Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! Как ще се отразяват фактурите за транспорт?

 Как ще се отразяват фактурите за транспорт? Nina (гост) 04.01.2007 15:56

Преди 01.01.07 фактурита за транспорт при внос на стоки от българските фирми се издаваха без ДДС и се включваха директно в себестойността на стоката, и не се показваха в ДДС дневниците. С новите промени как ще се процедира с транспорта?
Когато имаме внос от държава членака на ЕС как ще се третира фактурата за транспорт извършен от друга фирма - не ми стана ясно от новия закон- ще ни я дават с ДДС ли? Ще я включваме ли в ДДС дневника? Ще се включва ли пак в себестойността на стоката или е трябва да я отчитаме като разход? Няколко познати изказаха различни мнения и много се обърках - моля за помоща ви.

 RE: Как ще се отразяват фактурите за транспорт? Маргарита Профил 04.01.2007 16:45

Ако фирмата превозвач е рег-на по ЗДДС в Б-я би трябвало да ви издаде фактура с ДДС 20%!

 RE: Как ще се отразяват фактурите за транспорт? Nina (гост) 04.01.2007 16:53

Благодаря за отговора. А тази фактура трябва ли да влезе в ДДС дневника?

 RE: Как ще се отразяват фактурите за транспорт? Албена Профил 04.01.2007 16:54

А защо да не влезе?

 RE: Как ще се отразяват фактурите за транспорт? Nina (гост) 04.01.2007 17:03

Защото преди транспорта се включваше във статистическата стойност по митническата декларация и не се отразяваше в ДДС дневника. А сега когато няма да има митнически декларации между страните членки? А при издаване на протокола за самоначисляване на ДДС май не трябва да се включва и фактурата за транспорт и да се начислява ДДС и върху нея и за това и аз мисля, че трябва да се включва в ДДС дневника но не съм сигурна, пише ли го някъде точно?

 RE: Как ще се отразяват фактурите за транспорт? niki67 Профил Изпрати email 04.01.2007 17:16

Абе Нинче, май не е така, както пишеш. И преди, нали имаш ОФ за транспорта, тя си се включваше в дневника като ОФ. А стойността на транспорта се добавяше към цената на инвойса и се формираше митническата облагаема стойност, върху която се дължаха мита/ако се дължат/, и ДДС.

А сега - получаваш фактура от доставчика, и тя ти формира данъчната основа за ВОП, върху която се самоначислява ДДС с протокол. Стойността на транспорта не влиза в тази данъчна основа. Ще си имаш и фактура за транспорт. Ако тя е от български превозвач, ще бъде с 20% ДДС и си я включваш в дневника. Ако е от презвовач от страна-членка, ти ще имаш задължение да си самоначислиш ДДС за транспорта с протокол и да включиш протокола в дневника за продажби. Той ще бъде друг протокол, не този за ВОП.

 RE: Как ще се отразяват фактурите за транспорт? niki67 Профил Изпрати email 04.01.2007 17:21

кво толко - ако презвозвача ти е българска фирма, транспорта е 1000лв+200лв ДДС например,и внасяш стока от немска фирма за 10000 евро например:

301/401 19 558 за фактурата от немеца
459/4532 3911,60 протокол за ВОП
301/401 1000лв
4531/401 200лв - това за транспорта
304/301 20558 за заприхождаване на стоката
4531/459 за приспадане на ДК по протокола за ВОП

а ако транспорта ти е от чужда ЕС фирма за 1000лв
301/401 1000
459/4532 200 самоначисляваш си ДДС на транспорта с друг протокол
4531/459 за приспадане ДК на транспорта
другите статии са същите.

 RE: Как ще се отразяват фактурите за транспорт? Nina (гост) 04.01.2007 17:24

Ники, много благодаря за отговора и аз съм на това мнение ама някои познати много ме обърлаха. А ако българския доставчик не е регистриран по ДДС? И сега ще се включва ли стойността на транспорта в себестойността на стоката?

 RE: Как ще се отразяват фактурите за транспорт? lansky Профил Изпрати email 04.01.2007 17:24

ники що е това 459....

аз бих го правил 4531/4532

 RE: Как ще се отразяват фактурите за транспорт? Nina (гост) 04.01.2007 17:31

Ники, наистина ли като издаваш протокол трябва да се минава и през 4532 и през 4531? Каква е с/ка 459? Къде ще се отрази тогава този протокол - в дневника за покупките или продажбита?

 RE: Как ще се отразяват фактурите за транспорт? Жоро (гост) 05.01.2007 11:35

Ники а какво мислиш по ВЪПРОСА/цитата от един колега в ФОРУМА/:
Въпрос 1 Относно датата на осетоводяване и начисляване на ДДС с протокол, ако валутата е различна от ЕУР. Получаваме Инвойс на 05.01.2006 с курс на ROL например 1,42 осчетоводяваме 1000РОЛ х 1,42 1420,00 лв. Но Протокола го Пишем на 10.01 тогава курса на РОЛ е 1,48лв, то Протокло с 20%ДДС за продажба 1000РОЛ 01,48 =1480,00лв х 20% = /.......така ли ще начилим или върху курс на БНБ 1,42 с дата на ф-рата. Това за курса на БНБ е в чл.26 ал.6 от ЗДДС и тогава, осчетоводяването:
301/401 1420,00
459/453 1 1420 х 20%=....
453-2/459 1480 ь 20% =....


А можеш ли да обясниш и това:
-ако транспорта е от нерег.по ДДС фирма от ЕС, какво правим ние получателите
-ако транспорта е за сметка на нас получателите, а не на доставчика
-ако транспорта е включен в същата ф-ра какво правим ние получателите
-ако транспорта е от нерег.по ДДС българска фирма

 RE: Как ще се отразяват фактурите за транспорт? Ели (гост) 05.01.2007 11:38

Ники, чета с интерес отговорите ти.Ако бълг.доставчик за транспортта не е рег.по ДДС какво ства?
 

 RE: Как ще се отразяват фактурите за транспорт? niki67 Профил Изпрати email 05.01.2007 12:13

Малейййй, бях на съвещание за половин час и глей колко въпроси....::))))))))))))
Чакайте ся поред:

Лански и Нина - относно 459. Ако в един и същ период си включиш протокола в ДН Пок и ДН ПРод, може и без тази сметка. Но имаш право ДК да си приспаднеш до три месеца след месеца, в който данъкът е станал изискуем. Тоест за ВОП с фактура, издадена през май, имаш право да си приспаднеш ДК през месеците май, юни, юли и август. Но в Дневника на продажбите задължително трябва да включиш протокола през май. Ето в този случай е необходима сметка 459 или друга разчетна сметка, както искате я наречете, но е редно да бъде от група 45 Разчети с бюджета. То и групата както искате я наречете.
На Жоро - би следвало да се вземе курса от датата на фактурата.
Чл. 64. (1) Данъчната основа при вътреобщностното придобиване се определя по реда на чл. 26.
(2) Данъчната основа при вътреобщностното придобиване по чл. 13, ал. 3 е равна на данъчната основа, формирана за целите на вътреобщностната доставка в държавата членка, от която стоките се изпращат или транспортират.
Член 26 какво казва:

(6) Когато стойностите, необходими за изчисляване на данъчната основа, са определени в чуждестранна валута, данъчната основа се определя на базата на левовата равностойност на тази валута по курса, обявен от Българската народна банка към датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем.

Данъкът става изискуем на датата на фактурата от Румънеца -05.01. и вземаш курса на леята към тази дата.

СЛЕДВАЩИТЕ въпроси са:
-ако транспорта е от нерег.по ДДС фирма от ЕС, какво правим ние получателите
ми няма значение, че е нерег., самоначисляваш си данък по чл.82 -
3. доставки на услуги по чл. 22, 23 и 24 - когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка

имаш услуга по чл.22 и доставчикът ти е установен в ЕС - няма значение, дали е регнат или не превозвачът.

-ако транспорта е за сметка на нас получателите, а не на доставчика - отговорих днес в друга тема - не се включва транспорта в данъчната основа на ВОП, а се включва само в цената на придобиване на стоките -примерно 301/612;

-ако транспорта е включен в същата ф-ра какво правим ние получателите
Ако транспорта е включен в същата фактура, би следвало обаче, отделно да бъде написано, че той не е облагаем със ставка 0, каквато е доставката на стоките, ами е освободена доставка с място на изпълнение България, за която данъкът се дължи от получателя - Българската регната фирма. Тогава, протоколът за ВОП се изготвя с данъчва основа стойността само на стоките, а за стойността на транспорта се издава друг протокол - на основание чл.82, а не ВОП. Самоначислява се ДДС с два протокола - единия за ВОП, а другия за транспорта. При положение, че стоките ще се използват за облагаеми доставки, имате право на ДК и по двата протокола, което се упражнява чрез включването им в дневника за покупките в съответния месец или през някой от следващите 3 месеца. Но все пак, най- добре е да ви издадат две отделни фактури - за стоката и за транспорта;

-ако транспорта е от нерег.по ДДС българска фирма . Е щом е нерегната, тя няма как да ви начисли ДДС. Щом е българска, вие нямате и задължение да си самоначислите. Превозвачът обаче формира облагаем оборот и трябва да си регне при достигането на 50000лв. Би могло да има тълкуване, че стойността на този транспорт ще влезе в данъчната основа за ВОП! Защо?
Чл. 64. (1) Данъчната основа при вътреобщностното придобиване се определя по реда на чл. 26.
4) Данъчната основа по ал. 1, 2 и 3 не включва данъчната основа на услугите по чл. 22, 23 и 24 с място на изпълнение на територията на страната, за които регистрираното по този закон лице е длъжно да начисли данъка като лице по чл. 82, ал. 2.

В случай - ал. 4 не може да се приложи, защото вие нямате задължение да си самоначислите ДДС. Тогава влизат в сила общите правила на чл.26, където има текст -3. съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката;

Такова тълкуване обаче би било погрешно. Защото транспорта е начислен НЕ ОТ ДОСТАВЧИКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ, а от друга фирма - превозвач. Ето защо според мен и в този случай, транспорта НЕ УЧАСТВА В ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ЗА ВОП, макар че участва във формирането на цената на придобиване на стоката. Така че
301/401 с фактурата от доставчика
459/4532, 4531/459 за протоколите с данъчна основа - цената от фактурата на доставчика,
301/401 за транспорта
304/301 за стоките.


реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС