Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! декл.обр.6

 декл.обр.6 niki (гост) 18.02.2005 10:10

Днес отидох в НОИ да подам данни за декл.6 и декл.1 на магнитен носител и естествено ме върнаха с предтекста,че декл.6 трябвя да се подеде и на хартиен носител за какво е този софтуер тагава се питам аз.Бихте ли коментирали ситуацията.

 Re: декл.обр.6 ТЕОДОРА (гост) 18.02.2005 14:34

В ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 11.02.2000 г.
за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица

ПИШЕ ЧЕ
Чл. 4. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 7 от 2003 г., бр. 9 от 2005 г.) Декларациите по чл. 2, ал. 1 могат да се подават в писмена форма (хартиен носител) чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им или на дискета по предварително утвърден формат на записа или по Интернет за сертифицирани клиенти. Декларациите по чл. 2, ал. 2 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подават И НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ.
ЧЛ. 2 АЛ 2 (Нова – ДВ, бр. 9 от 2005 г.) Осигурителите представят в териториалните поделения на НОИ декларация обр. № 6 – приложение № 6, в която се вписват:
И АЗ НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА ЗАЩО И НА ХАРТИЯ И НА ДИСКЕТА, НО Е ФАКТ

 Re: декл.обр.6 niki (гост) 18.02.2005 15:11

Да така е повторно ходих днес в НОИ и всичко е точно.Успех!

 Re: декл.обр.6 gera Профил Изпрати email 19.02.2005 17:54

В декл.6 вписват ли се дължимите вноски по граждански договори? Ако съм платила авансово вноските по граждански договори ако се пишат в Декл.6 - аз коя сума трябва да запиша: дължимата или внесената. Ако запиша дължимата то другия месец ако следят платежните в банката то няма да има вноска защото ги внесох както писам наведнъж /авансово/. Така че пишете какво се пише?

 Re: декл.обр.6 Милена (гост) 20.02.2005 22:45

В петък подадох информация в НОИ за изплатени работни заплати за м.01 на 18.02.2005г. Накараха ме да си коригирам подаваните декларации обр. 6.
В този случай в декл. обр. 1 се пишело месец 01, т.е. за които месец се отнасят заплатите, а в декл. обр.6 - месец 02.2005г., т.е. когато реално са изплатени заплатите.

 Re: декл.обр.6 Tikita Профил Изпрати email 20.02.2005 23:15

Ох, този въпрос ме тормози още откакто прочетох указанията за попълване на тази декларация - толкова неясно формулирано е като цяло, че нямам думи. Ето две извадки от него:
"Декларацията се подава в съответното териториално поделение на НОИ по регистрация на осигурителя не по-късно от деня, следващ датата на изплащане на трудовите възнаграждения за месеца, включително и възнагражденията, изплатени за минали месеци без авансови плащания, освен когато за съответния месец е изплатен само аванс."
от тук изводът ми е, че декларацията се подава за месеца, за който се подава и обр.1.
Обаче от следното нещо "Забележка: В полета от 10 до 15 се попълва сумата на дължимите осигурителни вноски върху изплатените през съответния месец възнаграждения и обезщетения, върху които се дължат осигурителни вноски." ми се струва, че имат предвид, че декларацията се подава за месеца, през който се изплащат възнагражденията и се дължат осигуровките.... Нещо много се уморих от безполезните опити да четем между редовете на ужасно неясните глупости, които пишат. Отново питам "Какво им пречи да напишат точно и ясно какво искат????" Говорят за "месеца", за "съответния месец", ама кой всъщност имат предвид никой не знае.

 Re: декл.обр.6 Теди (гост) 21.02.2005 11:38

Я да видим правилно ли разбрах Милена. В декларация 6 при подаване на информация за изплатени във февруари заплати за м.януари в поле 2 (Месец) на декларацията трябва да се попълни 02, а не 01. Т.е. не става въпрос за датата на подаване на декларацията в последното поле, а в кой месец са изплатени заплатите?

 Re: декл.обр.6 теви (гост) 21.02.2005 12:24

Да, в декларация 6 в поле 2 (Месец) при подаване на информация за изплатени във февруари заплати за м.януари трябва да се попълни 02, а не 01. Т.е. става въпрос какви осигуровки се дължат за м. февруари

 Re: декл.обр.6 satanasowa Профил Изпрати email 21.02.2005 15:56

в декл. 6 кои осигуровки включваме работник, работодател или само начислените по сметка 605 осигуровки

 Re: декл.обр.6 теви (гост) 21.02.2005 23:45

Май и на служителите хич не им е изяснено ...
Според инструкцията се разбира, че декл. 6 се подава от работодателя за ВСИЧКИ лица, които е ЗАДЪЛЖЕН да осигурява и смисълът и бил да направят "засечка" внесъл ли е действително дължимите суми и "по преценка"??? да го търсят да си внесе дължимото...
На практика виждам че действат кой как я разбрал ;-(
Мен лично ме накараха да напиша всичко, което действително съм внесла за февруари!!! (а аз имам надвнесен ДОД, авансови ЗО...
пълна каша
Нещо повече - и от инструкцията и указанията, а и от форума (цитирано беше писмо отговор от НОИ) разбирам, че осигуровките на собсвеника /работодателя/ не се декларират с декл.6 - а ме накараха да напиша всичко.
Убедена съм че декларацията ми не е вярна по смисъла на инструкцията и какво ще последва?

 Re: декл.обр.6 satanasowa Профил Изпрати email 22.02.2005 08:41

колеги вчера зададох въпрос дали в декл. 6 се пише вноските от работник и работодател или само за внесените то
работодателя осигуровки. помогнете

 Re: декл.обр.6 Natalia2 Профил 22.02.2005 08:55

Ще цитирам част от указанията:
"10.Дължими вноски за ДОО-попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за всички фондове на ДОО за всички осигурени лица...." и т.н. указанията прдължават в този дух.

 Re: декл.обр.6 Милена (гост) 22.02.2005 15:25

Аз вече подадох. В ТП на НОИ - Пловдив са категорични че в декл. обр. 6 не се включват осигуровките на собствениците. Другаде не зная как е.

 Re: декл.обр.6 АНИС (гост) 22.02.2005 16:33

КЪМ ТЕЗИ КОИТО ВЕЧЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛ.ОБР.6
ИНТЕРЕСУВА МЕ КАКВА СУМА ТРАБВА ДА ПОСОЧА В ПОЛЕТО ДОД ПО ЧЛ.38- СЛЕД КАТО В М.01.05Г. ВЪЗСТАНОВЯВАМ НА РАБОТНИЦИТЕ НАДВНЕСЕНИЯ ДАНЪК ОТ 2004Г.
В ДЕКЛАР. ОБР.1 В НЕТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕ СЪМ ОТРАЗИЛА ВЪЗСТАНОВЕНИЯ ДАНЪК.
КОЯ СУМА ДА ПОСОЧА В ДЕКЛАР.ОБР.6 - ТАЗИ КОЯТО Е ПРЕВЕДЕНА ИЛИ ТАЗИ КОЯТО Е НАЧИСЛЕНА ЗА М.01.2005Г.
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ НА ОТЗОВАЛИТЕ СЕ!

 Re: декл.обр.6 НЕЛИ (гост) 22.02.2005 17:02

НА МЕН МИ КАЗАХА ПРИ ПОДАВАНЕТО,ЧЕ
НА СОБСТВЕНИКА ОСИГ. НЕ СЕ ПОСОЧВАТ
В НЕЯ , А ЗА ДОД-НАЧИСЛЕНАТА СУМА,А
НЕ ВНЕСЕНАТА.ДАНО ДА Е ТАКА!
КОЛЕГИ ,А ПРОБЛЕМ ЛИ Е АКО СЕ ПОДАДЕ
Д-Я №6 ПРЕДИ ДА СА ИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛА-
ТИТЕ?НАПРИМЕР ,АКО Я ПОДАВАМ ЗАЕДНО
С ОБР.№1 ДО 10 НА МЕСЕЦА СЛЕДВАЩ НА-
ЧИСЛЯВАНЕТО НА ОСИГ. И ЗАПЛАТАТА.
ПРИМЕР: НАЧ.ОСИГ. И ЗАПЛАТИ ЗА ЯНУАРИ-
ПОДАДЕНИ Д-ИИ ДО 10.02.,А ЗАПЛАТА ЗА
ЯНУАРИ ДА СЕ ИЗПЛАТИ НАПРИМЕР НА 15.02.

 Re: декл.обр.6 Вили (гост) 22.02.2005 19:59

Колеги,днес подадох декл. обр.1 и обр.6 в НОИ Варна.
Всичко беше наред.В декл. обр.6 се включват всички вноски от
осигуряващ и осигурен по трудови и извън трудови правоотношения,
включително и вноските на самоосигуряващите се. Ако правите
годишно изравняване на ДОД м.01.2005г. в декл. обр.6 ще попълните само данъка,
който ще дължите за внасяне, а не този, който сте изчислили за м.01.2005г.
Ако имате граждански договори и за тях ще включите сумите.
Дано помогна.

 Re: декл.обр.6 Tikita Профил Изпрати email 22.02.2005 21:34

Ето част от отговора на г-н Карабашев по повод включването в декл.6 на сумите на самоосигуряващите се и по повод периодът, за койот се попълва декларацията:
Осигурителните вноски за лицата по договори за управление и контрол са задължение на осигурителя, както и вноските за рабогещите по трудови правоотношения. Те се включват в декларацията на осигурителя (обр. 6) за внесените от него суми (вноски за сметка на осигурените лица и вноски за сметка на работодател/възложител).
Осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица са за тяхна сметка, независимо, че е дадена възможност да се превеждат чрез търговските дружества и фирмите на ЕТ. Те не се включват в декларация обр. 6.
В полето за датиране на декларацията (2. Месец) се вписва месецът, през който е подадена - в случая 02

 Re: декл.обр.6 Вили (гост) 23.02.2005 16:04

Допуснала съм грешка в отговора си.Вноските за самоосиг. не се включват,
а в полето за датиране на декларацията-показател 2 се попълва месеца , за който се отнасят подадените данни
т.е за м.01.2005 ще бъде 01.В новия продукт е даден пример.
 

 Re: декл.обр.6 bobo (гост) 23.02.2005 21:47

Примерът, из Указанието:

2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните. Например: за януари се попълва 01.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване