Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. относно майчинството !!!

 относно майчинството !!! dens Профил 09.01.2007 14:34

Колеги искам помощ !!!!!!
Кажете ми , по професия съм учител и в момента съм по майчинство, детето ми е на 1г и 2 м. по КТ ми се полага отпуск до момента имам натрупан 106 дни. искам да прекратя майчинството и да ползвам отпуск , но от работата не ми разрешават. Имат ли право да не ми разрешат отпуск? И повреме на отпуск изплаща ли се 50% от майчинството ?
Благодаря Ви предварително!!!

 RE: относно майчинството !!! Анетка Профил 11.01.2007 22:49

Здравейте,
според мен Ви отказват платеният отпуск по време на учебната година, защото се натоварва ФРЗ, тъй като трябва да се плаща на Вашият заместник работна заплата , а на Вас платен отпуск за един и същи период - по време на учебната година. Като причина работодателят може да Ви посочи това. А що се отнася до 50% от майчинството - погледнете това
Право на обезщетение при отглеждане на малко дете

Чл. 52а. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г.) Осигуреното лице има право на обезщетение за отглеждане на малко дете, ако има осигурителен стаж 6 месеца като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица.


Обезщетение при отглеждане на малко дете

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обезщетение се изплаща на настойника, когато той ползва отпуска по чл. 167, ал. 2 от Кодекса на труда.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г.) Обезщетението по ал. 1 се изплаща и на лицата, които ползват отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 3 не се изплаща при смърт на детето, даване за осиновяване или при настаняване на детето в детско заведение, както и при отглеждането му от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете в сроковете по ал. 1 - 4.Обезщетение при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете

Чл. 54. (*) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Майката (осиновителката), която е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица и е имала право на обезщетение по чл. 52а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако:
1. не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;

2. самоосигуряващото се лице с право на обезщетение по чл. 53 започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а ако той е починал - на настойника. Обезщетението се изплаща, ако лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено като работещо по трудово или служебно правоотношение или е осигурено за своя сметка за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща, ако детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".

според мен имате право

 RE: относно майчинството !!! dens (гост) 12.01.2007 13:30

Анетка Благодаря ти много за изчерпателната информация !
Ходих пак до работата преди да прочета твоят отговор и ми казаха ,че не мога защото министъра не разрешавал по време наа учебната година да се ползва отпуск! Аз си мисля че съм по "специален случай" или греша!?!
 

 RE: относно майчинството !!! Мариана (гост) 08.02.2007 22:18

Ако решиш да се върнеш на работа преди да ти е свършило майчинството, си подай писменно молба, че считано от ... желаеш да се върнеш на работа. Кото започнеш работа тогава си подай молба /ПО ОБРАЗЕЦ/ че желаеш да се ползваш от правото на чл,.... от КТ, и тогава не могат да ти откажат. Още повече това са пари от НОИ, не от фирмата
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет