Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. Данни за ГДД

 Данни за ГДД kras1 Профил 28.03.2021 22:05

Лице, което получава доход от наем. В служ.бел. доходът му е посочен с код 307 вместо с код 401 /грешен код, грешно приложение от ГДД/. Това е подал наемодателят и към НАП.
Сега като си пуска ГДД лицето може ли да подаде дохода с код 401 в коректното приложение-както е вярно? Или трябва да потвърди заредените от сайта на НАП данни?

 RE: Данни за ГДД jhoro Профил 28.03.2021 22:19

„Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Годишната данъчна декларация се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, с изключение на годишната данъчна декларация за лицата по чл. 51, ал. 1, която се подава в срок от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
(2) При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.
ЗДДФЛ

Пп. Данните в сайта на НАП да едно, но ... данъчно задълженото лице си носи отговорността персонално!

 RE: Данни за ГДД XXXXX Профил 28.03.2021 22:22

Отговорността за попълнените данни в личната Ви ГДД е Ваша. Подавате както смятате, че е правилно
 

 RE: Данни за ГДД kras1 Профил 29.03.2021 08:35

Благодаря за отговорите на отзовалите се !
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи