Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. дерег-я по ЗДДС

 дерег-я по ЗДДС Rose (гост) 04.01.2007 08:49

До 31,12,2006 имаше изискване за задълж.дерег-я ,когато оборота на фирмата спадне под 25000лв за период от 18 мес.преди текущия.В новия ЗДДС в чл.107 са посочени случаите за задължит.дерег-я,които най-обобщено се свеждат до смърт на физ.лице или прекратяване на предприятието.От прочетеното в чл.108 за дерег-я по избор оставам с впечатление ,че в най-общия случай /при сделки само в страната/ какъвто и да е оборота на фирмата тя сама ще избере дали да се дерегистрира-това вярно ли е?

 RE: дерег-я по ЗДДС Rose (гост) 04.01.2007 11:25

Моля Ви,няма ли кой да ми отговори??

 RE: дерег-я по ЗДДС daniela Профил 04.01.2007 11:29

Да,по желание , акон не отговаря на изсквания за регистраця, т.е ако за предходните 12 мес,оборото е пот 50х.лв. може по желание да се дерегистр.

 RE: дерег-я по ЗДДС експерта Профил 04.01.2007 11:33Прекратяването на регистрацията (дерегистрацията) отнема правото на лицето да начислява данък и да приспада данъчен кредит.

Регистрацията се прекратява по инициатива на регистрираното лице, когато са налице основания за това, и по инициатива на органа по приходите. Той може да е установил основание за задължителна дерегистрация или когато лицето не е открито на посочения адрес, променило е адреса си за кореспонденция, системно не изпълнява задълженията си по закона или има данъчни задължения, надхвърлящи стойността на активите, намалени с неговите задължения.

Основанията за задължителна дерегистрация са смърт на лица, заличаване от търговския регистър, прекратяване на юридическо лице и др.

Основание за дерегистрация по избор възниква, когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация. Регистрираните лица по избор нямат право да прекратят регистрацията си по-рано от 24 месеца, считано от началото на годината, следваща годината на регистрация.

Лицата подават заявление за дерегистрация в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелство. За дата на дерегистрацията се смята датата на връчването на акта на данъчния орган за извършване на дерегистрацията.

Към датата на дерегистрацията се приема, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит, тези стоки могат да бъдат активи по смисъла на Закона за счетоводството и активи по ЗКПО, различни от активите по Закона за счетоводството.

Посочената постановка не се прилага:

- при смърт на физическо лице и едноличен търговец;

- при преобразуване на регистрирано юридическо лице, ако правоприемащото лице е регистрирано по този закон или се регистрира по реда и в срока по чл. 132 - само за наличните стоки към датата на регистрация;

- за наличните активи - публична държавна или публична общинска собственост.

Данъкът за наличните активи при дерегистрацията се включва в справката-декларация за разчитане с бюджета за последния данъчен период.#

 RE: дерег-я по ЗДДС Rose (гост) 04.01.2007 23:33

Благодаря на Експерта-съгласна съм с всичко,което е написал.
Обаче аз пак искам да се върна към моя първоначален въпрос: Фирмата ми има средномесечен оборот около 2000лв -до 31.12.06 съм засичала за 18 месеца /текущо/ общия ми оборот да не спада под 25000лв .Това ,което ме интересува е сега дали има такъв праг или не? Т.е дали може фирма с нисък оборот да остане с рег-я по ДДС или ще отпадна от рег-та по ДДС? Може да мислите ,че е елементарен въпроса,но в главата ми е каша и не мога да се справя.

 RE: дерег-я по ЗДДС Дебит (гост) 04.01.2007 23:43

Може! И 0,00 лв да ти е оборота, ако си жива и здрава си в ДДС-то.
 

 RE: дерег-я по ЗДДС ROSE (гост) 05.01.2007 07:42

Много благодаря!
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС