Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! запор върху заплата, напуснало лице

 запор върху заплата, напуснало лице вили (гост) 28.08.2008 09:23

Колеги, моля за малко помощ. Имам служител, който напусна и имаше запор върху заплатата от двама съдия-изпълнители. При оформянето на трудовата книжка пропуснах да му впиша запора и му я върнах. Имам ли някакъв вариант?

 RE: запор върху заплата, напуснало лице Петров (гост) 28.08.2008 09:31

Какъв запор в ТК какви 5 лева колежке ?

 RE: запор върху заплата, напуснало лице вили (гост) 28.08.2008 09:40

Доколкото знам при напускане на лице, върху чиито доходи има запор, размера му се вписва в ТК и по този начин уведомява следващия работодател

 RE: запор върху заплата, напуснало лице ГОСТ (гост) 28.08.2008 09:47

Направили сте груба грешка. Запора задължително се вписва в трудовата книжка, за да може новия работодател на лицето да е наясно, че върху неговото възнаграждение има наложен запор, и съответно да прави спирания от заплатата .
освен това съгласно чл. 512, ал. 2 от Гражданско-процесуалния кодекс сте длъжни да изпратите запорното съобщение на новия работодател на лицето, ако разбира се има такъв.Потърсете по-подробен съвет от съответния съдебния изпълнител.

 RE: запор върху заплата, напуснало лице недоумяваща (гост) 28.08.2008 13:45

към ГОСТ :
Я кажи какво гласи тоя чл. 512, ал. 2 от Гражданско-процесуалния кодекс , че аз нещо не вдявам.

В тоя кодекс членовете са 501 !!!!!!!!!!

Второ от къде ще знае Вили къде е почнал работа служителя , че да предупреждава работодателя му ? !

 RE: запор върху заплата, напуснало лице trz-to Профил 28.08.2008 13:51

недоумяваща (гост), в тоя ГПК, дето гледаш, не пише ли случайно "отменен" някъде в началото? ;)

 RE: запор върху заплата, напуснало лице DIMI_AN Профил 28.08.2008 13:59

А може би трябва Вили да му внася запора?
Щом е напуснал да си оправя запорите сам. Няма да вървим след всеки, който е сгафил. Всеки се оправя сам.

 RE: запор върху заплата, напуснало лице Ани (гост) 28.08.2008 14:02

В началото на този месец имах такъв случай.Обадих се на съдия - изпълнителя да го попитам трябва ли да вписваме в ТК запора и има нещо друго , което работадатулят е задължен да направи.Съдия - изпълнителят ми каза , че нищо не вписваме в ТК и му изпращаме на него копие от заповедта за прекратяване с придружително писмо.Успех!

 RE: запор върху заплата, напуснало лице Вили (гост) 28.08.2008 14:35

Благодаря ви за отговорите на всички. Май най - добре е съдия изпълнителят да ми даде отговор.

 RE: запор върху заплата, напуснало лице гост5 (гост) 28.08.2008 15:42

Имах два такива случаи в ТК не се впива нищо, на садия изп. му изпращаш заповед за прекр. и въпроса приключва

 RE: запор върху заплата, напуснало лице Божо Профил Изпрати email 28.08.2008 15:54

Гост 5 ,
сигурно след изказването ти , че в ТК не се вписва нищо , интерес за теб ще представлява да прочетеш този текст в Кодекса
: Съдържание

Чл. 349. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) В трудовата книжка се вписват следните данни за работника или служителя:
1. име, дата и място на раждането;

2. адрес;

3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) номер на личната карта или друг документ за самоличност и единен граждански номер;

4. образование, професия, специалност;

5. заемана длъжност и организационно звено, в което работи (отдел, цех, служба);

6. уговореното трудово възнаграждение;

7. дата на постъпване на работа;

8. дата и основание за прекратяване на трудовото правоотношение (член, алинея, точка и буква от този кодекс);

9. продължителност на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;

10. изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение;

11. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс.

(2) Работодателят е длъжен точно и своевременно да вписва в трудовата книжка данните по предходната алинея и настъпилите промени в тях.

Продължаваш ли да твърдиш същото?

 RE: запор върху заплата, напуснало лице satanasowa Профил Изпрати email 28.08.2008 15:57

Разбира се, че се вписва, праща се на съдия изпълнителя, писмо, в което се уведомява, че лицето вече не работи при този работодател.

 RE: запор върху заплата, напуснало лице ГПК (гост) 28.08.2008 15:59

А и това:
Чл. 512. (1) Запорът върху трудово възнаграждение се отнася не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател или същото учреждение.
(2) Ако длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, запорното съобщение се препраща там от лицето, което първоначално го е получило, и се смята за изпратено от съдебния изпълнител. Третото задължено лице уведомява съдебния изпълнител за новото място на работа на длъжника и за размера на сумата, удържана до преминаването на другата работа.
(3) Лицето, което плати трудово възнаграждение на длъжника по изпълнението въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично към взискателя за тази сума солидарно с третото задължено лице.
(4) Запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва в служебната или трудовата книжка на длъжника от лицето, което изплаща възнаграждението. Когато длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, удръжките от възнаграждението му продължават въз основа на това вписване, дори и да не е получено друго запорно съобщение.
(5) Вписването се заличава по нареждане на съдебния изпълнител, наложил запора.
(6) Ако след налагането на запора върху трудовото възнаграждение, трудовото или служебното правоотношение на длъжника бъде прекратено и в едномесечен срок той не уведоми съдебния изпълнител за новата си работа, съдебният изпълнител му налага глоба до 200 лв.

 RE: запор върху заплата, напуснало лице оо (гост) 21.10.2009 10:00

как да впиша запор в трудова книжка по чл.507, ал.2, и 3

 RE: запор върху заплата, напуснало лице abibii Профил Изпрати email 02.12.2009 15:56

Здравейте
И аз имам същия проблем . Един от работниците който назначих ми създава същия проблем. Теглил е кредит при друг работодател но трудова книжка не представи при назначаването му в моята фирма. Аз го назначих като чистач на 4-часов работен ден.
И съответно възнаграждението му с от дръжките бе 109,62 .
На втория месец получех писмо от частен съдебен изпълнител да направя запор .
Направих възражение че попада под минимума на стандарта за живот ,
и е не възможно да му направя запор. След още 2-месеца той напусна без предупреждение и сега не знам къде се намира. Но писмата продължават да идват и в последното пишат че ще ме глобят ако не платя за месеците който е работил при мен.
Моля ,кажете как да постъпя . Благодаря на всички които ще ми отговорят.
С уважение Димитрова

 RE: запор върху заплата, напуснало лице Орлин (гост) 02.12.2009 16:08

Следва да отговорите на съдебния изпълнител, че:
1. За времето, през което лицето е работило, е било дължимо трудово възнаграждение под минималната заплата за страната и на основание чл. 446 ГПК е недопустимо да се правят удръжки.
2. Трудовото правоотношение е прекратено от ........ и затова трудово възнаграждение за месеци ................... не се дължи.

 RE: запор върху заплата, напуснало лице abibii Профил Изпрати email 02.12.2009 16:39

Сърдечно ви благодаря за бързия отговор това което сте написали ще го копирам
Ще допълня и от мен необходимите справки и ще ги изпратя
Още веднъж ви благодаря с уважение Димитрова

 RE: запор върху заплата, напуснало лице John Профил 02.12.2009 17:06

Да, ама МРЗ като ограничител се отнася единствено в/у запори на пенсии. Така че това не е оправдание!

 RE: запор върху заплата, напуснало лице abibii Профил Изпрати email 02.12.2009 20:35

Аз не търся оправдание ,попаднах в нещо което не ми е познато.
И за това моля за вашите съвети

 RE: запор върху заплата, напуснало лице mimi_1999 Профил Изпрати email 11.05.2010 17:02

Колеги, аз защо си мислех, че само запорните съобщения за издръжка се вписват в книжката.
Излиза, че де що е запор трябва да се вписва, така ли? И как да впиша изплатена сума, като още не са им минали последните заплати? Знам ли - може нещо да се случи до тогава...

 RE: запор върху заплата, напуснало лице Danieles Профил 09.12.2010 14:33

Здравейте, използвам темата за да попитам дали трябва да се удържа запор върху обезщетенията по чл.220 и 222 ал.1 от КТ?

 RE: запор върху заплата, напуснало лице Danieles Профил 09.12.2010 17:27

Има ли кой дам и помогне?!?! Имам служител, който има запор върху трудовото възнаграждение за заем от банка, който съкращаваме от декември месец и ще получи обезщетение по чл. 220 и най-вероятно, ако не си намери работа по чл.222 ал.1 от КТ. Интересува ме дали трябва да му удържа запор върху тези обезщетение. Моля помогнете? И трябва ли този запор да го впиша в ТК или смао мога да уведомя ЧСИ??

 RE: запор върху заплата, напуснало лице ЛС Профил 09.12.2010 20:55

Вписваш в ТК и уведомяваш ЧСИ още на другият ден след освобождаването. Няма да удържаш нищо от обезщетенията.
 

 RE: запор върху заплата, напуснало лице Danieles Профил 10.12.2010 12:01

Благодаря много ЛС! Лек ден!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения