Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. ОПР

 ОПР Rosica (гост) 17.03.2004 13:25

Колеги водя двустранно сч-во на фирма под 50000 лева оборот Към декларацията да подам само ОПР - но бланката е едносранна Има ли проблем
 

 Re: ОПР Навимекс (гост) 17.03.2004 22:16

Чл. 32. (1) Съдържанието и формата на счетоводния баланс, на отчета за приходите и разходите, на отчета за паричните потоци и на отчета за собствения капитал на предприятията, осъществяващи специализирани дейности (банки, застрахователи, инвестиционни и осигурителни предприятия), на бюджетните предприятия, на предприятията с нестопанска цел и на предприятията в ликвидация се определят в счетоводни стандарти.
(2) За предприятията, които са контролирани от държавата или общините или са подпомагани от тях чрез субсидии, преференциални заеми, държавни гаранции и други форми на държавна помощ, министърът на финансите може да изисква от тях представянето на допълнителни отчети и информация в определени от него форма, съдържание, срокове и ред на изготвяне и представяне.
(3) Финансовият отчет на предприятията, чийто годишен оборот (сума на продажбите) не надхвърля 50 хил. лв., се състои само от отчет за приходите и разходите.
(4) Предприятията по ал. 3 могат да прилагат едностранно или двустранно счетоводно записване.

Виж ал.3 и 4 на чл.32 от ЗС - оборот до 50 хил.,избираш двустранно счетоводство и съставяш само ОПР.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство