Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Дистанционна

 Дистанционна бабаПена (гост) 02.11.2006 10:52

моля обяснете ми какво е това Дистанционна продажба.

 Re: Дистанционна Катенцето Профил Изпрати email 02.11.2006 10:59

Дистанционна продажба на стоки
Чл. 14. (1) Дистанционна продажба е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
4. стоките:
а) не са нови превозни средства, или
б) не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
в) не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
(2) За целите на ал. 1, когато стоките, които се доставят, изпращат или транспортират от трета страна или територия и се внасят от доставчика в държава членка, различна от тази, в която транспортът до получателя приключва, приема се, че стоките са изпратени или транспортирани от държавата членка на вноса.

 Re: Дистанционна ели Профил 02.11.2006 11:05

ето още малко :)
признавам си че ме мързи да пиша обяснения, затова копирам от Мотивите към проекта за ЗЗДС

Когато българска регистрирана фирма доставя стоки до друга държава-членка и
получател е нерегистрирано по ДДС лице в тази друга държава-членка, не може да бъде
приложен режимът на вътреобщностна доставка и придобиване, тъй като едната страна по
сделката не е регистрирано лице. В тези случаи ще е налице дистанционна продажба. При
дистанционните продажби VІ-та директива, респективно проектозаконът, изискват доставките
да се облагат със ставката в България до момента, в който българската фирма-доставчик не
достигне съответния оборот за регистрация по ДДС в другата държава-членка. Тук следва да се
има предвид, че всяка държава-членка може да определи различен размер на оборота за
регистрация при условията на дистанционни продажби, след достигане на който за българския
доставчик ще възникне задължение да се регистрира в тази друга държава-членка, респективно
да начислява данък по ставката в тази друга държава-членка. Проектозаконът предвижда, когато европейска регистрирана фирма извършва доставки към български нерегистрирани лица и за текущата година оборотът от дистанционните продажби надхвърли 70 000 лв., тази европейска фирма ще трябва да се регистрира по ДДС в България. Продажбата, с която се надхвърля посочения праг подлежи на облагане с данък по закона.

 Re: Дистанционна _dexter_ Профил 02.11.2006 11:17

Ели, би ли дала линк към тези Мотиви, че ми стана интересно :)?

 Re: Дистанционна ели Профил 02.11.2006 11:21

http://www.minfin.bg/docs/MOTIVI_ZDDS_2007%20_MS2_.pdf

 Re: Дистанционна АРН (гост) 02.11.2006 11:23

И мен ме интересуват тези мотиви!

 Re: Дистанционна бабаПена (гост) 02.11.2006 11:31

Голямо благодаря. И аз ще ги изчета, но малко да се успокоя. Чета го този ЗДДС
и ми изглежда, че пишат нещо и в следващия текст го отричат. Например "данъчно задължено лице,
за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл.96 ал.1, има право да се регистрира..."
Хем данъчно задължено, хем тепърва ще се регистрира.

Жестоко, страхотно, невероятно.

 

 Re: Дистанционна VI (гост) 20.11.2006 13:37

Изключение от общото правило е предвидено за български доставчик, който увадом иТД по месторегистрация, че желае мястото на изпълнение на извършваните от него дист. доставки да бъде на територията на държава членка, където приключва транспорта. Това се прави когато получателят е нерегистрирано лице в друга държава членка, където данъчната ставка е по -ниска от %, тогава българската фирма има интерес и се регистрира за целите на ДДС в другата държава
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС