Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Отписване на ДА под прага на същественост

 Отписване на ДА под прага на същественост Таня Профил Изпрати email 07.03.2004 13:46

 Re: Отписване на ДА под прага на същественост Таня Профил Изпрати email 07.03.2004 13:57

Уважаеми колеги, стигнах до следния казус: Отписах няколко актива под 500 лв. , съответно на разход по Д-та на с-ка други разходи с дата 31.12.2003 год.През годината обаче съм начислявала амортизация на тези активи. От това следва сумата в счетоводния аморт. план да е по голяма от тази в данъчния амортизац. план и това да ми регулира печалбата в увеличение. Ако някой е отписвал активи с начислявана амортизация през 2003 год. да ми каже към коя дата ги е отписал от счетоводния и данъчния амортиз. план.

 Re: Отписване на ДА под прага на същественост ЕЛИ (гост) 08.03.2004 16:10

ДМА под възприетия праг на същественост се отписват към 01012003 г и за 2003 г не им се начисляват амортизации
в САП не се водят а в счетоводството се водят задбалансово по остатъчна стойност
в ДАП се завеждат като специфичен данъчен актив с общата остатъчна стойност на отписаните активи и им се начислява данъчна амортизация
СЧЕТОВОДНИТЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОТПИСВАНЕТО ИМ СА СЛЕДНИТЕ
Дт122 или 123
Дт 241
Кт 204

ДАП и САП в случая ще се различават точно с тези амортизации

 Re: Отписване на ДА под прага на същественост Таня Профил Изпрати email 08.03.2004 20:50

Благодаря Ви Ели, според Вас след като съм начислявала амортизации през 2003 год. трябва ли да ги сторнирам. Отписването мислех да го направя по Д-та на 609 и 241 на К-та на 204.Очаквам мнението Ви.

 Re: Отписване на ДА под прага на същественост ели (гост) 09.03.2004 12:42

по-добре си сторнирай начислените амортизации за да се спази презумцията за отписване на ДМА под праг на същественост към 01012003 г

 Re: Отписване на ДА под прага на същественост Дебит (гост) 09.03.2004 20:02

Поддържам мнението на колежката Няма начин да отпишеш актив към 01012003 и после да му начислиш амортизации Такава е хронологията Налага се да сторниш амортизации Аз също като теб си бях начислявала амортизации и накрая се усетих че трябва да отписвам

 Re: Отписване на ДА под прага на същественост maia Профил Изпрати email 10.03.2004 10:00

Таня можеш да отпишеш ДМА под 500 лвл на разход към 01012003 и да не го включваш в ДАП ако през годините които си ги придобивала си била на печалба

 Re: Отписване на ДА под прага на същественост eли (гост) 10.03.2004 11:33

къде намери основание или указание затова че могат да не се включват в ДАП
 

 Re: Отписване на ДА под прага на същественост Анонимен (гост) 15.03.2004 05:09

Отписването на активи под прага на същественост ( 500 лв) се третира като събитие от минал отчетен период възникнлао в резултат на промяна в счетоводната политика Отписването трябва да стане към 01 01 2003 год Прилага се един от двата подхода по НСС 8 - препоръчителен ( отписването е за сметка на неразпределената печалба и сътветно не възникват разходи ) или алтернативен ( бакансовата стойност на въпросните активи се отписва през разходите ) Ако в годината на придобиване на актива фирмата е била на печлба то разходите възникващи при алтернативния подход не се дават в увеличение на ФР за 2003 год и съответно стойностите изписани чрез препоръчителният подход могат да се дадат в намаление на ФР ( ако се работи с него) Активите не се завеждат в ДАПл Обратното ако фирмата е била на загуба или с печалба по малка от възникващите при отписването разходи то при алтернативния подход с тях се увеличава ФР за 2003 год а при препоръчителния подход не се намалява ФР В този случай вече става интерсено От една страна по смисъла на НСС-ти
въпросните активи не са активи защото са под прага на същественост приет от фирмата и следователно не могат да бъдта амотртизирани респективно включени в ДАПл От друга страна в указанието на МФ се казава че те могат да бъдат заведени в ДАПл като специфични активи и
да бъдат амортизирани В този случай данъчната амортизация ще превиши счетоводната По смисъла на ЗКПО обаче това е временна разлика
(облагаема или намаляема) възникваща в текущ период и проявяваща се с обратно действие в следващ период Аз не виждам как в конкретния случай възникващата облагема временна разлика ще се прояви с обратно действие в бъдещ период тъй като на тези активи в бъдеще няма да се начислвя счетоводна амортизация Затова за да избегна тези неяснотии (ако въобще разсъждавам правилно) към 01 01 2003 съм отписал всички активи под 500 лв прилагайки алтрнативния подход Увеличавам ФР за 2003 с отписаните балансовите стойности на активите придобти в години на загуби Не завеждам въпросните активи в ДАПл Вярно че по този начин може би губя разходи за амортизациии но при мен те са принебрижими стойности и освен това избягвам въпроса за временните разлики
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство