Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Прехвърляне на дялове от ДЗЗД

 Прехвърляне на дялове от ДЗЗД DaKrus Профил 01.03.2021 22:33

Здравейте, колеги!
Искам помощ по следният казус:
Дружествата А,Б,Е,С създават Дружество по ЗЗД- "АБЕС", с цел изграждането на обект "Х". Дружество "Б" има дял 7% от общия обем работа. Към 31 януари 2021 дружество "Б" има салдо по сметка 412 "Клиенти по аванси", ан.с-ка"ДЗЗД АБЕС" 145 единици, за което има издадена фактура и начислено ДДС. По сметка 492 "Вземания по гаранции", анал.с-ка "ДЗЗД АБЕС" дружество "Б" има салдо 23 единици, за която сума също е начислено и внесено ДДС. Към 31.01.2021г. дружество "Б" има също и набрани разходи по обекта в размер на 13 единици, които не е успяло да защити ( като незавършено строителство) и няма да може да фактурира и съответно да осчетоводи приход. При такава фактологическа обстановка дружество "Б" решава, че не може да се справи с по-нататъшната работа и отправя искане към ДЗЗД "АБЕС" да напусне сдружението, като прехвърли дела си на дружесто "Е", което да поеме всички активи и пасиви. Така, след споразумение и подписване на договор между двете дружества, дружество "Е" ще придобие 7-те % от обекта за цена 130 единици, като се задължава да заплати на ДЗЗД "АБЕС" предоставения на дружество "Б" аванс в размер на 145 единици, от друга страна ще получи и вземането на дружество "Б" по удържаните от ДЗЗД "АБЕС" гаранциите , в размер на 23 единици, а като разлика, ще преведе на дружество "Б", остатъка от задължението си по сделката, в размер на 8 единици (130 - (145-23) = 8).
Какви счетоводни документи трябва да издаде дружество "Б" и какви счетоводни записвания да направи по тях? ( тук визирам сумата по аванса, сумата по продажбата на дела, както и сумата по незавършено строителство...)
Сделката между дружество "Б" и дружество "Е" финансова сделка, освободена от ДДС по чл. 46 (1), т.5 ли е?
Как дружество "Б" ще приключи незавършеното си строителство?
Относно ДДС как стоят нещата?
Доста се пооплетох. Разчитам на помощта ви!

 RE: Прехвърляне на дялове от ДЗЗД TaNikKa Профил 02.03.2021 00:02

Здравейте!
Да уточниме: Второто дружество продава квотата си на третото дружество в гражданското сдружение за 130 ед. или си урежда задълженията към сдружението, което се договаря с третото дружество.

Следното изречение "да напусне сдружението, като прехвърли дела си на дружество "Е", което да поеме всички активи и пасиви"- това не е ли преобразуване на дружества? В ДЗЗД какъв дял има дружество "Б"? Поетия ангажимент за извършване на определена услуга - дял ли е?


Надявам се да съм поразплела оплитането :)

 RE: Прехвърляне на дялове от ДЗЗД TaNikKa Профил 02.03.2021 00:53

Значи 7%- те процента от квотата на "Б" за "Е" са 6% или 132ед и 1% разходи за изграждане като подизпълнител-13ед./ тия разходи са реално извършени строителни дейности в обект "Х".
Или не 8ед., а 2ед. е разликата между квотата на "Е" и квотата и извършените строителни дейности от "Б". Остава да могат да се докажат документално с разходните документи тия 13ед.

 RE: Прехвърляне на дялове от ДЗЗД TaNikKa Профил 02.03.2021 20:53

Не е финансова сделка, то въобще няма сделка.
За неизпълнените задължения по 412 би трябвало да се издаде КИ към ДЗЗД, както и за гаранционните и да си изисква внесеното ДДС от бюджета, което после "Е" ще начисли и внесе в бюджета за съответните единици по договора с ДЗЗД.
А по 207 със съответните строителни и счетоводни документи за приемане-предаване на етапи и степени на завършеност.

 RE: Прехвърляне на дялове от ДЗЗД DaKrus Профил 04.03.2021 14:16

Как да няма сделка?!
При подписването на Договор за ДЗЗД, са определени проценти на участие в това дружество, разбира се със съответния процент извършена работа и процент дивиденти от печалбата на реализирания обект.
Сега дефакто дружество "Б", прехвърля тези си права и задължения в размер на 7 % на дружество "Е" за определена сума (130 единици), с която сума ще изплати дълга на дружество "Б" за получения аванс, към ДЗЗД-то.
Що се отнася за незавършеното строителство, то е по сметка 611, съответната аналитична сметка за обекта на ДЗЗД-то, а не в 207. Не е защитено пред ДЗЗД-то и дза дружество "Б" ще се яви загуба от този обект. Тук не знам как стои въпроса с ДДС-то по набраните разходи.

Отговор на TaNikKa(02.03.2021 20:53):
TaNikKa каза:
Не е финансова сделка, то въобще няма сделка.
За неизпълнените задължения по 412 би трябвало да се издаде КИ към ДЗЗД, както и за гаранционните и да си изисква внесеното ДДС от бюджета, което после "Е" ще начисли и внесе в бюджета за съответните единици по договора с ДЗЗД.
А по 207 със съответните строителни и счетоводни документи за приемане-предаване на етапи и степени на завършеност.

 RE: Прехвърляне на дялове от ДЗЗД DaKrus Профил 04.03.2021 14:18

Мда! Второто дружество продава квотата си на третото дружество в гражданското сдружение за 130 ед., а "Е" със задължеието си към "Б" ще покрие неговите вземания и задължения (145-23= 122ед.)

Отговор на TaNikKa(02.03.2021 00:02):
TaNikKa каза:
Здравейте!
Да уточниме: Второто дружество продава квотата си на третото дружество в гражданското сдружение за 130 ед. или си урежда задълженията към сдружението, което се договаря с третото дружество.

Следното изречение "да напусне сдружението, като прехвърли дела си на дружество "Е", което да поеме всички активи и пасиви"- това не е ли преобразуване на дружества? В ДЗЗД какъв дял има дружество "Б"? Поетия ангажимент за извършване на определена услуга - дял ли е?


Надявам се да съм поразплела ...

 RE: Прехвърляне на дялове от ДЗЗД TaNikKa Профил 04.03.2021 14:33

Отговор на DaKrus(04.03.2021 14:18):
DaKrus каза:
Мда! Второто дружество продава квотата си на третото дружество в гражданското сдружение за 130 ед., а "Е" със задължеието си към "Б" ще покрие неговите вземания и задължения (145-23= 122ед.)
Обаче тя тая квота е относителен дял от общ обем строителни дейности и не е предмет на сделка, а е невъзможност за извършването им поради някаква причина.
Ако допуснем продажба на квота, то тогава "Б" няма да може да си изтегли внесеното ДДС върху неизпълненото задължение по получения аванс, а "Е" ще трябва да продължи строителните дейности при аванс без ДДС, а влагане на материали и някои услуги примерно с ДДС.
Или "Б" ще е внесло някакво ДДС в бюджета, което няма да има основание да си възстанови, а "Е" след време ще бъде задължено със някакъв размер от същото ДДС /внесено от "Б" /за внасяне, поради това, че ще е ползвало само данъчен кредит.

 RE: Прехвърляне на дялове от ДЗЗД TaNikKa Профил 04.03.2021 14:51

Отговор на DaKrus(04.03.2021 14:16):
DaKrus каза:
...
Що се отнася за незавършеното строителство, то е по сметка 611, съответната ... ще се яви загуба....


Не би трябвало да се яви загуба повече от 2единици./салдо 132 единици- 130 единици определени за продължение на дейностите от "Е"/. А и тя не би трябвало да се отчете в "Б" , а в "Е" при вариант с продажба на квота.

При вариант разчети на "Б" с "АБЕС" и аванс от "АБЕС" към "Е" даже "АБЕС" трябва да излезе на условна печалба с 2 единици, а "Б"- сълза.

 

 RE: Прехвърляне на дялове от ДЗЗД TaNikKa Профил 04.03.2021 17:08

Отговор на DaKrus(04.03.2021 14:18):
DaKrus каза:
Мда! Второто дружество продава квотата си на третото дружество в гражданското сдружение за 130 ед., а "Е" със задължеието си към "Б" ще покрие неговите вземания и задължения (145-23= 122ед.)Покриване, приспадане, умаляване в случая не се прави. Счетоводната сметка за гаранционните условия също спада към задълженията, а не към обикновените вземания. Тя е относителен дял от задължението към клиенти. И тъй като няма актуван етап за завършеност салдото й е началното й, с което салдо би трябвало да премине към другото предприятие.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство