Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Нищожен ли е РА подписан с "професионален", а не с "квалифициран" електронен под

 

 Нищожен ли е РА подписан с "професионален", а не с "квалифициран" електронен под valerii Профил Изпрати email 28.06.2021 21:39

ОТМЕНЯ дадения в съдебно заседание на 04.11,2020г. ход на делото по същество на
спора.
]ОТПРАВЯ преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз съгласно член 267, първи параграф, буква „б” от Договора за функционирането на Европейския съюз със следните въпроси:
1. Разпоредбата на чл.25, ал.1 от Регламент № 910 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО следва ли да се тълкува в смисъл, че е недопустимо обявяването за нищожен на административен акт, издаден като електронен документ, когато той е подписан с електронен подпис, различен от „квалифициран електронен подпис“?
2. За установяването на факта дали електронния подпис е квалифициран или не, достатъчно ли е вписването на „квалифициран електронен подпис“ в издаденото удостоверение от доставчика на удостоверителни услуги или от съда следва да се установи изпълнение на чл.26 и Приложение 1 към Регламент № 910 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО?
3. В хипотеза като посочената по-горе, в която доставчикът определя електронния подпис като „професионален“ това обстоятелство достатъчно ли е да се приеме, че не е налице „квалифициран електронен подпис“, след като липсва квалифицирано удостоверение от доставчика, или следва да се установи дали подписите отговарят на изискванията за квалифициран електронен подпис?
4. При извършване на проверка за съответствие на квалифицирания електронен подпис с изискванията на Приложение № 1 към Регламент № 910 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО посочването на имената на титуляра на електронния подпис на латиница, вместо на кирилица, както лицето се идентифицира, представлява ли нарушение на регламента, водещо до извод за липса на квалифициран електронен подпис?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство