Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Декларация обр.6

 Декларация обр.6 morena Профил Изпрати email 21.04.2022 17:59

Подава ли се годишна Декл.6 на починало лице?

 RE: Декларация обр.6 TaNikKa Профил 21.04.2022 18:47

Отговор на morena(21.04.2022 17:59):
morena каза:
Подава ли се годишна Декл.6 на починало лице?

Ако се приема наследствето трябва да се подава.

 RE: Декларация обр.6 astora Профил Изпрати email 21.04.2022 19:59

Отговор на TaNikKa(21.04.2022 18:47):
TaNikKa каза:

Ако се приема наследствето трябва да се подава.
ТАРАЛЯНКА тоя пьт рано си зафанала

 RE: Декларация обр.6 jhoro Профил 21.04.2022 20:55

Отговор на morena(21.04.2022 17:59): Подава ли се годишна Декл.6 на починало лице?
Декларация Обр. 6 за Физическо лице ... не се подава!
Юридическите лица - не почиват!

 RE: Декларация обр.6 TaNikKa Профил 22.04.2022 00:15

ЕТ също не почиват, но ФЛ изравняват годишен доход, довнасят осигурителни вноски и подават Декларация Обр.6 в нормативния срок, ако не забравят. Отговор на jhoro(21.04.2022 20:55):

 RE: Декларация обр.6 pissa Профил 22.04.2022 00:31

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-163 от 23.01.2017 г. Относно: Деклариране на доход по реда на чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и на дължими вноски за здравно осигуряване с декларация образец 6 на починало лице
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Данъци
Според изложеното в запитването, на 13.12.2016 г. е починало лицето Х. Същото е било регистрирано като ЕТ „У“. За периода 01.01.2016 г. – 13.12.2016 г. търговецът издава фактури за наем в размер на 7800 лв. (12 месеца х 650 лв.) на „ОМ“ АД. Преведената за месец декември 2016 г. сума за наем в размер на 650 лв. е изтеглена на 27.12.2016 г. от наследниците на търговеца, след което сметката е била закрита. Предстои заличаване на търговеца. Посочено е, че починалото лице е било със 74% трайно намалена работоспособност.
Във връзка с горното са поставени следните въпроси:
1. Какъв е редът за подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за дейността на едноличния търговец през 2016 г.?
2. По какъв начин ще се формира облагаемият доход за 2016 г.?
3. Изтеглената сума в размер на 650 лв. счита ли се за доход на наследниците, кой и как следва да го декларира?
4. Получените през 2016 г. доходи от починалото лице подлежат на годишно изравняване за целите на здравното осигуряване и в тази връзка кой следва да подаде декларация образец 6 за дължимите здравноосигурителни вноски за 2016 г. на самоосигуряващото се лице?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 98/2016 г.), Кодекса за социално осигуряване (КСО, обн. ДВ, бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 105/2016 г.) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО, обн. ДВ, бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 98/2016 г.) е изразено следното становище:

По отношение на данъчното законодателство:
======================
По отношение на осигурителното законодателство:
От изложеното в запитването става ясно, че починалото лице е извършвало търговска дейност в качеството си на едноличен търговец. При извършена справка в информационната система на Националната агенция за приходите се установи, че същото е декларирало упражняване на трудова дейност като едноличен търговец. Лицата, упражняващи трудова дейност като едноличен търговец, са задължително осигурени лица по смисъла на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.
На основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО.
Физическите лица, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци имат качеството на самоосигуряващи се лица (чл. 5, ал. 2 от КСО) и внасят осигурителните вноски изцяло за своя сметка. Аналогична е разпоредбата и на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗЗО, според която „самоосигуряващо се лице“ е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си. Осигурителните правоотношения на самоосигуряващото се лице за осигурителните рискове имат личен характер, което означава, че както правата, така и задълженията на самоосигуряващото се лице се погасяват с факта на смъртта му и не преминават чрез универсално правоприемство в патримониума на наследниците.
Предвид изложеното, за периода от началото на календарната 2016 година до датата на смъртта на едноличния търговец (13.12.2016 г.) не се определя окончателен размер на осигурителния доход за починалото лице, тъй като дължимите осигурителни вноски върху дохода за този период ще касаят личното осигурително право и задължение на починалия ЕТ.
В конкретния случай за починалото лице не следва да се подава декларация образец № 6 за дължими здравноосигурителни вноски за 2016 г.

Директор на Дирекция «ОУИ» Велико Търново: (п) (не се чете)

 RE: Декларация обр.6 jhoro Профил 22.04.2022 00:40

Отговор на TaNikKa(22.04.2022 00:15):
TaNikKa каза:
ЕТ също не почиват, но ФЛ изравняват годишен доход, довнасят осигурителни вноски и подават Декларация Обр.6 в нормативния срок, ако не забравят.


ЕТ също се наследяват или ... закриват - когато ФЛ е починало.

 RE: Декларация обр.6 TaNikKa Профил 22.04.2022 15:28

Отговор на jhoro(22.04.2022 00:40):
jhoro каза:


ЕТ също се наследяват или ... закриват - когато ФЛ е починало.


Е затова сроковете в тия случаи са 6месеца от датата на откриване на наследството- датата, месеца и годината на смъртта на наследодателя но в никоя професионална процедура, освен в някое субективно писмо отговор на конкретно писмено запитване или свободни разговори и художествени литературни писания не е записано писмено, че не се подават всички необходими декларации както при търговско преобразуване на предприятие при приемане на наследството от преките наследници.
И това е в общия случай- има много особености, които са трудни за разбиране от няколко "редовни" трудоустроени пенсионери участници в Дискусията на одита точка и запетая, както и много заплатаджии по служебни правоотношения в администрациите.

Другото, което е, че подаването и на една декларация по ЗМДТ от един наследник се счита за приемане на наследството от всички правоимащи наследници и не може да се избира имот ще наследя, автомобила няма да наследя, фирмата ще е закрия и няма да е наследя.

 RE: Декларация обр.6 astora Профил Изпрати email 22.04.2022 15:33

Отговор на TaNikKa(22.04.2022 15:28):
TaNikKa каза:


Е затова сроковете в тия случаи са 6месеца от датата на откриване на наследството- датата, месеца и годината на смъртта на наследодателя но в никоя професионална процедура, освен в някое субективно писмо отговор на конкретно писмено запитване или свободни разговори и художествени литературни писания не е записано писмено, че не се подават всички необходими декларации както при търговско преобразуване на предприятие при приемане на наследството от преките наследници.
И това е в общия случай- и...
САМО ТРОПАШ ГЛУПОСТИ

 RE: Декларация обр.6 TaNikKa Профил 22.04.2022 15:40

Отговор на astora(22.04.2022 15:33):
astora каза:
САМО ТРОПАШ ГЛУПОСТИ

Я на очен за преглед и после при психиатър!

 RE: Декларация обр.6 TaNikKa Профил 22.04.2022 16:34

Отговор на jhoro(21.04.2022 20:55):
jhoro каза:

Декларация Обр. 6 за Физическо лице ... не се подава!
Юридическите лица - не почиват!


Не се подава декларация образец при прескачане на коза и ходене по греда. Е, затова като започнах да прескачам коза се получи яхване на коза по дължина.
Да не дадеш малко инфо за ЮЛ- СНЦ"Асоциация на овцевъдство и козевъдство"- кога почиват и къде и защо ги колят.

 RE: Декларация обр.6 astora Профил Изпрати email 22.04.2022 18:30

Отговор на TaNikKa(22.04.2022 16:34):
TaNikKa каза:


Не се подава декларация образец при прескачане на коза и ходене по греда. Е, затова като започнах да прескачам коза се получи яхване на коза по дължина.
Да не дадеш малко инфо за ЮЛ- СНЦ"Асоциация на овцевъдство и козевъдство"- кога почиват и къде и защо ги колят.
ВЕЧЕ ЯКО СИ НАПУШЕНА
 

 RE: Декларация обр.6 TaNikKa Профил 23.04.2022 01:08

Отговор на astora(22.04.2022 18:30):
astora каза:
ВЕЧЕ ЯКО СИ НАПУШЕНА


А ти вече си забучен на кол.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство