Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. отново декларация обр.6

 отново декларация обр.6 валя (гост) 17.03.2005 10:08

Колеги, предавам ви отговора на НОИ във връзка с декл.обр.6.

................................
официален отговор можете да получите при запитване с писмо по пощата. От този e-mail адрес даваме неофициални отговори (независимо, че са съставени върху официалните становища на НОИ по зададените въпроси).
В декларация обр. № 6 се включват данните за преведени (или останали дължими) вноски и данък през месеца, в който се подава декларацията, върху изплатените през този месец възнаграждения.
Вие се опитвате да изградите хипотеза, несъществуваща в действителността - неколкократно плащане през един месец на възнаграждения, при които са окончателно дължими всички осигурителни вноски (вкл. за сметка на осигурените лица - чл. 7, ал. 2 от КСО). Простия отговор е следният - денят на последното плащане през месеца.
гл.експерт И.Карабашев
----- Original Message -----

To: [email protected]
Cc: [email protected]
Sent: Wednesday, March 16, 2005 10:28 AM
Subject: Re: Declaracia 6


Въпреки че все още нямам официален отговор на поставения по-долу въпрос, продължавам да настоявам с питането си: ако декл.6 се подава за месеца, в който са дължими осигуровките как да тълкуваме следната част от инструкциите Ви за попълването й:

Декларацията се подава в съответното териториално поделение на НОИ по регистрация на осигурителя не по-късно от деня, следващ датата на изплащане на трудовите възнаграждения за месеца, включително и възнагражденията, изплатени за минали месеци без авансови плащания, освен когато за съответния месец е изплатен само аванс.

Ако през месеца изплащам няколко пъти заплати, вкл. за предходни месеци, кой е денят, следващ датата на изплащане на трудовите възнаграждения.

Все пак очаквам писмен отговор, след което ще уведомя и колегите от форума.

>-------- Оригинално писмо --------
>Относно: Declaracia 6
>До: [email protected]
>Изпратено на: Петък, 2005, Март 11 12:56:46 EET
>----------------------------------
>
>
>Уважаеми господа,
>Моля да изясните въпроса кои данни се попълват в новата декларация обр.6 - начислените за конкретния месец или внесените през месеца, независимо за кой период се отнасят. Пример: заплатите за месец януари се изплащат през февруари, когато действително се внасят осигуровките и ДОД. Тези данни се подават за месец януари или февруари? Въпросът ми е провокиран от мнение във счетоводния форум, където един колега уведомява /явно след указания в съответното НОИ/, че данните се подават за месеца, през който са изплатени заплатите - в цитирания пример - за м. февруари.

 Re: отново декларация обр.6 dany (гост) 17.03.2005 16:32

и на мен ми отговориха същото - през февруари трябвало да подам за февруари, през март за март

 Re: отново декларация обр.6 Ани (гост) 18.03.2005 14:44

Колеги,цитирам отговор от Главния Директор на НОИ от 12.03.2005 г, на запитване какво да се попълва в Декларация №6:"при подаване на декларация обр.6 в нея се вписват дължимите вноски върху изплатените възнаграждения на лицата,наети по трудови и приравнени на тях правоотношения и за работещите без трудови правоотношения,независимо дали вноските са внесени или не.
В точка 2 от декларация обр.6 се вписва месецът,в който са дължими осигурителните вноски и данъкът по чл.38 от ЗОДФЛ.Те са дължими след изплащане на трудовите възнаграждения или възнагражденията за работа без трудови правоотношения,т.е. в т.2 следва да се впише месецът,в който са изплатени възнагражденията, а не месецът за който се отнасят."
 

 Re: отново декларация обр.6 Марио (гост) 20.03.2005 17:29

Това с декл.6 според мен е поредното мазало на НОИ.
Още едно уточнение:
Плащате граждански договор например на 01.03.2005г. независимо за кой период...осигуровките посочвате в декл.6 за м.04.2005г., защото има една възможност да преведете дължимите вноски до 10 число на месеца, следващ месеца на плащането /цитирам по памет/. Това -то число на следващия месец е всъщнсто крайния срок, когато са дължими вноските, а нали в декл. се говори за дължими вноски...
и започва едно тълкуване братчетааа...не е за разправяне...просто са си измислили нещо, че трябва да им върши работа тази декл. и хайде давай...
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване