Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Мнооого гореща тема! МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ

 МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ $ Профил Изпрати email 27.12.2006 11:21

МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ПО ЗДДС, ЗСч, ДОПК ПОРАДИ КОЕТО В НОВИТЕ ФАКТУРИ МОГАТ ДА НЕ ПРИСЪСТВАТ

ЗА ТД НА НАП ДАЛИ ДА СЕ ВПИСВА ВЪВ ФАКТУРИТЕ НЕ МИ Е ОЩЕ ЯСНО

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ plamen (гост) 27.12.2006 11:33

Мисля, че след последните промени в Закона за счетоводството /ДВ, БР. 105 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2006 Г./ и по конкретно на чл. 7,ал. /1/, т. 3 не е необходимо да се посочват някакви данни за ТД на НАП. Чл. 7 придобива следната редакция :

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) Първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) наименование, адрес и НОМЕР ЗА идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
5. име, фамилия и подпис на съставителя.

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ емил (гост) 27.12.2006 11:40

е, къде пък видя, че ТД на НАП, следва да се вписва

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ _dexter_ Профил 27.12.2006 11:41

Колеги, може ли линк към променения закон за счетоводството?

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ $ Профил Изпрати email 27.12.2006 11:44

ТОВА ГО ПИШЕ В ЗСч
А В ЧЛ. 84 ДОПК, КАКВО ПИШЕ

Регистрираните лица се идентифицират чрез данните по чл. 81, ал. 1, т. 2 - 4

Чл. 81. (1) Регистърът съдържа данни относно:
2. името, съответно наименованието (фирмата) на регистрираното лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единния граждански номер или личния номер на чужденеца;
4. адресите по чл. 8 и 28;


АДРЕСЪТ ПО ЧЛ. 28 ДОПК Е АДРЕСЪТ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

АДРЕСЪТ ПО ЧЛ. 8 - ВИДНО ОТ ЗАГЛАВИЕТО НА ЧЛЕНЪТ (ТО ПЪК ЕДНА МЕКА ПИШКА) Е КОМПЕТЕНТНА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ

И МАЙ СЕГА КАТО ГЛЕДАМ ЩЕ ТРЯБВА И НЕЯ ДА СЕ ПИШЕ

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ емил (гост) 27.12.2006 11:48

е инфото за фактурите що го смесваш с инфото за регистъра - нямат общо, регистъра не се ъпдейтва с инфото от фактурите

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ $ Профил Изпрати email 27.12.2006 11:54

ЧОВЕЧЕ ПРОЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО КАКВО СЕ ИЗИСКВА СПОРЕД ЧЛ. 84 ДОПК:

Регистрираните лица се --- идентифицират --- чрез данните по чл. 81, ал. 1, т. 2 - 4,


ДА ДОБАВЯ КЪМ ПЪРВИЯТ ПОСТ:

НЯМА ИЗИСКВАНЕ И СУМАТА ДА СЕ ПИШЕ С ДУМИ

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ lansky Профил Изпрати email 27.12.2006 11:58

слушайте доларчо - абсолютно прав е )))

просто поредната недомислица в закона... то и досега трябваше да се вписва ТД на НАП, ама никой не е правил проблем - така, че мисля пак да не ги вписваме)))

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ Умница (гост) 27.12.2006 12:18

Хайде да четем заедно, това което си пишем тук:
Чл. 7. ЗСЧ(1)
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) наименование, адрес и НОМЕР ЗА идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;

ЧЛ. 84 ДОПК,
Регистрираните лица се идентифицират чрез данните по чл. 81, ал. 1, т. 2 - 4, като идентификацията на вписаните в регистър Булстат се извършва чрез ЕИК по Булстат.

Чл. 81. (1) Регистърът съдържа данни относно:
2. името, съответно наименованието (фирмата) на регистрираното лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единния граждански номер или личния номер на чужденеца;
4. адресите по чл. 8 и 28;

Аз си мисля, че така както е записано в ЗСЧ и новия ЗДДС- НОМЕР за идентификация, той представлява само една част от ДАННИТЕ за идентификация по смисъла на ДОПК, поради което трябва да го разбираме така- само НОМЕРА да присъства като реквизит във фактурите. В чл 84/81 има и други данни за идентификация, но нас ни интересува само НОМЕРА, защото в ДДС и ЗСч казват това , като реквизит


 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ $ Профил Изпрати email 27.12.2006 13:04

ДА ЗНАЕШ ТОВА ДЕТО СИ ГО СПИСАЛА НЕ Е МНОГО УМНО

ТРЯБВА ТРЯБВА

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ Дидона (гост) 27.12.2006 13:18

Здравейте! Аз съм един нещастен програмист, който трябва да изпрограмира новия вид на данъчните фактури на фирмата в която работя, но за съжаление счетоводния ни отдел не може да ми каже какво да махна и каво да оставя от старите атрибути - например Булстат и Данъчен номер, да не говорим за МОЛ и т.н. Моля, ако някой е компетентен, поне ми кажете на кой сайт да изчета този нов закон!

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ $ Профил Изпрати email 27.12.2006 13:22

ЩО НЕ ПИТАШ ВАШИТЕ СЧЕТОВОДИТЕЛИ - ЗА КВО ИМ ПЛАЩАТ

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ Дидона (гост) 27.12.2006 13:34

Щота на Вълка врата му е дебел като си върши сам работата - колко пъти съм ги питала, след това преработвам програмите!

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ _dexter_ Профил 27.12.2006 13:38

Аз пък съм един нещастен счетоводител, дето трябва да казва на програмистите какво да правят и да не ти обяснявам после какво се получава.... Браво на теб, че сам искаш да се образоваш, препоръчвам ти ЗДДС в частта си за данъчните документи - чл. 114 и всички около него. Освен това и Закона за счетоводството - чл. 7, но новата редакция от 22/12. Доста често не счетоводителите са виновни за корекциите в софтуера, а промяната в законодателството - добре е да правиш разлика между двете неща.

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ емил (гост) 27.12.2006 13:48

ако визираш изискванията на чл.114, ал.(1), т.8, а именно

8. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато получателят е нерегистрирано по този закон лице, идентификационен номер за целите на ДДС - когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят;


то там се посочва НОМЕР по чл.84 от ДОПК, а НЕ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ за идентификация по изискванията на ДОПК

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ $ Профил Изпрати email 27.12.2006 13:52

Ч ЕМО СЛОЖИ ЦЪКИТЕ И ПРЕГЛЕДАЙ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЦЯЛАТА ТЕМА. ПЪК ТОГАВА ПУНКТИРАЙ

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ plamen (гост) 27.12.2006 14:06

Изненадвам се, че още тече дискусия за "вписването на ТД на НАП" във фактурите. След като и в Закона за счетоводството изрично пише, че се посочват "наименование, адрес и НОМЕР ЗА идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на ИЗДАТЕЛЯ и ПОЛУЧАТЕЛЯ" не виждам защо са тези притеснения относно някакви адреси на ТД на НАП.

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ $ Профил Изпрати email 27.12.2006 14:18

ПРАВ СИ! ЧЕТА ЗСч СТАРИЯ ПРЕДИ ПРОМЕНИТЕ. НЕ СЪМ ВИДЯЛ ДОБАВКАТА "И НОМЕРА"ИЗВОД: ТД НА НАП НЕ Е ИЗИСКУЕМ АТРИБУТ НА ФАКТУРИТЕ

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ $ Профил Изпрати email 27.12.2006 14:19

ТИЯ СИЕЛЦИТЕ СЕ ИЗЛАГАТ. ТРЯБВАШЕ ДА ОТВОРЯ ДВ ЗА ДА ВИДЯ. МАМКА ИМ

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ Icefree Профил 27.12.2006 16:32

Дами и господа,
В ДОПК (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) В чл.84 ал.1 "Регистрираните лица се идентифицират чрез ........ Едноличните търговци се идентифицират чрез ЕГН, съответно ЛНЧ, и чрез единен идентификационен код, определен по реда на Закона за търговския регистър".
Това не е ли нарушение на Закона за защита на личната информация?

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ lansky Профил Изпрати email 27.12.2006 16:39

а на семинара в трявна изрично казаха, че това ще се оправи и догодина няма да се посочва ТД на НАП )))))))

ама кой ли слуша по тия семинари )))

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ ELTON Профил 27.12.2006 16:39

Мисля, промяната на чл.7 ал.1 т.3 от Закона за счетоводството ни дава право да не посочваме адреса на НАП

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ valka69 Профил 28.12.2006 12:08

колеги,
има ли промяна в новия закон за счетоводството относно адрес на едноличен търговец - постоянен или по регистрация трябва да е във фактурите?

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ monkey (гост) 28.12.2006 12:23

valka69,знаеш ли откога го задавам този въпрос и никой не се включва.....
А де.....

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ valka69 Профил 28.12.2006 12:25

все пак благодаря за включването :)

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ divna Профил Изпрати email 28.12.2006 18:08

ти отвори ли си закона, бе ???

чл.7, ал.(8), т.1, във връзка с чл.7, а.(1), т.3

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;

2. дата на издаване;

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;

..................
(8) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Адресът по ал. 1, т. 3 е:

1. постоянният адрес - за физическите лица;

2. адресът на управление - за юридическите лица;

3. адресът за кореспонденция по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - за лицата, които нямат адрес на управление. 

 RE: МОЛ И МЯСТО НА СДЕЛКАТА В НОВИТЕ ФАКТУРИ Тото (гост) 04.01.2007 20:09

Чл. 28. (1) Адресът за кореспонденция е:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) постоянният адрес - за физическите лица, ако не е посочен писмено друг адрес, за регистрираните в регистър БУЛСТАТ лица - вписаният в регистъра адрес за кореспонденция, а за едноличните търговци - адресът на управление;
2. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) адресът на управление - за местните юридически лица, регистрираните търговски представителства и клоновете на чуждестранни лица, освен ако в регистър БУЛСТАТ не е вписан друг адрес за кореспонденция, съответно в търговския регистър не е вписан друг адрес на управление;
3. адресът по мястото на извършване на дейността или управлението, ако не е налице адрес по т. 2 - за чуждестранни лица, които извършват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност или определена база; когато чуждестранното лице осъществява стопанска дейност чрез повече от едно място на стопанска дейност в страната - адресът за кореспонденция е адресът по мястото на извършване на дейността на първото възникнало място на стопанска дейност или определена база;
4. адресът на първия придобит недвижим имот - за чуждестранни лица, придобили недвижим имот на територията на страната и непопадащи в обхвата на т. 1, 2, 3 и 5;
5. адресът на управление за неперсонифицираните дружества и осигурителните каси; когато в договора не е посочен адрес на управление, адресът за кореспонденция е постоянният адрес, съответно адресът на управление на първия посочен в договора съдружник; когато не е представен договор, адресът за кореспонденция е постоянният адрес, съответно адресът на управление на съдружника, спрямо когото е извършено първото процесуално действие по установяване на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски.
(2) Всяко лице има право да посочи пред органите по приходите електронен адрес за получаване на съобщения.
(3) В случаите на започнало производство по този кодекс, за което лицето е редовно уведомено, то е длъжно да съобщи писмено на водещия производството орган по приходите в тридневен срок от предприемане на действия за промяна на адреса си за кореспонденция. В противен случай всички актове и документи в това производство се прилагат към преписката и се смятат за редовно връчени.
(4) При отсъствие за повече от 30 дни от адреса за кореспонденция законните представители на юридическите лица и едноличните търговци упълномощават лице, на което да се връчват съобщенията и другите актове.
(5) Физически лица, спрямо които е започнало производство, за което са уведомени, и които пребивават повече от 30 последователни дни в чужбина, са длъжни да посочат лице на територията на страната, което да ги представлява пред органите по приходите и на което да се връчват съобщенията и другите актове.
Компетентна териториална дирекция

Чл. 8. (1) Компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите относно производствата по този кодекс, освен ако е предвидено друго, е:
1. териториалната дирекция по постоянния адрес на физическите лица, включително едноличните търговци;
2. териториалната дирекция по адреса на управление на неперсонифицираните дружества и осигурителните каси;
3. териториалната дирекция по седалището на местните юридически лица;
4. териториалната дирекция по седалището на клона или по адреса на търговското представителство на чуждестранното лице;
5. териториалната дирекция по местоизвършване на дейността или на управлението за чуждестранни лица, непопадащи в обхвата на т. 4, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е от България;
6. териториалната дирекция по местонахождението на първия придобит недвижим имот за лица, които не попадат в случаите по т. 1 - 5;
7. териториална дирекция - София, когато не може да се установи компетентната териториална дирекция по правилата на т. 1 - 6.
(2) Адресът на управление за лицата по ал. 1, т. 2 се доказва с нотариално заверен препис на учредителния договор, като ако в него не е посочен адрес на управление, за такъв се смята постоянният адрес или съответно адресът на управление на първия посочен съдружник. В случаите, когато не е представен учредителен договор, компетентна териториална дирекция е тази, която първа извърши процесуално действие по установяване на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски.
(3) Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност, компетентна е териториалната дирекция по местонахождението на първото възникнало място на стопанска дейност. В случай че чуждестранното лице не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТАТ, компетентна териториална дирекция е тази, която първа извърши процесуално действие по установяване на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски.
(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите определя със заповед компетентната териториална дирекция за лицата, които попадат в териториалния обхват на повече от една териториална дирекция по правилата на ал. 1. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".
(5) Компетентността относно местните данъци се определя по местонахождението на общината, в приход на чийто бюджет следва да постъпи съответният местен данък съгласно Закона за местните данъци и такси.

реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС