Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Тема. Преотстъпване на данък 2022г.

 Преотстъпване на данък 2022г. tihastapka Профил 26.07.2022 19:27

Здравейте, нов съм в това и да сверя нещата:

ЗП-юридическо лице дължи данък за 2021г. в размер на 100х.лв. През 2022г. закупува нова техника за 80х.лв. С 60х.лв. от нея изпълнява условието за приспадане за 2021г. и му остават 20х.лв. за приспадане от бъдещата печалба за 2022г.?

Също така за 2021г. няма удължаване на срока за закупуване, той изтича на 31.12.2022г.

Така ли е?

 RE: Преотстъпване на данък 2022г. TaNikKa Профил 26.07.2022 20:45

Каква минимална или държавна помощ под формата на данъчно облекчение за преотстъпване на: а)корпоративен данък 100 на 100;
или на б) корпоративен данък 60 на сто.? представлява казуса?
При а) едно от условията е (3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Преотстъпеният данък по чл. 184 трябва да се инвестира в дълготрайни материални или нематериални активи съгласно счетоводното законодателство в срок до 4 години от началото на годината, за която е преотстъпен данъкът.

а при б) едно от условията е
1. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност и придобити, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;

В конкретния казус се преотстъпва корпоративен данък за 2021г.

А има и друго условие- Ограничения при ползване на данъчни облекчения (Загл. изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 190. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Данъчно задължено лице не може да ползва повече от едно данъчно облекчение по този раздел през една и съща година.

 RE: Преотстъпване на данък 2022г. tihastapka Профил 27.07.2022 09:41

Намерих си отговора в едно писмо на НАП:
"Извън преходния режим по § 17, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗКПО следва да се посочи, че най-ранната възможна дата, от която започва да тече срокът по чл. 1896, ал. 2, т. 1 от З О за инвестиране на преотстъпения данък, е 1 януари на годината, за която се ползва преотстъпването.
Действително разпоредбата на чл. 1896, ал. 2, т. 1 от ЗКПО поставя единствено краен срок, но този срок е обвързан с годината, за която се преотстъпва данък.
Следователно началната дата на инвестиране на преотстъпения за дадена год данък не може да е по-рано от 1 януари на същата година."
 

 RE: Преотстъпване на данък 2022г. TaNikKa Профил 27.07.2022 11:38

Значи преотстъпения корпоративен данък по чл.189б може да се инвестира в два последователни данъчни периода- текущия и следващия, освен всички останали условия и да се наблюдава и "годишна верижност" в инвестираните преотстъпени корпоративни данъци от 01.01.2014г.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство