Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. има ли изменение 66 ПМС

 има ли изменение 66 ПМС galya82 Профил 13.01.2007 19:36

Искам да попитам има ли изменение 66ПМС относно тавана на заплатата 180.00 или си е същия от 1996 год. Ако има моля да ми кажете от кога е.

 RE: има ли изменение 66 ПМС експерта Профил 13.01.2007 19:38

За какъв таван става въпрос , сигурно имате пред вид пода / минимума /.

 RE: има ли изменение 66 ПМС galya82 Профил 13.01.2007 19:40

не са пода защото до 12.2006 тавана беше 180.00, друг е въпроса , че сега МРЗ е такава

 RE: има ли изменение 66 ПМС експерта Профил 13.01.2007 19:46

Странно, от 2000 г. няма изменение. Вдигнете шум.
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1997 г.) В бюджетните организации могат да се назначават лица по трудов договор за извършване на работи, необходими за съответната организация, извън утвърдената численост на персонала.
(2) В рамките на календарната година средносписъчният брой на назначените по реда на ал. 1 лица не може да бъде повече от 10 на сто спрямо утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала.
(3) (Нова - ДВ, бр. 92 от 1997 г., изм., бр. 53 от 2000 г.) В ограничението по ал. 2 не се включва персоналът:
1. назначен по реда на Постановление № 212 на Министерския съвет от 1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии (обн., ДВ, бр. 98 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 43 от 1994 г., бр. 29 от 1996 г. и бр. 18 от 1998 г.);
2. назначен по реда на Постановление № 351 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на Наредба за организацията и поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време (ДВ, бр. 85 от 1997 г.) - до 8 души персонал за текуща поддръжка, профилактика и охрана на пунктовете за управление и радиопредавателните центрове по преценка на съответния ръководител на министерство, ведомство, област или община.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.) Основното месечно трудово възнаграждение на отделните лица, назначени по реда на предходните алинеи за пълно работно време, не може да бъде по-голямо от 180 лв.

 RE: има ли изменение 66 ПМС Мариана (гост) 13.01.2007 22:39

Няма и да има скоро. Защо ги държите още по ПМС 66 - назначете ги в общински дейности

 

 RE: има ли изменение 66 ПМС greta--gr Профил 14.01.2007 20:20

по пмс№66 работят много необходими хора.въпроса ми по скоро е ще го има ли 66-то
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет