Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! корекция на Д 1 и Д 6

 корекция на Д 1 и Д 6 cveta12 Профил 23.01.2021 16:17

Здравейте ! Мога ли да пусна сега корекция на Д 1 и 6 за месец ноември за едни късно преведени пари за месеца или мога да ги покажа във ведомостта за м.декември? Благодаря предварително на всеки отговорил ми !

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 23.01.2021 18:14

Пробвайте. Или ще стане или не. Нищо не губите.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 jhoro Профил 25.01.2021 21:55

Какво значи „късно преведени пари за месеца“?
Ако сумата е преведена декември 2020 - ще я декларирате с останалите приходи за декември - до 25 януари 2021. Друг момент е, че датата е днес!
Нищо, че е плащане за ноември 2020 или януари 2000 година!

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 25.01.2021 22:05

Отговор на jhoro(25.01.2021 21:55):
jhoro каза:
Какво значи „късно преведени пари за месеца“?
Ако сумата е преведена декември 2020 - ще я декларирате с останалите приходи за декември - до 25 януари 2021. Друг момент е, че датата е днес!
Нищо, че е плащане за ноември 2020 или януари 2000 година!


Бате, с Д1 и Д6 не се декларират приходи.
Декларират се доходи и има значение за кой период се отнасят.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Blajena71 Профил 26.01.2021 09:09

Отговор на cveta12(23.01.2021 16:17):
cveta12 каза:
Здравейте ! Мога ли да пусна сега корекция на Д 1 и 6 за месец ноември за едни късно преведени пари за месеца или мога да ги покажа във ведомостта за м.декември? Благодаря предварително на всеки отговорил ми !


Недостатъчна информация, но ако говорим за ДМС за м. 11, то корекция на д1 и д6 - допълваща с вид плащане 6.
По-късно преведени пари за месеца, не ми говори нищо за основанието за получаването им.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 emi79 Профил 22.03.2021 15:21

Здравейте!

Допусната е грешка при подаване на Д1 за м.10,11 и 12.2020г. При попълване е сгрешена сумата в т.31. До 30.04.2021 г. ли е срокът, в който мога да извърша корекцията без да уведомявам НАП?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 bonou2 Профил 22.03.2021 15:25

Да. Срокът за корекции на Д1 е до 30.04 на следващата година, без предписания. Това е когато не касае промяна в стойността осигуровките в Д6-там срокът е друг.

5)Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

Отговор на emi79(22.03.2021 15:21):
emi79 каза:
Здравейте!

Допусната е грешка при подаване на Д1 за м.10,11 и 12.2020г. При попълване е сгрешена сумата в т.31. До 30.04.2021 г. ли е срокът, в който мога да извърша корекцията без да уведомявам НАП?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 emi79 Профил 22.03.2021 15:26

Благодаря Ви! Успешен ден

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Vili93 Профил 30.03.2021 15:58

Здравейте!
Допусната грешка при подаване Д1 за м.1.2020г. В Т.12 вид осигурен вместо 4, сложена 1. Подадох коригираща Д1 и декларирана липса на основание за подаване на Д6, но е отхвърлена."Липсва или е отхвърлена Д. обр.6 за периода с код за вид плащане 5 или 6" . Срока за подаване корекция за предходна година нали е 30.04.?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 30.03.2021 16:10

Отговор на Vili93(30.03.2021 15:58):
Vili93 каза:
Здравейте!
Допусната грешка при подаване Д1 за м.1.2020г. В Т.12 вид осигурен вместо 4, сложена 1. Подадох коригираща Д1 и декларирана липса на основание за подаване на Д6, но е отхвърлена."Липсва или е отхвърлена Д. обр.6 за периода с код за вид плащане 5 или 6" . Срока за подаване корекция за предходна година нали е 30.04.?


Не ми се рови, но видът осигурен можеше ли да се коригира с коригираща декларация?
Да не трябва да се заличи и да се подаде вярното.
Проверете в указанията.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 jhoro Профил 30.03.2021 16:25

Отговор на Liglyo(30.03.2021 16:10): Liglyo каза:
Не ми се рови, но видът осигурен можеше ли да се коригира с коригираща декларация?

„Чл. 9. (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните:
1. в декларации образец № 1 и 3 - месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер, личен номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен;
2. в декларация образец № 5 - периодът, за който се отнасят данните; код на задълженото лице, единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен.
(2) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените данни с декларация по ал. 1, като подават декларация с попълнен код за заличаване.
(3) Подава се декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректни данни, когато данните по ал. 1, т. 1 и 2 са некоректно подадени.
(4) След приемането на някоя от декларациите по ал. 1 може да се подаде само съответната декларация с попълнен код за корекция или код за заличаване.
(5) Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
(6) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 6, ал. 1 се подава с код "Корекция" и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
(7) Декларация образец № 6 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/начисляване.
(8) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на втория месец считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
(9) Когато се коригира декларирано задължение по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и декларации образец № 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(10) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2, 4 и 5, може да се коригира до изтичане на срока за подаването и. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
(11) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(12) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(13) Алинея 12 не се прилага, когато коригирането на данни за осигурителен доход, брутно трудово възнаграждение и размерите на осигурителните вноски, вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ с декларация/и образец № 1 е във връзка с установени задължения за същите вноски от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. - lex.bg/bg/laws/ldoc/2137198708

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Vili93 Профил 30.03.2021 16:34

"Не ми се рови, но видът осигурен можеше ли да се коригира с коригираща декларация?
Да не трябва да се заличи и да се подаде вярното.
Проверете в указанията."

Грешка, подадох заличаваща и след това вярната. Май ще се ходи но НАП

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 30.03.2021 16:39

Отговор на Vili93(30.03.2021 16:34):
Vili93 каза:
"Не ми се рови, но видът осигурен можеше ли да се коригира с коригираща декларация?
Да не трябва да се заличи и да се подаде вярното.
Проверете в указанията."

Грешка, подадох заличаваща и след това вярната. Май ще се ходи но НАП


Двете едновременно пуснете.
Заличаващата и вярната.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 30.03.2021 16:41

Само заради вид осигурен вместо 1, 4. Въобще нямаше да се занимавам. Всички имат достъпи до "Трудови договори" да си го коригират служебно.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Vili93 Профил 30.03.2021 17:16

Пуснах ги заедно, но ударих на камък.

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 Liglyo Профил 30.03.2021 17:18

Отговор на Vili93(30.03.2021 17:16):
Vili93 каза:
Пуснах ги заедно, но ударих на камък.


Нали няма промени в сумите?

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 TaNikKa Профил 30.03.2021 17:39

Отговор на Vili93(30.03.2021 17:16):
Vili93 каза:
Пуснах ги заедно, но ударих на камък.


Да не сте бетонирали дабъл за записа за м.01.2020 след пускането им?
 

 RE: корекция на Д 1 и Д 6 bonou2 Профил 30.03.2021 17:40

Грешка, подадох заличаваща и след това вярната. Май ще се ходи но НАП

не ми звучи да е заедно.

Отговор на Vili93(30.03.2021 17:16):
Vili93 каза:
Пуснах ги заедно, но ударих на камък.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване