Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. съмнения за фактура номер 1

 съмнения за фактура номер 1 нннннннн (гост) 22.12.2006 00:36

Чл. 78. (1) Бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването:
1. пореден номер;

2. гриф "оригинал" на първия екземпляр;

3. наименование, идентификационен номер на лицето, което ще ги издава;

4. идентификационен номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.

(2) Номерата на документите по ал. 1 са десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката или документа. Дублиране на номерата на документите се допуска само в случаите, когато документи се издават от фискално устройство. Всички екземпляри на един и същ документ носят един и същ номер.

(3) Номерацията на документите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година. При изчерпване на възможните номера лицето/клонът, след като писмено уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, започва номерирането отново от "0000000001".
Това е член 78 от най новия правилник за приложение на ЗДДС, с измененията в бр. 101 на ДВ.
Колеги,като чета това въобще не го тълкувам, че от номер 1 трябва да започнем новите си кочани. Кой го измисли това? Тълкувайте правилно!
И какво ще стане със счетоводните ни програми.....те не допускат два пъти въвеждане на документ с един и същи номер!!! А те несъмнено ще се повтарят в такъв случай.
Та аз го разбирам, че едва СЛЕД ИЗЧЕРПВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ НОМЕРА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕМ ОТ НОМЕР 1 С ПИСМО, В КОЕТО ЩЕ УВЕДОМИМ ЗА ТОВА НАП!
Защо сте толкова категорични за този "номер 1" ?

 RE: съмнения за фактура номер 1 orhideia Профил 22.12.2006 00:48

Ето заради това:

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ. БР. 76 ОТ 2006 Г.)
В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерство на финансите
Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г.§ 50. Създават се параграфи 13 - 21:
...................
§ 14. Номерирането на документите по чл. 78, издадени след 1 януари 2007 г. включително, започва от "0000000001".
.............................

ама четете по-сериозно деее....

 RE: съмнения за фактура номер 1 PLAMEN (гост) 22.12.2006 08:03

нннннннн, чччччччччччеееееееееееетттттттттттииииииииииии, вввввввввввннннннннниииииииииииииммммммммммммммаааааааааааааатттттттттттттеееееееллллллллллллннннннннннннннннооооооооооооооо !!!!!!!!!!!!!
/ЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО !/

 RE: съмнения за фактура номер 1 Jylietka (гост) 22.12.2006 12:24

В измененията от 15.12.в ППЗДДС в пар.50-е създаден п.14.Той не разсейва ли съмненията ни?

 RE: съмнения за фактура номер 1 ннннннннн (гост) 22.12.2006 13:45

Прочетох вече до края, всичко ми е ясно :)
Благодаря много.
Весели празници!
 

 RE: съмнения за фактура номер 1 Веселина (гост) 22.12.2006 13:58

Чл. 78. (1) Бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, РАЗЛИЧНО от регистрация по чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването:
1. пореден номер;........................

реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС