Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Отново за лизинга

 Отново за лизинга polito Профил 17.12.2006 12:10

Имам следния проблем-за пръв път се занимавам с лизинг .Продаваме ДМА на друга фирма с договор за лизинг.Има изплатена първоначална вноска и план за погасяване ,в които месечни вноски има включена лихва.В договора е записано че след изтичането му лизингополучателя упражнява правото си да стане собственик на ДМА.Изчетох много дискусии по темата и се обърках.Това със сигурност ли е финансов лизинг или е договор на изплащане и как трябва да осчетоводя договора ?Регистрирани сме по ДДС , трябва ли да начисля всичкото ДДС след нова година?Моля ви да ми помогнете!

 RE: Отново за лизинга kimba Профил 17.12.2006 12:51

От това, което прочетох и разбрах, ако собствеността се придобива накрая на срока, т.е. при изплащането, не се начислява всичкото ДДС, но ако в договора има клауза, че собствеността се прехвърля веднага, ДДС се начислява в пълния му размер. Ако след 01.01.2007 г. има промяна на договора, т.е. се промени клаузата за собственост, ДДС се начислява към датата на промяната на договора.

 RE: Отново за лизинга niki67 Профил Изпрати email 17.12.2006 12:51

След Нова година, ако декларираш договора, непогасените вноски и главници, то можеш да си останеш на стария режим, който действа сега, а именно, че данъчно събитие настъпва на датата на всяко плащане.
Много ти е резонен въпроса - "Това със сигурност ли е финансов лизинг или е договор на изплащане и как трябва да осчетоводя договора ?" Е в това е проблема, че в България неправилно тези договори се наричат финансов лизинг, а те де факто са си чиста продажба на изплащане. Това, че договорът е наименуван така, не е достатъчно, а е необходимо и да отговаря на критериите например по МСС17.

Затова в тези случаи се прилага принципът за предимство на съдържанието пред формата, който изисква една сделка да се отразява според нейното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната й форма.
Така че тъй нареченият "финансов лизинг" се отразява, като активът се отписва от счетоводството на "лизингодателя", и се отчита приход от продажба, а в същото време се заприходждава като собствен в счетоводството на "лизингополучателя" и той започва да му начислява амортизации.

Данъчното третиране по ЗДДС е, че на датата на всяко плащане настъпва отделно данъчно събитие, за което се издава фактура и се начислява ДДС. Понеже плащането съкдържа главница и лихва според погасителния план, то лизингодателят може да избере, дали тази лихва да бъде облагаема или освободена доставка. Ако избере да бъде освободена, то най-добре е да се издадат 2 фактури за всяко плащане - ДФ за главницата и ОФ за лихвата. Може да се издаде и една фактура, в която да пише напрмер - главица 1000лв, лихва 200лв, данъчна основа - 1000, ДДС 200, обща сума на фактурата 1400.
Тук обаче становището на данъчната администрация е, че ако вие сте лизингодателя и изберете лихвата да бъде освободена доставка, то при придобиването на този актив нямате право на пълен ДК, а на частичен ДК, защото използвате този актив за извършване както на облагаеми доставки - главницата, така и за освободени - лихвата. Така че още при купуването на актива, ако знаете, че ще го дадете на лизинг, трябва да си приспаднете частичен ДК- а ако сте приспаднали пълен ДК, то трябва да направите корекция, и съответно да подадете Годишна СД по ДДС до 15 април 2007. Затова повечето лизингодатели избират и лихвата да е облагаема доставка, за да могат да ползват пълен ДК.

Всичко което казах дотук, важи за сегашния ЗДДС, който действа още около 8 работни дни:::)))))))).

От Нова година този режим за лихвата се променя, като изрично има текст в Новия ЗДДС, че третирането й като освободена доставка не оказва влияние върху правото да се признае пълен ДК при придобиването на актива. Защото лихвата е насрещната престация за услугата, че му даваш актива на изплащане, а за доставката на самия актив ти си му начисляваш ДДС върху главницата, която ти се явява продажната цена, която щеше да плати клиента при директна покупка.

И не мога да разбера истерията и великата драма на лизинговите компании по новия ЗДДС. Ми просто е неободимо те да направят истински лизингов договор, като предвидят ОПЦИЯ, а не нЕПРЕМЕННО прехвърляне на собствеността. Тогава ще се запази режима, че данъчно събитие възниква при всяко плащане. Например - наемаш кола за 15000лв, примерно за 30 вноски по 500лв, и имаш ОПЦИЯ след внасянето на последната вноска ДА КУПИШ колата за 500лв. То е ясно, че няма идиот, който да не си упражни опцията, след като вече е изплатил колата, и да се откаже да я купи за 500лв. Ако ли пък й е взел живота, ми може да не си упражни опцията и да върне колата, като си спести тези последни 500лв. То затова е опция. Така че големия проблем на лизинговите компании за мен е истинска смешка.

Обаче, Полито, в твоя случай вие нямате опция доколкото разбирам, а твърда клауза за прехвърляне на собствеността, така че по новия ЗДДС ДДСто се дължи накуп при ПРЕДАВАНЕТО на актива. Понеже обаче договора е започнал през 2006, законодателят е предвидил преходен режим, че се запазва сегашния облекчен ред, ако за целта декларираш договора, вноските - главници и лихви, и погасителния план мисля че беше - пише го в ПЗР на Новия ЗДДС.

 RE: Отново за лизинга polito Профил 17.12.2006 13:13

Благодаря , ви за бързия и изчерпателен договор. Товя което разбрах е , че след нова година на лихвата не начислявам ДДС и имам право на ПДК.А ако е имал опция договора си продължава по стария ред на всяко плащане се начислява ДДС .Правилно ли съм разбрала ? Исках да попитам за самото осчетоводяване така ли е правилно:
за възникване на вземането:Дт дълг.вземания на Кт Прих.от продажби и Кт лихва -фин приходи за бъдеще периоди Кт 4532
за отписване на актива:Дт Амортизации и Дт приходи от продажби на Кт ДМА
Прихода се признава в текущата година и плащаме ДП в 2006 г.Кажете ми само правилно ли е така?

 RE: Отново за лизинга niki67 Профил Изпрати email 17.12.2006 13:30

По ССМСП - да.
По МСС не е баш така, не се признава приход за бъдещи периоди, а се призвана на всяко плащане приходи от лихви по метода на ефективния лихвен процент.

Пример - актива се продава за 20000 лв на 20 месечни вноски по 1000лв.
Лихва 12% годишно.Това е 1% месечно.

І вноска - 1000лв. По нея - лихвата е 1% от 20000, тоест 200лв. Главница - 800 лв.

При предаването на актива - Дт Вземания /Кт актив, Кт Приход, 4532

І вноска - Дт Пари -1000лв / Кт приходи от лихви - 200, Кт Вземания - 800

ІІ вноска - 1000лв. ОТ главницата вече са останали 19200. лихвата е 192лв, а гланницата 818.

ІІ вноска - Дт Пари -1000лв / Кт приходи от лихви - 192, Кт Вземания - 818


и така нататък за всяка вноска. Но това обиквено го има в погасителния план.

Приходът от продажби се призвана незабавно в периода на извършването.
Приходът от лихви се признава периодично на датата на всяка вноска, или когато тя е станала дължима.


 RE: Отново за лизинга polito Профил 17.12.2006 13:44

Благодаря ти niki67 !

 RE: Отново за лизинга Вили (гост) 18.12.2006 09:06

Ники, не съм съгласна с теб, че ако доставчикът избере лихвата по фин. лизинг да е необлагаема, ползваш ПДК при покупката на актива. ПДК ти се признава само ако лизингополучателят е лице, установено извън Общността.
 

 RE: Отново за лизинга niki67 Профил Изпрати email 18.12.2006 09:20

Вили, не си права - виждам че говориш за Новия ЗДДС:

Чл. 46. (1) Освободена доставка е:

1. договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг;

(3) За стоките - предмет на договора за лизинг, за доставчика на финансовите услуги по ал. 1, т. 1 възниква право на приспадане на пълен данъчен кредит при спазване изискванията на чл. 71 .

Хубаво прочети алинея 3 и тогава ми прави забележки::)))))))

А по Стария - сега действащ закон, казах достатъчно ясно, че нямаш право на ПДК, ако избереш лихвата да е освободена доставка.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС