Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Мнооого гореща тема! VIES деклараци

 VIES деклараци една стресната (гост) 20.11.2006 13:14

Здравейте, със сигурност го пише в парвилника или в закона за ДДС, но като че ли съм стресната и не разбирам .......
Предстои да получим голямо авансово плщане за доставка в Германия, която ще се извърши през март следващата година.
И започват питанките :
1. Аванса ще се плати на два пъти - първото плащане е през декември ( за него относително ясно просто аванс без фактура и т.н)
2. Второто плащане през януари - за него по мое скромно мнение трябва да издам фактура и да начисля ДДС с протокол. ( сделката ще е по късно от 15 ти следващият месец)Трябва ли да се подаде VIES декларация - няма трансфер на стока само плащане?
3. При изпращане на стоката според мен трябва да се издаде инвойс за пълната стойност и фактура до 15 най-късно следващият месец . Протокол за анулиране на първият, с който съм начислила ДДС за аванса и VIES декларация .
Тук пак не ми е ясно какво ще пиша въвVIES декларацията и трябва ли да анулирам фактурата с за авансовото плащане?

Ще се радвам на всякъкви коментари . Re: VIES деклараци Consult Профил 20.11.2006 13:55

За авансите при ВОД няма фактури. Виж чл.25, ал.6

 Re: VIES деклараци една стресната (гост) 20.11.2006 14:06

Как се чете тогава това :


Данъчно събитие и изискуемост при вътреобщностните доставки
Чл.51. (1) Данъчното събитие при вътреобщностна доставка възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната.
(2) Данъчното събитие при вътреобщностна доставка по чл.7, ал.4 възниква на датата, на която започва транспортът на стоките от територията на страната.
(3) Данъкът при вътреобщностната доставка става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно ал.1 и 2.
(4) Независимо от ал.3, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.
(5) Алинея 4 не се прилага, когато фактурата е издадена във връзка с получено плащане по доставката преди датата на възникване на данъчното събитие.

 Re: VIES деклараци Веселушка Профил Изпрати email 20.11.2006 14:10

Според мен се издава фактура, само че при авансовото пращане данъка не става изискуем. Фактурата за авансовото плащане се отразява в дневника на продажбите през периода през който данъка стане изискуем, т.е. когато издадеш фактура за прехвърляне на собствеността върху стоките - виж чл 124, ал 3

 Re: VIES деклараци Consult Профил 20.11.2006 14:11

Изобщо не се дискутира аванса, а само други обстоятелства - начало на транспортиране и пр. По принцип има ал.1, която приравнява режимите на начисляване към режимите на територията на страната, но както казах, погледни чл.25, ал.6. Авторите на закона изрично подчертават тази разлика.

 Re: VIES деклараци една стресната (гост) 20.11.2006 15:16

ок
за мен остават въпросите
плащането през януари как е редно да се документира, следва ли да се наичсли ДДС при условие, че не е настъпило данъчно събитие?
С каква фактура (invoice) да тръгне стоката?
Каква фактура да издам през март, когато тръгва стоката. Имам предвид фактура, която ще бъде включена в дневника за продажба?

 Re: VIES деклараци Веселушка Профил Изпрати email 20.11.2006 15:27

За авансовото плащане - издаваш фактура, данък не се начислява, защото той не е изискуем в случай на авансово плащане
Когато стоката тръгва издаваш фактура с която прехвърляш собствеността върху стоките, данъкът е 0 %, ако получателят ти в Германия е регистрирано по ДДс лице
Ако не е регистрирано - дистанционна продажба

 Re: VIES деклараци ели Профил 20.11.2006 16:50

чл. 113 ЗДДС
(5) Независимо от ал. 4 при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.

смисъла на VIES декларацията е да се прави засечка в страните от ЕС за изискуемост на данъка, когато той се дължи в другата държава.
Единствено у нас аванаса поражда изискуемост, с изключение на авансите за ВОД. Ако се издаде фактура за аванас при ВОД - това ще доведе до изкривяване на данните във вайс-декларацията - първо няма доставка и второ при клиента от ЕС не възниква изискуемост.
Според чл.113 такава фактура задължително се издава, не по-късно от 15-то число след месеца на възникване на ДАНЪЧНОТО събитие по чл.51. По принцип аванаса поражда изискуемост преди възникване на данъчното събитие, / е за аванса при ВОД - няма изискуемост/ но специално са написали за фактурата : „през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1”.
Според мен това означава, че се издава фактура за аванса по ВОД в сроковете на самата ВОД.

 Re: VIES деклараци Веселушка Профил Изпрати email 20.11.2006 17:08

Съгласна съм
Ако приемем че на 01 януари получим авансово плащане, то фактурата трябва да е издадем до 15 февруари. Ако собствеността се прехвърля на 1 март, фактурата за ВОД се издава до 14 април. В дневниците по ДДС и VIES декларацията за месец април включваме фактурата за аванса и фактурата за прехвърляне на собствеността. Нищо не ни пречи и ако собствеността се прехвърля на 1 март да издадем фактурата до края на месеца. Тогава просто ще ги включим в дневниците и VIES за месец март

 Re: VIES деклараци ели Профил 20.11.2006 17:15

Веселушка, аз не напразно подчертах текста : "Данъчното събитие по чл.51"
Дали не можем да издадем фактурата за авнаса до 14 април ? :)

 Re: VIES деклараци . (гост) 20.11.2006 18:07

ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ И ДАНЪЧНА ОСНОВА

Възникване на данъчно събитие и изискуемост на данъка

Чл. 25. (1) Данъчно събитие по смисъла на този закон е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон лица, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл. 16.

(2) Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.

(3) Освен в случаите по ал. 2, данъчното събитие възниква на:

1. датата на фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2;

2. датата на отделянето или предоставянето на стоката по чл. 6, ал. 3;

3. датата на започването на транспорта по чл. 7, ал. 4;

4. датата, на която доставчикът получи плащането - при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път;

5. датата на изваждането на монетите или жетоните - при извършване на доставки чрез автомати за продажба или други подобни уреди, които се задействат с монети, жетони или други подобни;

6. датата на фактическото връщане на актива с ремонта и/или подобрението при прекратяване на договора или преустановяване ползването на актива - в случаите на извършване на безвъзмездна услуга от държател/ползвател за ремонт и/или подобрение върху нает или предоставен за ползване актив, когато не са налице условията по чл. 9, ал. 4, т. 2 и 3.

(4) При доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която този период или етап е изтекъл.

(5) На датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:

1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, или

2. възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната.

(6) Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането, с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка.

(7) Когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката.

 Re: VIES деклараци ели Профил 20.11.2006 18:15

точката / . (гост) / , можеш и целия закон да копнеш, ако така ще се почувстваш по-уверен .......... опссс - по-умен исках да кажа :))

ако смяташ, че нещо пропускаме - кажи го ! в противен случай участието ти в темата е глупава точка

 Re: VIES деклараци Consult Профил 21.11.2006 09:11

Ели, чл.113 прехвърля към чл.51 ал.1, оттам стигаме до ал.4 и 5 на чл.51. Явно се издава фактура, в която се посочва, че данъкът не е изискуем на основание чл.25, ал.6, т.е.ф-рата е само за размера на полученото плащане без данък. Във връзка чл.125 ал.2 в месеца на реалното извършване на ВОД се подава VIES. Мисля, че това е логиката...

 Re: VIES деклараци една стресната (гост) 21.11.2006 12:29

Благодаря Ви за коментарите!

на 100% съм съгласна с последният пост на consult, - това е логиката до която стигнах и аз, но ми е адски странно издаването на фактура - говоря за авансовата и включването и в дневника два три може и повече месеци по късно. Все пак когато има производство и се договарят срокове те подлежат на коментар т.е ако първоначално е договорен срок за доставка след три месеца не е изключено подписване на анекс за удължаване на срока т.е възможно и стоката да тръгне през юни ........странно ще изглежда авансова ф-ра издадена през февруари в дневника за юни .........- но така излиза по логиката на закона.

 Re: VIES деклараци niki67 Профил Изпрати email 21.11.2006 12:58

на семинара Росен Русков каза, че при получен аванс по ВОД не се издава фактура, а ако такава се издаде, то тя въобще не е данъчен документ по смисълА на ЗДДС и не се включва в дневиците.

И очевидно е така - ето какво е пейстнала Ели:
чл. 113 ЗДДС
(5) Независимо от ал. 4 при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.

а ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ - не възниква при аванса. То възниква при прехвърлянето на собствеността, или при 3. датата на започването на транспорта по чл. 7, ал. 4;-демек транспорта за ВОД.

Така че - аванса НЕ ИГРАЕ ИЗОБЩО. Данъкът става изискум на 15-число на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.
Аванса - все едно го няма - осчетоводява се като чист паричен поток и това е - според мен де:))))

 Re: VIES деклараци ели Профил 21.11.2006 12:59

към стресната :
е, не мисля, че точно това казва закона
издадеш ли фактура - включваш я в периода за който е издадена .....

 Re: VIES деклараци Vikma (гост) 21.11.2006 14:32

niki67 е прав фактура не се издава за авансовото плащане, бях на семинар с водещ Теодоси Георгиев и той изрично подчерта, че за аванс не се издава фактура

 Re: VIES деклараци Веселушка Профил Изпрати email 21.11.2006 14:38

Аз пък мисля като Консулт, че се издава фактура, проста данъка не е изискуем
И като говорим за семинари аз чета коментара на Валери Колчев, ама ако взема да цитирам ще ни орезелят темата с авторското право:)))

 Re: VIES деклараци Consult Профил 21.11.2006 14:42

Е, отворих и аз моите писания от семинара при Златанова:
Тя е казала, че при аванса издаваме фактура за аванс, напр.м.01. Данъкът не е изискуем. Фактурата за аванс се включва в месеца, когато данъка стане изискуем, т.е. следи се за данъчно събитие.
При транспортиране на стоката м.03 - фактура за остатъка. Ако е платено авансово за цялата сума, фактура не се издава.
В м.03 сме издали фактурата за приключване на сделката. До края на м.04 следим дали ще се снабдим с транспортните документи или писмено потвърждение, че клиентът е получил стоката.

 Re: VIES деклараци Веселушка Профил Изпрати email 21.11.2006 14:43

А как ще коментирате чл 124 ал 3 че издадените документи във вразка ВОД, включително за получено плащане се отразяват в дневника за продажбите за данъчния период, през който данъка е станал изискуем съгласно чл 51 ал 1

 Re: VIES деклараци ели Профил 21.11.2006 14:49

а бе не знам какво казват на тези семинари, но в закона си пише ! няма пак да цитирам тоя чл. 113 ал.5
ако можеше да не се издава изобщо фактура - щеше да е цитиран и аванса при ВОД в ал.3 - ама не е

незнам какъв е смисъла за издаване на тая фактура -сещам се само за едно - да се върже превода с точно определена ВОД, но какъвто и да е съмисъла - фактура се издава за аванса при ВОД - в сроковете на самата ВОД.

 Re: VIES деклараци Consult Профил 21.11.2006 15:14

Ели, мисля си за следното:
Издаваме фактура за авансовото плащане. В нея пишем: аванс за ..... Обаче после се оказва, че авансово са ни предплатили 100%. Нова фактура не се издава. Значи няма да имаме фактура, в която да са описани реалните параметри на доставката? И придружаващия документ на стоките ще бъде фактурата за авансово плащане?

 Re: VIES деклараци Веселушка Профил Изпрати email 21.11.2006 15:36

Значи на мен не ми е ясно следното:
чл 51 ал 1 - данъчнато събитие при ВОД възниква на датата на която би възникнало данъчно събитие при доставка на територията на страната.
Ами приемаме че при продажба на територията на страната имаме аванс - издаваме фактура и начисляваме данък, следователно аз си мисля че при ВОД издаваме фактура и не начисляваме данък на основание чл 25 ал 6

Може и да греша, все пак още доста неща не са ми ясни.

 Re: VIES деклараци ели Профил 21.11.2006 15:44

не е така Веселушка - при аванс няма данъчно събитие. При доставка на територията на страната има изискуемост при аванс, но е и дан.събитие. Затова аванса при ВОД е свързан със самото дан.събитие, което е самата доставка.
/ ми не знам как да го напиша разбираемо :( опитвам ама не мога :))

 Re: VIES деклараци една стесната (гост) 21.11.2006 17:26

ако приемем, че експортираме през юни, а плащането е през февруари
така се люшкаме между двата варианта
фактура през юни за плащане през февруари - аванса се обвързва с дан събитие по чл. 51 ал.1 т.е фактурирането е в срок до 15 дни след края на месеца с дан събитие
или
фактура издадена февруари включена в периода с дан събитие т.е юни .......

и още как ще изглежда приключващата фактуъра ако за едното плащане през февруари има фактура а аз декември не ?

и двете ми изглеждат еднакво тъпо затова пуснах питането .....

 Re: VIES деклараци ели Профил 21.11.2006 17:35

оооо стресната, повдигаш един доста дискутиран въпрос за аванс декември без фактура :)) я потърси в дискусии и после пак ще коментираме :)

 Re: VIES деклараци SR (гост) 21.11.2006 17:40

Ей,хора!Я хубаво прочетете чл.113 ал 1 от ЗДДС-новият!!!!А към стресната-вземи се в ръце-за какъв инвойс говориш?!?Спрете се малко!

 Re: VIES деклараци Consult Профил 22.11.2006 11:24

SR, още от начало тръгваме от въпросния член. Та като го прочете, какво реши?

 Re: VIES деклараци бабаПена (гост) 22.11.2006 14:16

Когато се издаде фактура за извършено авансово плащане по ВОД, данъкът по
тази доставка не става изискуем. Фактурата не се отразява в счетоводството на
предприятието за данъчни цели. Данъкът става изискуем, когато се плати цялата
стойност на доставката. Фактурата за авансовото плащане ще се отрази в отчетните
регистри едва през данъчния период, в който данъкът за изцяло платената доставка
е станал изискуем. чл.51 ал.5 ЗДДС

Това го преписах точ в точ от едно официално указание по въпросите на новия ЗДДС.
Не пиша кое е, за да не ме нагрее др.Томас.

 Re: VIES деклараци ели Профил 22.11.2006 14:19

възможно ли е да е грешка в преписването ....

" Данъкът става изискуем, когато се плати цялата
стойност на доставката "

 Re: VIES деклараци бабаПена (гост) 22.11.2006 14:33

Няма грешка в преписването. И аз недоумявам. Предполагам, че се отнася за случаите
на преведен 100% аванс.

 Re: VIES деклараци ели Профил 22.11.2006 14:41

ако е така ................ бррррррр .............
колко е официално указанието :)

 Re: VIES деклараци бабаПена (гост) 22.11.2006 14:53

Преписаният текст стои под заглавието: "ИЗКЛЮЧЕНИЯ".

Един от авторите е Любка Ценова, д-р по данъчно право - участвала в
написването на ЗДДС.

 Re: VIES деклараци ели Профил 22.11.2006 15:00

това е някакъв абсурд ......... нямам друг коментар .........

дори и 100% аванс - аванса си е аванс и няма нищо общо с данъчното събитие
......... а бе .......................

 Re: VIES деклараци niki_n62 Профил 23.11.2006 13:40

хм. не знам дали съм права, но ще го споделя
относно "Данъкът става изискуем, когато се плати цялата стойност на доставката "

дали нямат предвид когато се плати и останалата част от сумата по доставката,
сделката приключи изцяло, и тогава данъка става изискуем.


и тогава май нещата си идват на място.

 Re: VIES деклараци Consult Профил 23.11.2006 14:14

Явно е някаква печатна грешка. В издание на същия автор няма такова становище. Изложеният принцип е, че аванса не прави данъка изискуем.

 Re: VIES деклараци бабаПена (гост) 23.11.2006 14:20

В новия ЗДДС има два случая, в които данъкът става изискуем:

1. На 15-тия ден от месеца, следващ месеца, през който е възникнало
данъчното събитие - чл.51 ал.3 от ЗДДС във в-ка с чл.113 от ЗДДС
и чл.45 от ППЗДДС.
2. На датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-тия ден
на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие - чл.51 ал.4 от ЗДДС
и чл.45 от ППЗДДС.

Още не мога да свикна с логиката на закона - не ги интересува дан.събитие, а сякаш
се ръководят от това има ли фактура, няма ли фактура.
Това с авансите може да е умишлен капан, както в стария закон - не зная.
Все още газя на плиткото.

 Re: VIES деклараци една стесната (гост) 24.11.2006 09:20

чл51 ал1 казва, че данъчното събитие за вътреобщностна доставка възниква на датата на която би възникнало данъчно събитие при доставка в страната - в страната е налице данъчно събите, когато има авнсово плащане ?! целят закон обаче коментира аванса за вътреобщностна доставка като изключение .............май нищо не ми е ясно ПОМАГАЙТЕ моля ви...... кога се дължи тъпото ДДС ако ми патят аванс през февруари, а изнасям юни все не разбирам ........

 Re: VIES деклараци ели Профил 24.11.2006 09:25

стресната - сто пъти го написах бе ! аванса ВЕЧЕ НЕ Е ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ дори и в страната ! само определя изискуемост !
ей че не четете бе ...................

 Re: VIES деклараци Дани СЗ (гост) 24.11.2006 11:40

Колеги не съм ходила на курс, но като чета новиязакон стигнах до следното
1. За получения аванс за доставки в страната-това е данъчно събитие чл.25 ал.6 , изд.ф-ра- чл.113 ал.1-това си е старото положение.
2. За получения аванс за ВОД - издаваме фактура -чл.113 ал.5 до 15-то число на месеца, следващ този през който сме получили аванса, но няма изискуемост на данъка-чл.25 ал.6. Във фактурата трябва да е вписан ИН по ДДС на получателя-чл. 45 от ППЗДДС. Не включваме фактурата в дневника за продажбите-чл.124, ал.3-все още нямаме данъчното събите-прехвърляне на собственост-чл.51, ал.1. Член 51 ал.5 разделя полученото плащане от данъчното събитие-дата на прехвърляне на собственост.
3. През месеца, в който стане фактическто предоставяне на стоката -прехвърляме собственост-имаме данъчното събите по чл.51, ал.1, тогава издаваме фактура до 15-то число на месеца, следващ този през който сме осъществили фактическата ВОД / като в нея -предполагам,че трабва да посочим количеството, ед.Цена и данъчна основа на доставката, и да посочим сумата за плащане-приспадаме получения аванс, като така формираме доплащането-чл.114, ал.1, т.14/. В нея не се посочва размер на данъка и дан. ставка-чл.114, ал.4-посочва се само, че данъка е изискуем от получателя на основание-тук запецнах какво точно се пише??. Имаме изискуемост на данъка-чл. 51, ал.3 и 4, включваме в дневника за продажбите за месеца, през който е издадена фактурата и подаваме VIES декл.
4. До края на месеца, следващ този, през който сме издали фактурата, трабва да имаме необходимите документи, доказващи ВОД.
Ако греша някъде в писанките си, ще се радвам да ме поправите.

 Re: VIES деклараци биби (гост) 24.11.2006 13:11

аванс в страната данъка става изискуем с плащането,а при ВОП данъка е изискуем с прехвърляне на собствеността т.е. на аванса не се дължи данък

 Re: VIES деклараци Consult Профил 24.11.2006 13:52

Дани, точно така е. Там, където се чудиш какво се пише, се посочва въз основа на кой член не се дължи данък.

 Re: VIES деклараци Дани СЗ (гост) 24.11.2006 15:07

Благодаря за допълнението Consult.

Колеги бихте ли ми помогнали да си разясня, фирмата, която предоставя храна-безвъзмездно-на работниците си по реда на чл.285 от КТ, от 2007 това ще се третира ли като приравнена на възмездна доставка според чл.6 ал.3 т 1? От наколко дни се лутам в съмненията си и търся по въпроса нещо, което е в обратна посока-през 2006 работодателят не дължеше ДДС върху тази храна.

 RE: VIES деклараци 123 (гост) 25.11.2006 16:28

Във фактурите вече е зъдължително да се пише и основание
та питам ви като ходили на разни керсове

при ВОД - аванс - какво основание?
при вод - окончателна фактуриране - какво основание?
 

 RE: VIES деклараци 456 (гост) 27.11.2006 12:19

при ВОД, аванс- чл. 51, ал.5- данъкът не е изискуем при получено плащане по доставка преди датата на възникване на дан. събитие.
при ВОД- остатък за плащане- чл. 51, ал. 3 и ал.4 ЗДДС.
При авансовото плащане във фактурата е хубаво да напишеш "авансово плащане по договор....., платено на...........год." Това е основанието за извършеното авансово плащане.
VІЕS декларацията я подаваш в периода на фактическото извършване на доставката, защото тогава за получателя възниква основание за самоначисляване на ДДС.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС