Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Придружителнио писмо за декларация 6

 Придружителнио писмо за декларация 6 гост (гост) 14.06.2010 11:16

Имам бланка на придружително писмо към декларация6 от 2007г, мога ли да я ползвам или има някаква промяна?

 RE: Придружителнио писмо за декларация 6 гост (гост) 14.06.2010 11:22

можете да я ползвате

 RE: Придружителнио писмо за декларация 6 voknid Профил Изпрати email 14.06.2010 11:27

Наредба Н-8
...
Чл. 6.
...
(5) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларациите по ал. 1, точки от 1 до 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 5, подписан и подпечатан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 на НАРЕДБА № Н-8) - подава се в 2 екземпляра заедно с попълнените декларации за всяка година - за 2010 г.

Важи от 01.01.2007 г. Изтегли го от тук и сравни:
http://portal.nap.bg/ospage?id=204
 

 RE: Придружителнио писмо за декларация 6 гост (гост) 14.06.2010 12:15

Много благодаря!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения