Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. допълнителни резерви

 допълнителни резерви momo2 Профил 06.06.2021 10:13

Дружество е прехвърляло печалбата през годините в допълнителни резерви. В резултат, на което има натрупани допълнителни резерви в размер на 100 х. лв. и също толкова каса. Въпроса е как да се изчисти касата и да се изплати дивидент като няма неразпределена печалба? Законно ли е резервите да се върнат като неразпределена печалба, да се обложат с 5 % данък и да се изчисти касата?

 RE: допълнителни резерви jhoro Профил 06.06.2021 12:27

„Какви са правилата за разпределяне на печалбата на фирмите?“ - Министерство на икономиката
mi.government.bg/bg/pages/razpredelenie-na-pechalbata-250.html

Цитат:
„Акционерните дружества са длъжни по закон да заделят 1/10 от формираната печалба във фонд „Резервен“, докато фонд „Резервен“ не достигне 1/10 от регистрирания капитал на фирмата.
Ако тези предпоставки са налице, Общото събрание на съответното акционерно дружество може да вземе решение за разпределяне и изплащане на дивидент и да възложи на своя Управителен съвет или Съвет на директорите (в зависимост от формата на управление) да изплати разпределената печалба на съответните акционери спрямо техните права.

Дружествата с ограничена отговорност не са длъжни по закон да образуват фонд „Резервен“. Такова задължение може да се предвиди от съдружниците в дружествения договор. В такъв случай по аналогия се прилагат правилата за акционерното дружество или изрично предвидените правила в дружествения договор.“

 RE: допълнителни резерви Cromwell Профил Изпрати email 07.06.2021 10:03

Намерих нещо из нета - дано да е в сила?копи""РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТ ОТ ФОРМИРАНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ
Публикувано на 05.11.2010

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.
ООД е формирало допълнителни резерви при разпределение на печалбата. Може ли Общото събрание на съдружниците да вземе решение за разпределение на дивидент от формираните допълнителни резерви?

Общото събрание на съдружниците може да вземе решение за разпределение на дивидент от формираните допълнителни резерви, но само при определени условия. В чл. 247а от Търговския закон е предвидено дивиденти да се изплащат само, ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Плащанията се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд “Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав."
 

 RE: допълнителни резерви jhoro Профил 07.06.2021 20:35

Отговор на Cromwell(07.06.2021 10:03): Намерих нещо из нета ...
ООД е формирало...

Защо ограничавате само до ООД?
Авторът казва „Дружество е прехвърляло ...“ - без да уточнява, дали е СД, КД, ООД, АД и КДА.

Иначе - в нет-а може да се намери всичко.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци