Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Аванс и документиране

 Аванс и документиране $ (гост) 08.11.2006 10:34

Темата е инспирирана от пост на валя с линк http://www.odit.info/forum_reply.php?ForumID=1&ThreadID=36223

ЦИТАТ:
На семинар-с лектор- Лилия Бакалска- бе обяснено за сумите ,постъпили - като аванс доставка. Вече ,НЕ сме длъжни да издаваме фактура,както досега и естествено,че си спестяваме начислението на ДДС,защото няма възникване на данъчно събитие.След това,когато възникне такова,пишем фактурата и си начисляваме ДДС-то.Ами,ако този период е повече от няколко месеца?Моля, ви споделете,вие как го разбирате?

ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПОСЕЩАВАТЕ ТАКВА ЛЕКТОРИ И ЩЕ ЦЪФНЕТЕ И ВЪРЖЕТЕ

1. Да при аванс няма доставка
2. Съгласно чл. 25, (6) Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането, с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка.
3. Съгласно Чл. 86. (1) Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

3. Чл. 113. (1) Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.


Интересно е колко си платила за семинара??? Щото май са праи на вятъра
 Re: Аванс и документиране кло Профил 08.11.2006 10:59

Абе те лекторите може и да не са виновни....;-)) ами хората чуват само това, което им се иска..:-)))

 RE: Аванс и документиране Анна (гост) 03.12.2006 16:54

За авансово плащане от страната протокол или фактура ?

 RE: Аванс и документиране ели Профил 03.12.2006 17:03

Анна, погледни чл.113 де - има го и в темата даже :)

 RE: Аванс и документиране Мима (гост) 07.12.2006 12:54

А как стои въпроса с износа?

 RE: Аванс и документиране отговор (гост) 07.12.2006 14:43

За авансово плащане при износ- не се издава фактура, нито протокол, защото още няма данъчно събитие.

 RE: Аванс и документиране niki67 Профил Изпрати email 07.12.2006 15:12

e това последното просто не е вярно.

 RE: Аванс и документиране Гергов (гост) 07.12.2006 15:15

§19. (1) Когато е получено авансово плащане до 31.12.2006 г. включително, за доставка по глава трета от закона и до 31.03.2007 г. доставчикът не се снабди с документите, удостоверяващи наличие на обстоятелства по глава четвърта от този правилник, се счита че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.

Нов ППЗДДС - Честито!

 RE: Аванс и документиране Гергов (гост) 07.12.2006 15:17

(2) В случаите по ал.1 данък се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл.117, ал.2 от закона, в 5-дневен срок, считано от 31.03.2007 г.
(3) Когато в последствие доставчикът се снабди с необходимите документи той коригира резултата от прилагането на ал.2 по реда на чл.39, ал.4-7 на този правилник.
Нов ППЗДДС - честито!

 RE: Аванс и документиране niki67 Профил Изпрати email 07.12.2006 15:23

бе Гергов, кво искаш да кажеш с тези цитати!? И целия закон може да копнеш, какво от това?

 RE: Аванс и документиране Гергов (гост) 07.12.2006 15:34

Това е от изменеието на ППЗДДС - цели 43 страници - д,,е да ни е яко!

 RE: Аванс и документиране Гергов (гост) 07.12.2006 15:35

§19. В чл.78 се създават ал.8 и 9:
“(8) Подписът на съставителя на документа може да се замени с идентификационен шифър по чл.8 от Закона за счетоводството.
(9) Фактурите за вътреобщностни доставки на стоки, издадени от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка се считат за отговарящи на изискванията на чл.114 от закона и в случаите, когато:
1. поредният номер на документа не е десетразряден или съдържа други символи, различни от арабски цифри или
2. не съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.6 от закона.”

 RE: Аванс и документиране ели Профил 07.12.2006 15:36

Ники, Гергов има инфо за промяна на ППЗДДС - което ще реши нещо нерешено в закона - аванси за износ получени 2006

бих се радвала на такава промяна :)

 RE: Аванс и документиране Мая (гост) 07.12.2006 15:46

Хайде още малко за авансите. ПРеди малко звънях в НАП с въпросче. Дадоха ми отговор, по който искам ако може и вашия коментар.
Имаме ВОД и пускаме фактура изходяща за аванс. Данъка не е изискуем, фактурата не трябва да влиза в дневника.
Въпросът ми беше тези авансови фактури дали трябва да са отделни със своя номерация или пък да си следват поредността на изходящите фактури. Ако е нова номерация - лошо 2 изходящи фактури с 1 номер. Ако продължава номерацията пак не е добре, защото ще има пропуснати номера в дневниците.. На всичкото отгоре не се знае кога данъка ще стане изискуем.. може да е след 6 месеца.. Казаха, че ще е втория вариянт, като ако имаме 2 авансови фактури и накрая една за окончателното плащане всичките 3 влизат в дневника на последната фактура -окончателната..

 RE: Аванс и документиране _dexter_ Профил 07.12.2006 15:50

Ако се следва логиката на закона, НАП е права. Обаче ми се ще някой да дойде и да ми го направи това в програмата, да видим как ще стане, как ще се обединят 3-те фактури, за да влязат в дневника с датата на последната???? Полудявам вече....

 RE: Аванс и документиране Гергов (гост) 07.12.2006 15:52

Всеки документ от регистъра се описва с един запис (ред) във файла. Всеки един ред от файла има следната структура:
№ на Име на полето Формат Описание/Забележки/
поле (брой знаци) Ограничения
1. Идентификационен номер по ДДС на лицето Символен (15) ИН по ДДС, издаден от НАП
2. Вид на услугата, предоставена по електронен път Символен (50) Кратко описание на услугата
3. Количество на услугата, предоставена по Цифров (15) Брой услуги
електронен път
4. Номер на издадена фактура за доставката Цифров (15) Съгласно общите изисквания
5. Дата на издадена фактура за доставката Дата (10) Съгласно общите изисквания
(дд/мм/гггг) за попълване на полето
6. Данъчна основа във валута Цифров (15) Когато цената е договорена
във валута
7. Валутен курс BGN към съответната валута Цифров (15) Валутен курс към дата на
данъчното събитие
8. Данъчна основа в лева Цифров (15) Данъчна основа след
преизчислението
9. Приложима ставка на данъка Цифров (6) Данъчна ставка в държава
членка на получателя на услугата
10. Размер на данъка в лева Цифров (15) Проверка за коректност на
определен размер на данъка в левове
11. Валутен курс BGN към EUR Цифров (7) Валутен курс към дата на
данъчното събитие
12. Размер на данъка в евро Цифров (15) Размер на данъка след
преизчислението
13. Начин на плащане Символен (15) Брой, банков път, др.

Забележка. Когато не се налага попълването на данните в съответното поле за запис във файла, полето се оставя празно.

 RE: Аванс и документиране Гергов (гост) 07.12.2006 15:54

Електронен регистър по чл. 120, ал. 3 от закона трябва да се поддържа като
Относно горното-
електронен файл ELREG.

Структура на файла ELREG
Файлът “ELREG” съдържа идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице и информация за извършените доставки на услуги, извършени по електронен път. Всеки документ от регистъра се описва с един запис (ред) във файла. Всеки един ред от файла има следната структура:

 RE: Аванс и документиране ели Профил 07.12.2006 15:55

какво значи ще има попуснати номера на фактури в дневниците ?!? това не го схванах
Мая - пропускане на фактури не може да става - т.е да си оставяш празни и да си ги пишеш когато ти кефне ! но когато оставяш диапазон - може :)
същото е и с фактурата за аванас за ВОД
издаваш си я когато решиш - било на датата на превода, било когато настъпи ВОД, спазвайки поредността
и я включваш в дневника чак при настъпване на изискуемост при ВОД

 RE: Аванс и документиране Мая (гост) 07.12.2006 15:55

Май имаме еднакъм проблем :) точно по този повод им звънях. Доколкото разбрах няма обединяване влизат 3 фактури. Мен друго ме притеснява - днес си пускам от програмата така фъктура - как да и задам в дневника на кой месец да влезе като и аз незнам?

 RE: Аванс и документиране Мая (гост) 07.12.2006 15:57

Имам предвид следното
Фактура 1
фактура 2
фактура 3 - авансова
фактура 4
в дневника по ДДС влизат фактури - 1,2 и 4 - номер три оставя висяща тя ще влезе, след някой друг месец когато се издаде окончателната! Реално не я пропускаш, ама в дневника я няма.

 RE: Аванс и документиране ели Профил 07.12.2006 16:02

точно така :) в дневника няма място докато не настъпи изискуемост
този дневник е точно затова - нали :)

колкото до техническия проблем с издаване и отразяване - програмистите не би трябвало да се затруднят особено :) нали това им е работата все пак

 RE: Аванс и документиране Рая (гост) 10.12.2006 10:23

Мая, моля те напиши телефона ,където задаваш въпроси на НАП!Благодаря!
 

 RE: Аванс и документиране ivarbanov Профил Изпрати email 10.12.2006 10:55

Izv. se za latinitzata ama tuk njama kirilitza
Struva mi se ne e problem programno. 6te se otbeljazva pri vavajdane dali fakturata da se vklju4i v dnebnika. Ako ne se vklju4i posle kato mu dojde vremeto s edna otmetka ot spisaka s nevklju4enite fakturi moje da stane
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС