Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! Обезщетение

 Обезщетение maya99 Профил 14.07.2021 09:36

Здравейте.
Работник/ мъж/ става родител на 12.05.2021г. Донесъл акт за раждане, без да е представил банкова сметка за да ползва обезщетение от НОИ,
Проблема е че, работодателя е пропуснал да уведоми за тази подробност.
Как се процедира в този случай?
Какво следва да се подаде в НОИ декларация образец?
Срокът е пропуснат най вероятно? Образец 1 и 6 за месец май са подадени вече че и за месец юни?

 RE: Обезщетение bonou2 Профил 14.07.2021 09:51

Следва да се прочете наредбата за обезщетенията, както мисля и НРВПО, след което да се оформят документите на бащата и да се подадат коректните Д1 и Д6. Време има.

Отговор на maya99(14.07.2021 09:36):
maya99 каза:
Здравейте.
Работник/ мъж/ става родител на 12.05.2021г. Донесъл акт за раждане, без да е представил банкова сметка за да ползва обезщетение от НОИ,
Проблема е че, работодателя е пропуснал да уведоми за тази подробност.
Как се процедира в този случай?
Какво следва да се подаде в НОИ декларация образец?
Срокът е пропуснат най вероятно? Образец 1 и 6 за месец май са подадени вече че и за месец юни?

 RE: Обезщетение jhoro Профил 14.07.2021 12:33

Здравейте!
Не пишете толкова големи глупости!
Отговор на maya99(14.07.2021 09:36): Донесъл акт за раждане, без да е представил банкова сметка за да ползва обезщетение от НОИ,
И какъв проблем е, липсата на IBAN? Ще му изплатят парите по друг начин - „на гише“, с пощенски запис, чрез работодателя ...
Все още няма забрана за разплащане в брой, с изключение ограничението от 10 000 лева - по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).
Освен това - никой не е длъжен, да има банкова сметка! Много хора (възрастни) продължават със спестовните сметки от едно време. И „теглят“ пари „на гише“ в клона - срещу спестовна книжка.

 RE: Обезщетение bonou2 Профил 14.07.2021 12:35

Оф ай се спрете. Проблем е, че и Вас ви мързи да погледнете наредбите. Тва е.

Отговор на jhoro(14.07.2021 12:33):
jhoro каза:
Здравейте!
Не пишете толкова големи глупости!

И какъв проблем е, липсата на IBAN? Ще му изплатят парите по друг начин - „на гише“, с пощенски запис, чрез работодателя ...
Все още няма забрана за разплащане в брой, с изключение ограничението от 10 000 лева - по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).
Освен това - никой не е длъжен, да има банкова сметка! Много хора (възрастни) продължават със спестовните сметки от едно време. И „теглят“ пари „на гише“ в клона - срещу спестовна книжка.

 RE: Обезщетение jhoro Профил 14.07.2021 12:52

Мързела е едно, четенето - друго.
Обаче е казано:
„Няма начин, да получиш правилен отговор, на грешно зададен въпрос!“

Питащия, да не обикаля по форумите и да пуска теми, а да помисли! Кое е водещо за едно обезщетение - основанието или начина на изплащане на обезщетението?
Баща се става и „неприсъствено“ - конкретно за раждането, а в някой случаи - и за зачеването.

Отговор на maya99(14.07.2021 09:36): Донесъл акт за раждане - за да ползва обезщетение от НОИ,
Я ме подсетете (че ме мързи) - какво точно обезщетение ще ползва???

 RE: Обезщетение bonou2 Профил 14.07.2021 13:00

И мързел и тъпотия си е Вашето:
Работник/ мъж/ става родител на 12.05.2021г
КУХА ЛЕЙКА.


Отговор на jhoro(14.07.2021 12:52):
jhoro каза:
Мързела е едно, четенето - друго.
Обаче е казано:
„Няма начин, да получиш правилен отговор, на грешно зададен въпрос!“

Питащия, да не обикаля по форумите и да пуска теми, а да помисли! Кое е водещо за едно обезщетение - основанието или начина на изплащане на обезщетението?
Баща се става и „неприсъствено“ - конкретно за раждането, а в някой случаи - и за зачеването.


Я ме подсетете (че ме мързи) - какво точно обезщетение ще ползва???

 RE: Обезщетение bonou2 Профил 14.07.2021 13:08

НРВПО
Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г., нов - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.) Отпускът при раждане на дете по чл. 163, ал. 8 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на бащата. Към заявлението се прилагат копие от акт за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство, както и документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако бащата няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
(2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни.
(3) Бащата е длъжен незабавно да уведоми предприятието, ако по време на ползването на отпуска по ал. 1:
1. бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
2. бащата престане да живее в едно домакинство с майката на детето;
3. детето бъде дадено за осиновяване;
4. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
5. детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. детето почине.
(4) При наличие на обстоятелствата по ал. 3 отпускът по ал. 1 се прекратява.
(5) Бащата може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието,

Отговор на maya99(14.07.2021 09:36):
maya99 каза:
Здравейте.
Работник/ мъж/ става родител на 12.05.2021г. Донесъл акт за раждане, без да е представил банкова сметка за да ползва обезщетение от НОИ,
Проблема е че, работодателя е пропуснал да уведоми за тази подробност.
Как се процедира в този случай?
Какво следва да се подаде в НОИ декларация образец?
Срокът е пропуснат най вероятно? Образец 1 и 6 за месец май са подадени вече че и за месец юни?


Според наредбата за обезщетенията от ДОО, бащата подава към Вас пр.3, а вие към НОИ пр.10.
Играйте си с датите на вх. номера, за да нямате глоби.
Или пък си правете каквото си знаете. Ваша си работа.

 RE: Обезщетение jhoro Профил 14.07.2021 16:20

Отговор на bonou2(14.07.2021 13:00): И мързел и тъпотия си е Вашето:
Работник/ мъж/ става родител на 12.05.2021г

За мързела се съгласих, но тъпотията си е само Ваша!
Я помислете - паралелно с цитатите:
Щом детето е родено на 12.05.2021 г. - с каква дата е първия болничен на майката? Тоест - откога бъдещия баща е знаел за предстоящото събитие?
Какви са тези простотии - „Донесъл акт за раждане ... юли месец“!
Хубаво сте цитирали
„Отпускът при раждане на дете по чл. 163, ал. 8 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на бащата. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.“
ама да бяхте прочели и препратката!
„Чл. 163, (8) Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение.“
Авторката на темата не е казала - кога е датата на изписване - пише само за датата на раждане.

 RE: Обезщетение bonou2 Профил 14.07.2021 16:26

Щом детето е родено на 12.05.2021 г. - с каква дата е първия болничен на майката?

б@лига и въобще не ме интересува:)
ама кефи ви да тролите по темите, мен лично ми е все тая.

пп
КУХА ЛЕЙКА сте господине:)
че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство, както и документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

 RE: Обезщетение Liglyo Профил 14.07.2021 16:31

Отговор на jhoro(14.07.2021 12:33):
jhoro каза:
Здравейте!
Не пишете толкова големи глупости!

И какъв проблем е, липсата на IBAN? Ще му изплатят парите по друг начин - „на гише“, с пощенски запис, чрез работодателя ...
Все още няма забрана за разплащане в брой, с изключение ограничението от 10 000 лева - по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).
Освен това - никой не е длъжен, да има банкова сметка! Много хора (възрастни) продължават със спестовните сметки от едно време. И „теглят“ пари „на гише“ в клона - срещу спестовна книжка.


В наредбата не пишеше ли, че обезщетенията се изпплащат по лични платежни сметки?

 RE: Обезщетение bonou2 Профил 14.07.2021 16:33

е и?
Ще му изплатят парите по друг начин - „на гише“, с пощенски запис, чрез работодателя ...

Отговор на Liglyo(14.07.2021 16:31):
Liglyo каза:


В наредбата не пишеше ли, че обезщетенията се изпплащат по лични платежни сметки?

 RE: Обезщетение Liglyo Профил 14.07.2021 16:44

Все още няма забрана за разплащане в брой, с изключение ограничението от 10 000 лева - по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

Бате, ограничението е по Закона за ограничаване на плащанията в брой.
ЗМИП гледа плащанията в брой за едни други цели.
Както винаги си мега зле със законодателството.
 

 RE: Обезщетение TaNikKa Профил 14.07.2021 16:50

Отговор на Liglyo(14.07.2021 16:31):
Liglyo каза:


В наредбата не пишеше ли, че обезщетенията се изпплащат по лични платежни сметки?

Пише го, но ако "работник /мъж/ става" и титуляр на моята лична сметка, може да дойде/ да иде на гишето и да обслужи обслужващия.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване