Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Фискален отчет и Отчет за извършените продажби

 Фискален отчет и Отчет за извършените продажби Мери (гост) 16.12.2006 09:16

ЗДДС
....
Касови бележки
Чл. 118. (1) Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
...
Отчет за извършените продажби
Чл. 119. (1) За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът-регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.
(2) Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.
(3) По избор лицето може да съставя отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период и/или за всеки свой обект.
(4) Съдържанието на обобщената информация по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.
ППЗДДС

.....
Чл. 112. (1) За доставките, за които на основание чл. 113, ал. 3 от закона не е издадена фактура, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.
(2) Отчетът по ал. 1 се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.
(3) В отчета за извършените продажби по ал. 1 се описват:
1. общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки - поотделно в зависимост от данъчната ставка (20 %, съответно 7 %, съответно 0 %);
2. общата сума на данъчните основи на освободените доставки;
3. (доп., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) общата сума на данъчните основи на доставките, различни от тези по т. 2, за които не се начислява данък (с право на данъчен кредит, съответно без право на данъчен кредит).
(4) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставчикът отразява отчета за продажбите по ал. 3 в дневника за продажбите, като попълва колони 1 - 5 и 9 - 25 на приложение № 10.

Значи ли това, че ,освен месечния обобщен отчет трябва да се прави и Отчет за извършените продажби?Много се чудя един хранителен магазин как ще го направи на практика или една аптека напр./освен ако продажбите не се отчитат чрез комп.с.ма/
Моето мнение е доста разнопосочно.

 RE: Фискален отчет и Отчет за извършените продажби етка Профил Изпрати email 16.12.2006 13:53

бут,
 

 RE: Фискален отчет и Отчет за извършените продажби plankov Профил Изпрати email 17.12.2006 11:27

абе, доколкото аз съм разбрал най-честата ситуация е раздаването на рекламни материали, закона изисква протокол в случая /по желание може и фактура, но задължително протокол/, та такива дарения, рекламни ала бала...ми за тях става на въпрос.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС