Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! Декларация обр.№6 и декларирането на периода ???

 Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? ivetavucheva Профил Изпрати email 10.03.2005 20:57

При подаване на платени осигуровки и ДОД и въпросната декларация обр.№6 в клона на СУСО - МЛАДОСТ ми казаха да промена периода, като напиша не периода, за който се отнасят - 02.2005 г., а периода в който са внесени - съответно 03.2005 г. На въпроса на какво основание служителката ми цитира:

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ"
Изх. № 91-01-49/11.02.2005 г.
ОТНОСНО: Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция
№ 1 на НОИ от 11 февруари 2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 9 от 2005 г.)

Прочитайки обстойно въпросната инструкция не откривам нищо, което да касае декларация 6.

Вече втори месец подавам декларации без да съм наясно какво и как да декларирам.

Ако някой има писмен отговор на въпроса, ще му бъда благодарна, ако го помести тук.

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? валя (гост) 11.03.2005 13:31

колежке, точно "идвам" от другия счетоводен форум. там двама колеги потвърдиха същото и направих писмено запитване до централното нои и нашето - в стара загора. сега чакам отговор и ако го получа, ще уведомя и двата форума. интересното в случая е, че когато подавах данните за януари изрично попитах служителките специално за дод - начислен или внесен и те крякайки ми дадоха пример за осигурителни вноски, които плащам май, но се отнасят за януари, за кога ги декларирам. подразбира се, че се касае за начислени вноски. обаче в техните указания за попълване на обр. 6 действително има нещо такова за месеца, в който са дължими вноските. май ще трябва да заличаваме и коригираме декларации, обаче как ще става това, един Господ знае.

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? vinetoo Профил Изпрати email 11.03.2005 14:37

В декларация №6 се вписва месеца, през който са изплатени осигуровките и ДОД, т.е. ако осигуровките за 02 м. сте платили през 03 м., то в декларация № 6 се вписва м. 03, както и в придружителното писмо в раздела за декларации подадени на хартиен вносител се вписва-от 01.03.2005г. до 31.03.2005 г. Надявам се да съм ви помогнала, това ми казаха да направя при подаването на декл. в НОИ и съм склонна да вялвам, че е така.

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? тониЛ Профил 11.03.2005 14:45

Добре - осигуровките за февруари са внесени през февруари месец, а заплатите са изплатени през март. В обр. 6 бях написал месец 02, но не ми я приеха, трябвало да пише м. 03

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? Mariela Профил 11.03.2005 15:05

Колеги, некоа първо четем, а после да се ядосваме на НОИ ;)

Изх. № 91-01-49/11.02.2005 г. на НОИ
......
V. Декларация обр. 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 38 от ЗОДФЛ”.

Тази декларация се подава от осигурителите, които имат задължения да внасят осигурителни вноски за други физически лица и съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален или професионален пенсионен фонд, за здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за данъка по чл. 38 от ЗОДФЛ.
Осигурителите подават данни за дължимите вноски за лицата, наети по трудови и приравнени на тях правоотношения и за работещите без трудови правоотношения. Подават се данни за всички внесени или дължими осигурителни вноски през съответния месец. Не се подават данни за авансово внесени или дължими осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица. В случаите, в които през съответния месец са изплатени възнаграждения за периоди преди 01.01.2005 г., не се подава декларация обр. 6 за дължимите вноски за тези периоди. Когато в даден месец се изплащат възнаграждения, касаещи периоди след 01.01.2005 г., се подава една декларация. Данните за изплатено допълнително материално стимулиране се подават в месеца, в който това възнаграждение е изплатено, независимо, че то се отнася за минали периоди. Когато работодателят не изплаща наведнъж трудовите възнаграждения на всички наети лица, декларация обр. №6 се подава след последното изплащане.
Декларация обр. № 6 се подава и в случаите, в които има изплатени възнаграждения само на отделни групи осигурени лица – например само на работещи без трудови правоотношения. В тези случаи декларация обр. № 6 се подава, не по-късно от 11 число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнагражденията без трудови правоотношения.
Дължимите вноски върху изплатените възнаграждения за работа без трудови правоотношения се включват в месеца, следващ този на изплащане, тъй като задължението за внасянето им от осигурителите е до 10-то число на месеца, следващ този, за който се дължат (чл. 7, ал. 5 от КСО).
В т. 16 “Данък по чл. 38 от ЗОДФЛ” се вписват данни за дължимия или внесен данък само за работещите по трудови или приравнени на тях правоотношения.
Декларация обр. № 6 не се подава, когато трудови възнаграждения не са изплащани и няма дължими или внесени осигурителни вноски през съответния месец. Декларацията не се подава от бюджетните предприятия с централизирано разплащане на осигурителните вноски и от самоосигуряващи се лица, които не са осигурители по смисъла на чл. 5, ал. 1 от КСО.
Декларацията се подава в съответното териториално поделение на НОИ по регистрация на осигурителя не по-късно от деня, следващ датата на изплащане на трудовите възнаграждения за месеца, включително и възнагражденията, изплатени за минали месеци без авансовите плащания, освен когато за съответния месец е изплатен само аванс.
Декларацията може да се коригира само след изрично разрешение на ТП на НОИ. В тези случаи, освен коригираните данни, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация.
Заличаване и коригиране на декларация обр. № 6 се извършва само след подадена молба в ТП на НОИ по регистрация на осигурителя и след проверка от страна на финансов ревизор от ТП на НОИ.
След изтичане на 5 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски, не се извършва коригиране на подадената Декларация обр. 6. В тези случаи коригиращи декларации се подават само след изрични указания на НОИ.
Декларацията може да бъде подавана на дискета, но задължително се подава и на хартиен носител.
Когато има несъответствие между декларираните дължими вноски и данъка по чл. 38 от ЗОДФЛ при подаване да данните на дискета и хартиен носител, приемат се за коректни данните, подадени на хартиен носител.
В случай, че тези данни не са верни, корекция на подадената декларация обр. 6 се извършва само след подадена молба в ТП на НОИ по регистрация на осигурителя и след проверка от страна на контролен орган от ТП на НОИ.

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? Диди (гост) 11.03.2005 15:14

Към Валя :
Валя,моля те напиши ми адреса и на другия форум " от който беше дошла по-рано днес ".

Не знаех,че има и друг форум за счетоводители.

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? валя (гост) 12.03.2005 09:50

към Диди: адресът е www.clubs.dir.bg/postlist.php?Board=accounting
ако не можеш да влезеш в адреса, отиваш dir.bg - форуми, счетоводен

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? kali Профил Изпрати email 12.03.2005 10:14

Искам да продължа темата. Съгласна съм, че деклрация 6 се подава за месеца, през който е изплатена заплатата и респективно са дължими вноските. Същото се отнася и за данък по чл. 38 от ЗОДФЛ. Но имам казус с граждански договор. Там данъкът е по чл. 36 от ЗОДФЛ. Къде го деклрирам. И още повече имам изплатени възнаграждения и по трудов и по граждански договор. Как мога да събера круши и ябълки, т.е. данък по чл. 38 и по чл. 36?

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? satanasowa Профил Изпрати email 12.03.2005 10:47

ЩЕ ДЕКЛАРИРАШ САМО ДОД ПО ЧЛ.38

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? валя (гост) 12.03.2005 11:04

колеги, в този ред на мисли все пак как се декларира дод - начислен или внесен - разликата идва от уравняването на данъка. мисля си, че ако е начисленият данък няма да се върже нито сега нито в края на годината/или в началота на следващата/ , когато пак ще се направи уравняване и ще се наложи корекция на декларацията, а всички знаем как става това.

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? satanasowa Профил Изпрати email 12.03.2005 11:08

ще декларираш дод по плотежното в банката,т.е. дод - приспаднатия, който си го върнала на служителите

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? валя (гост) 12.03.2005 11:25

благодаря, на този етап и аз мисля вече така. обаче като попитах същото нещо патиците в нои, те се разкрещяха и обясниха по техен си начин, че трябвало да бъде дод, който се отнасял за януари. вие как го разбирате това - аз го разбрах като начислен. но тъй като това понятие за тях е непознато, явно са искали да ми кажат друго, така или иначе и те не знаеха, обаче сега аз ще искам заличаване на декларацията.

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? Ани (гост) 12.03.2005 12:09

Искам да ви питам: като подавам два месеца декл. 6, отнасящи се за съответния месец и дискетар съответно със същите даннир трябва ли да корегирам нещо?

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? валя (гост) 12.03.2005 12:24

не се знае - зависи кога си платила осигуровките и дали си ги декларирала за този месец или за месеца, за който се отнасят. ако са за месеца, в който са извършени плащанията, тогава няма корекции. аз напр. съм подала данни за януари, а въобще не е трябвало, защото тогава са платени вноските за декември, така че ми предстои заличаване.

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? Теви (гост) 12.03.2005 12:24

Ето началото на едно писмо - указание на НОИ:
Изх. №91-01-18 / 14.01.2005 г.
Относно: промени в КСО, ЗЗО и ДПК, свързани със събирането на задълженията

І. Промени в КСО
1. Въвежда се ежемесечно подаване от осигурителите /чл.5, ал.4, т.2 от КСО/ на нов вид декларация. Тази декларация ще съдържа данни за дължими осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и облагаемият доход по ЗОДФЛ – за всички лица, подлежащи на осигуряване от съответния осигурител.
Размерът на дължимите вноски се определя от осигурителя, който ги внася.
Чрез съществуването на такава декларация ще се прави служебно засичане на действително внесените вноски и декларираните като дължими.
Декларацията представлява основание за извършване на действия по принудително събиране ...

качих го в Системата

е, така както ни карат да вписваме това, което сме внесли през месеца - каква засечка ще правят???
като ми искат данни за "дължимите вноски" за месеца, аз разбирам да декларирам точно дължимите, без значение дали съм ги внесла авансово (както се получава при надвнесен данък) или пък не съм успяла да внеса, и ще си ги внеса с лихви...
вече втори месец ме карат в декларацията да попълня това, което съм внесла реално през месеца ;-( (а първия път ме накараха да включа и осигуровките на осигурителя!)...
В недоумение съм от безумните бумащини и безсмислените им изпълнения!!!

 

 Re: Декларация обр.№6 и декларирането на периода ??? Doichinova Профил 14.03.2005 11:21

Kogato podavame deklaracii na disketa i saotvetno dekl.6 na hartien nositel, paticata zasicha v momenta dali sumite se zasichat, baz da stava na vapros dali sa vneseni ili ne. Kogato podadoh informaciata za ianuari prez fevruari, te ne sa me pitali dali sa plateni.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване