Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. Работно облекло

 Работно облекло Силвия (гост) 12.01.2007 15:18

Работя в бюджетно предприятие, мога ли да дам работно облекло / престилки / на хигиенистките, който обаче са назначени на граждански договор. Все пак работата им налага да имат облекло.

 RE: Работно облекло rali (гост) 12.01.2007 17:40

До колкото знам работното облекло е за щатните бройки и по тази причина на назначените по граждански договори или друг вид извънсписъчен пердонал не би трябвало да се полага работно облекло
 

 RE: Работно облекло експерта Профил 12.01.2007 17:44

най-спорните въпроси е дали облеклото, което е закупено или за което са предоставени парични средства, е работно или униформено. В тази връзка се изказват мнения, тълкувания и становища, че работното облекло е само това, което е определено в Наредбата за безплатното работно и униформено облекло и Наредба № 11 от 13.07.1993 г. за специалното работно облекло и личните предпазни средства. Такова виждане не може да бъде споделено поради аргументите, посочени по-долу.

Предвидените в цитираните наредби процедури и изисквания за предоставяне на работно и униформено облекло биха могли да намерят приложение при условията на държавно регулиране на икономиката, но не и при сегашните икономически условия. Съгласно § 1 от заключителните разпоредби на Наредбата за безплатно работно и униформено облекло тази наредба се издава на основание чл. 296 от КТ. КТ дава две възможности за предоставяне на работно облекло:

- по реда, предвиден в актовете на Министерския съвет;

- по реда, предвиден в колективния трудов договор, извън условията и реда, предвидени в цитираните наредби.

Видно от дефиницията на разходите, несвързани с дейността, ЗКПО не предвижда и ограничение относно кръга на лицата, които имат право да получават работно облекло. Доколкото може да се говори за прилагане на Наредбата за работното и униформеното облекло, то тя би могла да се ползва единствено като ориентир за определяне на понятието „работно облекло“, и то не изцяло. В колективните трудови договори може да са предвидени различни условия и ред за предоставянето на работно облекло, които данъчните органи следва да приемат, когато извършват данъчно преобразуване на финансовия резултат
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет