Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! моля обяснете ми!

 моля обяснете ми! Neri Профил 14.04.2004 11:57

Мога ли със сметка за изплатени суми да изплащам на собственик на ЕООД суми за управление и контрол и следва ли да правя осигуровки върху тези суми след като той се смоосигурява Благодаря предварително!

 Re: моля обяснете ми! Георгиева (гост) 14.04.2004 15:00

Ако няма договор за управление и контрол не е необходимо да правите каквото и да е било

 Re: моля обяснете ми! Таня (гост) 17.04.2004 12:02

Колежке въпросът Ви е един от най-трудните защото тук се преплитат няколко нормативни акта а именно Търговски закон Кодекс за социално осигуряване ЗОДФЛ ЗКПО и Закон за здравното осигуряване да не говорим за подзаконовите нормативни актове Ако имате желание и търпение изчетете сламките които Ви подавам
1 На основание чл 147 т 3 от ТЗ Вие сте задължена да направите договор за управление на управителя в качеството му на физическо лице с фирмата като юридическо лице която се представлява от него
2 Чл 4 ал 1 т 7 от Кодекса за социално осигуряване - бившия КЗЗО Ви задължава да го осигурявате
Осигурителния доход ще бъде равен на избраната сума от класификатора минус 10 %-това са признати разходи с които се намалява осигурителния доход по чл 21 и 22 от ЗОДФЛ В случай че не знаете как вижте чл6 ал3т1 буква а от същия КСО Тези осигуровки ги правите в съотношение както при трудовите договори 80 към 20 като 80-те процента се признават за разход на фирмата
Обаче внимание! Това важи само за социалните осигуровки Здравните осигуровки в този случай са изцяло за сметка на осигуреното лице
- това е чл 40 ал 1 т 3 от ЗЗО
3 Правилно постъпвате като си правите сметка за изплатена сума ежемесечно Това Ви се признава за разход на фирмата
4 Задължена сте в края на отчетния период да направите декларация по чл 41 от ЗОДФЛ на собственика Тогава от сбора на изплатените суми като приспаднете 10% може да приспаднете осигурителните вноски за негова сметка-часта от социалните и всичките здравни Получения доход е облагаем Не забравяйте че през тодината сте задължена да внасяте авансови вноски
Това което Ви написах е плод на много труд и консултации с лектори по разни семинари и се надявам да Ви помогне

 Re: моля обяснете ми! Tikita (гост) 18.04.2004 22:30

Като за начало имам едно питане - аз ли нещо не вдявам или просто питате за договор за контрол във времето преди 2002 година
Въпросът ми последва след като прочетох отговора на Таня която всъщност развива казус актуален към 31 12 2001 година
До 01 01 2002 година съотношението между възложител и изпълнител при социалната осигуровка е 80 на 20 (а в момента то е 75 на 25)
От 01 01 2003 година (изм ДВ бр 119 от 2002 г) и здравното осигуряване при контрол и управление се дели между възложител и изпълнител като и там съотношението е както при социалната осигуровка (чл 40 ал 1 т 1 а не т 3) - 75 на 25 Това е актуално до 31 12 2004
До тук изложих несъгласието си с Таня - извинявам се ако не съм разбрала че казусът не е актуален към днешна дата

А сега моят отговор на вашия въпрос - ако ЕООД-то сключи със собственика си договор за контрол и управление осигуровките са задължителни (чл 4 ал 1 т 7 от КСО) Но в тази ситуация няма смисъл да го осигурявате и като съдружник (тоест да се самоосигурява) В осигурителната му книжка се вписва че той ще бъде осигуряван като упражняващ контрол и управление вместо да се самоосигурява
Тогава за всеки месец би следвало да му издавате сметка за изплатени суми като съответно намалите с 10% НПР възнаграждението и така да получите осигурителния доход (който пък трябва да съобразите с минималните осигурителни прагове) върху който внасяте осигуровките Размерите им са както при трудовите договори но се внасят по различни параграфи в частта им за здравно осигуряване - виж параграфите в сайта на ГДД
Както е отбелязала и Таня - не забравяйте че се дължи авансов данък (15%) от момента в който лицето надмине необлагаемия минимум за годината
Не мога да се сетя за нещо друго което бих могла да ви кажа но ако измисля ще ви пиша пак

 Re: моля обяснете ми! DIDI (гост) 19.04.2004 15:01

На края на годината не забравяйте да включите изплатеното възнагр на управителя в год Справка за изплатени извънтрудови възнаграждения
Късмет колежке

 Re: моля обяснете ми! Веселин Профил 19.04.2004 17:28

Тикита е права що се касае за здравното осигуряване при договор за управление и контрол. И там както при социалните осиг. е 75:25 работодател : осигурено лице.
За другото не знам.

 Re: моля обяснете ми! Таня (гост) 20.04.2004 19:03

Разбира се че е 75 на 25 процента Допуснала съм техническа грешка за което се извинявам
Прочетох внимателно мнението на Тикита и съм съгласна с нея Наистина вече се преминава от един параграф към друг по отношение преводите в НОИ И още нещо-трябва да се внимава по отношение попълване на Декларация 1 и по-точно 12-ти шифър трябва да съвпадне съвпадне с параграфа на преводите

 Re: моля обяснете ми! petia_iva (гост) 21.04.2004 09:24

Не оже да се сключи договор за еправление и контрол от едно лица само със себе сиДоговорите за управление и контрол са по близо като състав да трудовите отколкото до гражданките такива= В апис има доста мнения по това че едно лице не може да сключва само със себе си трудов договор= в случая е същото защото не може едно и също лице да извършва дадена услуга т=е= да дължи някаква престация и сащото лице да упражнява контрол върху постигнатите резултати= попитайте в НОИ дали ще приемат такъв граждански договор= има още нещо трябва да се спазват проговете по икономическа дейност и тогава може да се окаже че е по - изгодно де се осигл като самоосигуряващ се=
Но ако въпросът е че лицето има еоод а има договор за управление и контрол в друго дружество там ще му се удържат осигуровки за всички осигурени случай след приспадене на 10% и здравно 4л5 на 1л5%

 Re: моля обяснете ми! Таня (гост) 21.04.2004 19:41

Към Петя Ива
Как ще коментирате чл 147 точка 3 от Търговския закон

 Re: моля обяснете ми! petia_iva (гост) 22.04.2004 10:40

няма да я коментирам права сте Това важи за трудовите договори че собственика на еоод не може да сключва сам със себе си тр= договор

 Re: моля обяснете ми! druga tanja (гост) 22.04.2004 12:18

имам същият проблем
От миналата година има промяна в Търговския закон с която се задължава собственкиа на ЕООД да бъде назначен на договор за контрол и управление не знам точно кой член В НОИ също не са наясно Питах там трябва ли да го регистрирам
Но аз за сега не съм пуснала такъв не знам от къде да го взема
До момента го осигурявам на 200 лв като самоосигурямащ се разходите са за негова сметка и декларация по чл 41 не подаваме
Освен това от неразпределената печалба му изплащам дивиденти и ги облагам с 15 % данък
Не знам дали е правилно но до момента категоричен отговор от никъде не съм получила
Ако може да обедим усилията си по този проблем
тел 032 264932 Пловдив

 Re: моля обяснете ми! DIDI (гост) 22.04.2004 14:48

Уважаеми колеги съгласно чл 147 от ТЗ управленските функции в ЕООД се упражняват от едноличния собственик лично
или чрез назначен и вписан друг управител в съдебно решение или назначен по трудов договор
До месец октомври 2000 г за за нас счетоводителите и данъчните органи съществуваше проблемът за договаряне между
ЕООД и неговия собственик Този вид договаряне *сам със себе си* се считаше за недопустимо
Според новата ал 3 на чл 147 от ТЗ договорите между едноличния собственик и дружеството когато то се представлява от него
се сключват в писмена форма Едноличният собственик може да сключва договори със *собственото си ООД* защото при това положение са налице две самостоятелни лица-юридическото лице ( ЕООД) и неговият собственик (физическо или юридическо) лице
Обстоятелството че и от двете страни на договора ще се подпише едно и също лице не би представлявало нередност защото то се подписва в лично качество и като законен представител на ЕООД
Осигуряването е 75 на 25 след приспадане на 10 процента нормативно признати разходи съгласно ЗОДФЛ което важи и за здравното осигуряване и за безработица Данъкът е 15 процента авансов през годината Може да изготвяте ведомост но се издава и сметка-хонорар
заедно със служебна бележка за предпочитане в 3 екземпляра - един за предприятието платец един за физллице към неговата декларация
и един към декларацията по чл 41 предоставена на данъчната служба Екземплярите на физ лице-управител служат за доказване на осигурителния стаж в НОИ по осигурителна книжка
С поздрави и успех - счетоводител 27 г тр стаж понастоящем управител и счетоводител от 2 г на чужд д-во завършила с ревиз преписка в НОИ и подпечатана осигурителна книжка със собствено ЕООД за счет обслужване ( Поздрави и успехи на всички във форума)

 Re: моля обяснете ми! DIDI (гост) 22.04.2004 15:10

В отговор на друга Таня - С договора си управителя отива в НОИ с оригиналните документи на фирмата в които е
вписан като управител и се регистрира като управител но в договора му трябва да е предвидено възнаграждение
от което след приспадане на 10 процента да не е под минималния осигурителен праг за ръководни кадри за съответната
икономическа дейност на дружеството Ако се осигурява като самоосигуряващ трябва да има назначен друг управител
Ако имаш въпроси питай ще ти отговоря Успех

 Re: моля обяснете ми! AGB (гост) 22.04.2004 20:26

Колежке, има и още нещо. Здравните осигуровки на лицата по договор за управление и контрол се изчисляват все още върху облагаемия доход (чл. 40, ал.1, т.3 от ЗЗО), нещо, което измениха за трудовите договори преди 2 години. Освен това не съм съгласен че трябва да намалите осигурителния праг, посочен в Закона за бюджета на ДОО с 10% нормативно признати разходи. Би следвало да намалите осигурителния доход ако той е над минималния праг. Ако е под него - осигуровките трябва да се внасят върху прага. Затова аз мога да ви посъветвам да сключите договора за някаква ниска сума, 150-160 лв. След като приспаднете личните вноски за осигуряване (коитo ще бъдат върху осигурителния праг) и внoските за здравно осигуряване, които ще бъдат върху дохода по договора, дори няма да имате данък.
За всичко останало съм съгласен с колежката Tikita.
 

 Re: моля обяснете ми! DIDI (гост) 23.04.2004 17:55

Ако за изчисление здравните осигуровки имате предвид облагаем доход за ДОД-15 процента сте в грешка
Аз говоря за възнаграждение на управител по договор и контрол а не самоосигуряващ За управителите
важи твърдо осигурителен доход за ръководни кадри съобразно икономическата дейност на предприятието
Сверете си знанията с нормативната уредба Примерът който Вие представихте ще бъде санкциониращ
и за фирмата и за лицето в случая Освен ако управителят не е собственик - в случая за него лично ще е
изгодно но не и за служителите които му изкарват заплатата
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство