Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Забавяне при очетоводяване...глоби?!

 Забавяне при очетоводяване...глоби?! Веселина Профил 17.05.2004 15:15

Здравейте, интересува ме какви последствия би могло да има за ЕТ, ако пропусне да покаже част от продажбите си за м.Април и ги впише в дневника за продажби в следващият месец. Ситуацията е следната: аз съм на възстановяване и съм в процедура по приспадане на ДДС, но преди два дни разбрах, че има един месечен отчет за април, който са пропуснали да ми дадат колегите и съответно не са осчетоводени продажби, които са съвсем малка сума, но все пак...те няма да окажат кой знае какво влияние върху ДДС-то /пак ще съм на възстановяване/. Фатална ли е грешката?! БЛАГОДАРЯ ВИ предварително!!!

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! angel Профил 18.05.2004 13:49

чл 136 ал1 от ЗДДС предвижда глоба или имуществена санкция за циринато в питането нарушение от 200 до 10000лв така че колежке има глобичка а дали месечния ви резултат е за възстановяване или не е тотално без никакво значение

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! beni (гост) 18.05.2004 16:37

Драга колежке въобще не се притеснявайте - вписването в Дневника за продажби в следващия месец въобще не е наказуемо Отговорът на Ангел е верен само ака текстът на Чл136 се тълкува тесногръдо и некомпетентно - става въпрос за понятието СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД - тук е разковничето

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! Оги (гост) 18.05.2004 17:09

Реплика: Месечният отчет не е данъчен документ по смисъла на чл. 93, за да може да бъде наложена санкция по чл. 136 ;) Не е изключено да има друг текст, с който да се иска отчитането в съответния месец.
След като съответния период, е изпуснат, ами включи този отчет в съответния следващ месец май. :)))

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! Ели (гост) 18.05.2004 21:12

Оги много ми хареса идеята но според чл 104 ал 3 от ЗДДС *издадените данъчни документи по доставки както и начисления данък без да е издаден данъчен документ когато регистрираното лице е изпълнител се отразяват в Дневника на продажбите* а пък съгласно чл 55 ал 5 от ЗДДС *(5) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г.) Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, включващ датата на издаване на документа, с който данъкът е начислен, а в случаите, когато документът не е издаден или не е издаден в срока по този закон-за данъчния период, включващ датата на възникване на данъчното събитие, по силата на което данъкът е станал изискуем.
Така че подлежи на санкция

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! Лили (гост) 18.05.2004 22:10

чл.64,ал.1,т.2 от ЗДДС/изм.-д.в.бр.117 от 2002 год./данъкът по облагаемата доставка е начислен по смисъла на чл.55,ал.6 от регистрираното по този закон лице/доставчик/,най-късно към датата ,на която изтича данъчния период,СЛЕДВАЩ ПЕРИОДА,през който е възникнало данъчното събитие за облагаемата доставка.

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! Георгиев (гост) 18.05.2004 22:40

Нарушението за неотразяване на издаден или получен данъчен документ в счетоводството и в дневника за продажби е едно от нарушенията добавено към чл 136 в сила от 01 01 2001 година но интересното тук при покупките е това че ако погледнем разпоредбата на чл 93 ал 5 от ЗДДС се казва че получените данъчни документи от получател по доставка се отразяват в счетоводството му не по-късно от три месеца след издаването на документа Оттук и логиката че съответния данъчен период по чл 136 ал 1 от ЗДДС е периодът на издаване на документа или някой от следващите три данъчни такива

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! Веселина (гост) 18.05.2004 23:14

Да, три месеца, но за покупки...а за продажби...малко ме съмнява да стоят точно така нещата..аз така или иначе ще ги очетоводя тези продажби в м.Май. Просто ме притеснява, че са в следващия дан. период..

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! Оги (гост) 19.05.2004 10:26

Веселина, времето назад не можеш да върнеш. Ако този въпрос ти пречи на спокойния сън, остави имейл :)

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! miroo Профил Изпрати email 19.05.2004 13:20

Колежке не се притеснявайте, просто посочете продажбата в дневника с дата 01 05 2004, в нашето счетоводство вашият проблем се случва ежемесечно. При проведените до този момент ревизии не е имало проблеми.

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! Ели (гост) 19.05.2004 15:15

Че подлежи на санкция вече е ясно от всичко което сме написали Най-важното е дали данъчните ще го забележат Ако документите са много е възможно да гопропуснат Всички с парктика знаем че се случва че и за по-големи неща

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! Веселина (гост) 21.05.2004 10:30

Благодаря на всички за коментарите по този проблем ! Колкото до e-mail: vesi_pitankata@yahoo.com

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! Донева Профил 01.06.2004 15:13

Когато регистрираното лице е начислило данъка в периода,следващ периода,през който данъкът е следвало да бъде начислен,глобата,съответно санкцията е в размер 25 на сто от данъка,но не по-малко от 50лв./ чл.135(2) от ЗДДС

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! AP (гост) 01.06.2004 17:48

Хора как толкова време никой ама никой от вас не погледна отговорите на Бени и на Лили
Те са верни

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! Eli (гост) 01.06.2004 21:47

Много съжалявам, но чл.64, ал.1, т.2 не се отнася за начислявания от нас ДДС, а за правото ни на приспадане на ДДС и касае нашия доставчик (от отговора на Лили).
Всички данъчни тълкуват закона "тесногръдо" (от отговора на Бени) защото основната им функция е да защитават интересите на фиска, а не нашите. Много ми е интересно как чл.136 в контекста на всичко останало в ЗДДС може да се тълкува "нетесногръдо".

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! Лили Профил 01.06.2004 22:06

Колежке,ако обичате прочетете чл.55,ал.6 от закона
 

 Re: Забавяне при очетоводяване...глоби?! Eli (гост) 01.06.2004 23:03

Тук не става въпрос за четенето на чл. 64 , а за тълкуването му. Тук става въпрос за - при приспадане от нас на ДК по ф-ра на доставчик дали той е начислил ДДС-то, съгласно изискванията на чл.55, ал. 6, но това не означава, че месечния отчет от касовия апарат може на основание на този член да се включи в следващия месец.
Погледни чл. 55 ал.5- данъкът е дължим за периода в който е трябвало да бъде начислен (данъкът трябва да се внесе за този месец, а не за следващия и затова подлежи на санкция по 135, ал.2) и чл.104, ал.3.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци