТАВИЛИ, КАТО БАВНОРАЗВИВАЩА


И си сигурен гадател!? Надежден! Да дойда да те проверя и за серийно участие и в смъртността?
Да не умреш от непознаване?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 11.05.2022 22:54

Какво стана? Не мож ми найдиш свързано лице във втора група в детската градина да го заместиш ли? Нямам четири годишни- баба ми трябваше да е 84, но преди четири години умря след като прояви същите като твоите симптоми.
Много бързо се развиваш!!!!???? Баба ми на 84години, ти в 54- тата година със същите симптоми! Замествай е - не ми липсва и никога не ми е липсвала тая ми баба, но най- вероятно годините й няма да ги стигнеш- върти там аудио записите, направени с неразрешени радио- съобщителни устройства и си дебелей! Ще дойде някой финикиец да те транспортира без кортеж. Някакви желания "Тая жена да работи у вас?" представяш ли си? Ще проработи, но е в недрата! Отговор на astora(11.05.2022 18:28):

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 astora Профил Изпрати email 12.05.2022 10:56

Отговор на TaNikKa(11.05.2022 22:54):
TaNikKa каза:
Какво стана? Не мож ми найдиш свързано лице във втора група в детската градина да го заместиш ли? Нямам четири годишни- баба ми трябваше да е 84, но преди четири години умря след като прояви същите като твоите симптоми.
Много бързо се развиваш!!!!???? Баба ми на 84години, ти в 54- тата година със същите симптоми! Замествай е - не ми липсва и никога не ми е липсвала тая ми баба, но най- вероятно годините й няма да ги стигнеш- върти там аудио записите, направени с неразрешени радио- съобщителни у...
ТИ ИЗГЛЕЖДА И СЕГА СИ БАВНОРАЗВИВАЩА. ИНТЕРЕСНО МИ Е ОТ АСАНСИОРА В КОЙ ГРАД ИЗЛЕЗНА

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 12.05.2022 11:26

Отговор на astora(12.05.2022 10:56):
astora каза:
ТИ ИЗГЛЕЖДА И СЕГА СИ БАВНОРАЗВИВАЩА. ИНТЕРЕСНО МИ Е ОТ АСАНСИОРА В КОЙ ГРАД ИЗЛЕЗНА

Изглежда от "Две могили" не излязох, но затова пък ти излезе! Еса си изкарай интереса. Баира да не ти пречи?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 12.05.2022 11:48

Втъкни се и в "интетесно" да ти стане, и заспалия в ботуша да се събуди, че в много малко човки си замествал, диктувал и взел участия. Отговор на TaNikKa(11.05.2022 22:54):

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 astora Профил Изпрати email 12.05.2022 11:56

Отговор на TaNikKa(12.05.2022 11:48):
TaNikKa каза:
Втъкни се и в "интетесно" да ти стане, и заспалия в ботуша да се събуди, че в много малко човки си замествал, диктувал и взел участия.
АБЕ ОТ АСАНСИОР В ДРУГ ГРАД НЕ БЕХ СЛИЗАЛ. ТИ КАК ГО НАПРАВИ

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 12.05.2022 14:09

Отговор на astora(12.05.2022 11:56):
astora каза:
АБЕ ОТ АСАНСИОР В ДРУГ ГРАД НЕ БЕХ СЛИЗАЛ. ТИ КАК ГО НАПРАВИ


Хаспела ли?
Колегите от "Машиностроене и уредостроене" го направиха. Хаспел- Български "От Своге"?!
Да не се снимаш до някой фондан с няколко кранчета и да отнесеш задрямалите за преразпределението ти на личните ни средства?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 astora Профил Изпрати email 12.05.2022 15:09

Отговор на TaNikKa(12.05.2022 14:09):
TaNikKa каза:


Хаспела ли?
Колегите от "Машиностроене и уредостроене" го направиха. Хаспел- Български "От Своге"?!
Да не се снимаш до някой фондан с няколко кранчета и да отнесеш задрямалите за преразпределението ти на личните ни средства?
ДОСЕГА НЕ БЯХ ЧУВАЛ ЗА ТАКЬВ ОТРАСЬЛ Машиностроене и уредостроене. ПО ДОБРЕ СИ КУПИ ЕДИН ПО ГОЛЯМ ВИБРАТОР ВМЕСТО ДА ТИ ПРАВЯТ ХАСПЕЛИ В СВОГЕ

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 12.05.2022 16:46

Отговор на astora(12.05.2022 15:09):
astora каза:
ДОСЕГА НЕ БЯХ ЧУВАЛ ЗА ТАКЬВ ОТРАСЬЛ Машиностроене и уредостроене. ПО ДОБРЕ СИ КУПИ ЕДИН ПО ГОЛЯМ ВИБРАТОР ВМЕСТО ДА ТИ ПРАВЯТ ХАСПЕЛИ В СВОГЕ

Ти защо не си купиш калифорнийски червеи както си тръгнал ни береш и тор, че да ти мълчим и като риби.
Малко колорадски бръмбари ти бръмчат!

И кафяво и топ в гащите ще ти направят от Своге. Да не поемеш пътеката за папер.
 

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 astora Профил Изпрати email 12.05.2022 20:19

Отговор на TaNikKa(12.05.2022 16:46):
TaNikKa каза:

Ти защо не си купиш калифорнийски червеи както си тръгнал ни береш и тор, че да ти мълчим и като риби.
Малко колорадски бръмбари ти бръмчат!

И кафяво и топ в гащите ще ти направят от Своге. Да не поемеш пътеката за папер.
КАЖИ КАК СЕ КАЧИ В АНСИОРА И КАТО СЛЕЗНА В КИЕВ. Е ТОВА Е ХИТА НА ОДИТ ЗА МНОТО ВРЕМЕ
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване