Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Справка по чл.73, ал.6

 Справка по чл.73, ал.6 wiki85 Профил 24.01.2022 00:12

Здравейте,
ООД ще подава справка по чл. 73, ал.6 за заличено ЕТ, което е изкупило. Единият от работниците на ЕТ, вече е съдружник в ООД . за м.11 и 12 има изплатен личен труд. В справката ще включа дохода на ЕТ от м 11.2020 до 10.2021 г. а на ООД - от м.11 и м.12 .2021 г.
За дохода на лицето от ЕТ, попълвам полето с ЕИК на преобразуващото предприятие.
Но когато искам да направя втори ред с дохода като СОЛ в ООД, ми дава че има вече запис с такъв ЕГН.
Как мога да я направя?
Мога ли да подам два отделни файла, един за заличеното ЕТ и един за ООД? ИЛИ да сумирам дохода от двете места и да я подам през ООД, като не попълвам полето за ЕИК на заличената фирм?

 RE: Справка по чл.73, ал.6 TaNikKa Профил 24.01.2022 01:36

За можене не зная дали ще можете да подадете файл с ЕИК на ЕТ заличено онлайн, или ще се наложи входирането му на хартиен носител, но според мен трябва да са две справките- от ЕИК на ЕТ и от ЕИК на ООД.

 RE: Справка по чл.73, ал.6 bonou2 Профил 24.01.2022 10:12

Таратанци.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справката по ал. 1 се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Отговор на TaNikKa(24.01.2022 01:36):
TaNikKa каза:
За можене не зная дали ще можете да подадете файл с ЕИК на ЕТ заличено онлайн, или ще се наложи входирането му на хартиен носител, но според мен трябва да са две справките- от ЕИК на ЕТ и от ЕИК на ООД.

 RE: Справка по чл.73, ал.6 jhoro Профил 24.01.2022 12:18

Добро утро!
Днес ... друг е станал „с гъза нагоре“!

Отговор на TaNikKa(24.01.2022 01:36): ... но според мен трябва да са две справките- от ЕИК на ЕТ и от ЕИК на ООД.

Естествено - нали са различни платци - ЕТ и ООД.
Как ще се натъпчат данните в една справка?

 RE: Справка по чл.73, ал.6 wiki85 Профил 24.01.2022 13:19

Добре,
значи подавам два файла:
1) единият от ООД с данните от заличеното ЕТ
2) пак от ООД с данните за ООД

 RE: Справка по чл.73, ал.6 XXXXX Профил 24.01.2022 14:14

Погледнахте ли сроковете за подаване на справката от прекратени/заличени предприятия?
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 4 и ал.7

Отговор на wiki85(24.01.2022 13:19):
wiki85 каза:
Добре,
значи подавам два файла:
1) единият от ООД с данните от заличеното ЕТ
2) пак от ООД с данните за ООД

 RE: Справка по чл.73, ал.6 wiki85 Профил 24.01.2022 14:21

Тези срокове важат ли когато е заличен ЕТ?

 RE: Справка по чл.73, ал.6 jhoro Профил 24.01.2022 15:32

Отговор на wiki85(24.01.2022 14:21): Тези срокове важат ли когато е заличен ЕТ?
Баси въпросите!!!

Така става - като не четете и не мислите!
„Чл. 73. (4) При заличаване/прекратяване на предприятие справката по ал. 1 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.“
„Чл. 162. (1) Данъчната декларация за последния данъчен период, определен по чл. 161, ал. 1, се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице.“

Как - един субект ще подава декларация, от името на друг?

 RE: Справка по чл.73, ал.6 wiki85 Профил 24.01.2022 17:05

Не знам как ще стане, затова питам тук :) Ето и едно указание -"16. В случаите на преобразуване, справката се подава от правоприемника, като за изплатените доходи от преобразуващото се дружество се попълва колона 23 в Част ІІ за съответния код на доход. В случаите, в които и правоприемникът е изплатил такъв доход, в Част II за физическото лице, данните се декларират на два реда с един и същи код доход и попълнена колона 23 на единия ред. При подаване на коригиращи/заличаващи данни в тези случаи, корекцията/заличаването на данните се прави по ключовите полета, описани в т. II, 6, т.е. за цялата Част II."

 RE: Справка по чл.73, ал.6 TaNikKa Профил 24.01.2022 17:50

Отговор на wiki85(24.01.2022 17:05):
wiki85 каза:
Не знам как ще стане, затова питам тук :) Ето и едно указание -"16. В случаите на преобразуване, справката се подава от правоприемника, като за изплатените доходи от преобразуващото се дружество се попълва колона 23 в Част ІІ за съответния код на доход. В случаите, в които и правоприемникът е изплатил такъв доход, в Част II за физическото лице, данните се декларират на два реда с един и същи код доход и попълнена колона 23 на единия ред. При подаване на коригиращи/заличаващи данни в тези случаи...

Това е за дружества!
В конкретния случай не изтича ли днес 30- дневния срок за подаването на справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ?

 RE: Справка по чл.73, ал.6 jhoro Профил 24.01.2022 17:59

В началото говорите
Отговор на wiki85(24.01.2022 17:05): ООД ще подава справка по чл. 73, ал.6 за заличено ЕТ, което е изкупило.
После вмъквате
Отговор на wiki85(24.01.2022 17:05): В случаите на преобразуване ...
Това са много различни неща.

 RE: Справка по чл.73, ал.6 wiki85 Профил 24.01.2022 23:37

Само проблеми с тези справки :)
Подадох от ООД с доходите на ЕТ, като посочих в колона 23. ЕИК на преобразуващото предпр.
Справката е приета.
Но когато се опитах да подам за двата месеца от ООД- СОЛ с личен труд- декларация е отхвърлена, че вече има лице с такова ЕГН и такъв код с основни данни.
Как да я подам сега тази? Никак :)

 RE: Справка по чл.73, ал.6 jhoro Профил 25.01.2022 00:02

Отговор на wiki85(24.01.2022 23:37): Само проблеми с тези справки :)
Подадох от ООД с доходите на ЕТ, като посочих в колона 23. ЕИК на преобразуващото предпр.
Справката е приета.
Но когато се опитах да подам за двата месеца от ООД- СОЛ с личен труд- декларация е отхвърлена, че вече има лице с такова ЕГН и такъв код с основни данни.
Как да я подам сега тази? Никак :)


Щом е имало преобразуване (а не заличаване) - платеца е един!
Подайте коригираща декларация с всички данни накуп!

Или изчакайте други мнения.

Ето едно - доста компетентно - www.tita.bg/free/taxes/667
„Когато през годината е налице преобразуване при което преобразуваното предприятие вече е заличено, справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ следва да се подаде от работодателя, който е правоприемник, като в този случай:
- изплатените доходи от преобразуваното дружество следва да бъдат посочени на отделен ред и
- в колона 23 в Част ІІ следва да бъде посочен ЕИК на преобразуваното предприятие.

Когато в резултат на преобразуването са налице две предприятия например отделяне всеки работодател подава информация за изплатените от него доходи.
При заличаване или прекратяване на предприятие справката се предоставя от последния представляващ в 30-дневен срок от датата на заличаване на предприятието или от прекратяването на дейността.“

 RE: Справка по чл.73, ал.6 wiki85 Профил 25.01.2022 00:06

Лицето беше в ЕТ на трудов договор до 31.10.
След това започва да се осигурява в ООД като съдружник с личен труд, от 01.11.
ООД изкупува ЕТ, ЕТ е заличено на 23.12.

 RE: Справка по чл.73, ал.6 wiki85 Профил 25.01.2022 00:24

Точно това първо пробвах, исках да въведа един ред с попълнена клетка 23 за дохода от ЕТ,
и още един ред в същият файл с дохода от ООД.
Но не стана- не може да се добавят два реда с едно и също ЕГН и един вид доход.
Затова подадох два отделни файла- пак не стана! Отговор на jhoro(25.01.2022 00:02):

 RE: Справка по чл.73, ал.6 XXXXX Профил 25.01.2022 08:29

Защо дохода да е един и същи вид? Едното е 101, другото 102

 RE: Справка по чл.73, ал.6 wiki85 Профил 25.01.2022 14:25

Подадох втората декларация с код 102 от ООД, пак не стана:
"Подадената от Вас „Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения" е отхвърлена, тъй като:
За Тип идентификатор 0 Идентификатор **********има подадени коригиращи/основни данни и не могат да се подават основни."

 RE: Справка по чл.73, ал.6 wiki85 Профил 25.01.2022 15:59

Справката я приеха,
с тази програма на НАП се узорих :)
Подадох коригираща справка, като на лицето въведох два реда, на единия попълних ЕИК на заличеното ЕТ, а на втория ред дохода от ООД. Чак тогава ги добавих във втората част, и там се появи един ред с обединени данни.
 

 RE: Справка по чл.73, ал.6 jhoro Профил 25.01.2022 16:23

Отговор на wiki85(25.01.2022 15:59): Точно това първо пробвах, исках да въведа един ред с попълнена клетка 23 за дохода от ЕТ,
и още един ред в същият файл с дохода от ООД.
Но не стана- не може да се добавят два реда с едно и също ЕГН и един вид доход.

Отговор на wiki85(25.01.2022 15:59): Справката я приеха,
с тази програма на НАП се узорих :)
Подадох коригираща справка, като на лицето въведох два реда, на единия попълних ЕИК на заличеното ЕТ, а на втория ред дохода от ООД. Чак тогава ги добавих във втората част, и там се появи един ред с обединени данни.

Двата поста - един след друг - говорят, че проблемът е точно в програмата на НАП (и работата с нея).
Важното е, че сте се оправили!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство