Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. ДМА ПОМОЩ

 

 ДМА ПОМОЩ Ralitsa (гост) 03.03.2004 15:28

ДМА под 500 лв.-историческа цена могат да бъдат изписани по два подхода: 1.Препоръчителен подход, при който те се изписват за сметка на нерапределената печалба от минали години.
2.Допустим алтернативен подход,при който ДМА-та под 500 лв. закупени в предходни отчетни периоди могат да се изпишат като текущ разход през 2003 год., но те се третират като разходи от минали отчетни периоди и съгласно чл.27 т.2 от ЗКПО те се признават за такива само ако финансовият резултат преди данъчнато преобразуване за съответния данъчен период не е отрицатален или положителният финансов резултат за същият период не е по-малък от тези разходи в противен случай се прави преобразуване.За целта трябва да се направи справка за активите, отписването на които ще стане през 2003 г., по отделни години и да се сравнят балансовите стойности на тези активи с финансовият резултат за съотвената година например :
закупен актив през 2002 год на стойност 200 лв.набрана амортизация към 31.12.2002г.- 50 лв. остатъчна стойност към 31.12.2002 г. - 150 лв.
Финансов резултат за 2002 год. 200 лв.В този случай актива се изписва на разход текущо през 2003 год. без да се прави преобразуване.
Ако обаче финансовият резултат за 2002 год. е 100 лв., то актива се изписва текущо на разход през 2003 г., но по реда на чл. 27 ал. 2 от ЗКПО трябва да се преобразува финансовияут резултат за 2003 год. в увеличение с 50 лв.
Ако финансовият резултат за 2002 г. е отрицателен т.е. загуба - то увеличението на фин.резултат за 2003 год. е със цялата стойност - 150 лв.
Това сравнение се прави за всяка година поотделно 1998 1999 2000 и т.
КАЖЕТЕ мОлЯ ВИ КАКВО мИСлИТЕ ЗА ТОВА СТАНОВИЩЕ
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство