Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. СЕМИНАРИ ПО НОВИЯ ЗДДС И ЗКПО В СОФИЯ

 

 СЕМИНАРИ ПО НОВИЯ ЗДДС И ЗКПО В СОФИЯ Учебен център ПЛУТОН-1 (гост) 24.11.2006 14:12

Имаме удоволствието да Ви поканим за участвате в организираните от нас еднодневени семинари по:

1. Новия Закон за данък върху добавената стойност (обн. ДВ. бр. 63 от 04.08.2006 г.) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

- на 11 декември 2006 г. от 9,00 часа
Време и място на провеждане: гр. София, пл. Възраждане, залата на хотел "Ренесанс" (кръстовището на бул. Хр. Ботев и бул. Стамболийски).

Лектор: Калина Златанова, н-к отдел "Нормативни актове" в МФ, участвала в разработването на новото данъчно законодателство

Таксата за участие в семинара е 84,00 лв. с ДДС, включваща лекции и кафе-паузи платима по банкова сметка на ЕООД “Плутон 1” в Банка “Пиреос България” АД, клон Витоша:
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15 BIC КОД PIRBBGSF
ДДС-сметка BG 25 PIRB 8076 9099 9950 58 BIC КОД PIRBBGSF, или в брой при започване на курса.
Допълнителна информация и заявки за участие се приемат на:
- тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42;
- електронния ни адрес - www.pluton1.com; e-mail: pluton1@abv.bg

2. Годишно данъчно приключване на 2006 г., новия Закон за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагане доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2007 г.
Място на провеждане: гр. София, бул. Христо Ботев № 52, залата на хотел "Централ"
Време на провеждане 12 декември 2006 г. от 9,00 ч.

Лектор: Анета Георгиева, данъчен консултант, участвала в разработването на новото данъчо законодателсто

Ще бъдат разгледани теми, свързани със:
- Отчитане на данъчните временни разлики; отчитане на грешки от минали отчетни периоди; преобразуване на финансовия резултат; данъчно облагане на разходите на предприятията; пренасяне на загуби от минали години и др. Консултации по ЗКПО за 2006 г.
- Характеристика на ЗКПО, в сила от 01.01.2007 г.;
- съпоставка между действащия ЗКПО до 31.12.2006 г. и ЗКПО, в сила от 01.01.2007 г.;
- преобразуване на финансовия резултат; отчитане на разходите на предприятията, произтичащи от изплащане на доходи на физически лица;
- пренасяне на загуби от минали години;
- данъчно третиране на: даренията; социалните разходи, давани в парична форма и в натура; преоценъчния резерв;
- данъчно третиране на дивидентите изплащани/получавани от дъщерни дружества от/на предприятията-майки от страните, членки на Общността.

Таксата за участие в семинара е 84,00 лв. с ДДС, включваща лекции, кафе-паузи и материали за семинара, платима по банкова сметка на ЕООД “Плутон 1” в Банка “Пиреос България” АД, клон Витоша: IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15 BIC КОД PIRBBGSF
ДДС-сметка BG 25 PIRB 8076 9099 9950 58 BIC КОД PIRBBGSF, или в брой при започване на курса.

Допълнителна информация и заявки за участие се приемат на:

- тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42;
- www.pluton1.com; e-mail: pluton1@abv.bg
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС