Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ

 ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ Ваня Вълчева (гост) 22.06.2006 10:15

КОЛЕГИ,МОЛЯ ВИ ДА МИ НАПИШЕТЕ СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ.ФИРМАТА В КОЯТО РАБОТЯ ЗАКУПИ МАШИНИ НА ЛИЗИНГ.ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ.ВАНЯ

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ Ала-Бала Профил Изпрати email 22.06.2006 10:17

Писани са доста Ваня, просто ги потърси :)

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ Креми Профил Изпрати email 22.06.2006 10:23

Регистрирани ли сте по ЗДДС?

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ Беба (гост) 22.06.2006 10:30

Към договора за лизинг трябва да има погасителен план, т.е. график за плащанията.
1. При получаване на машината/приемо-предав.протокол/:
Д гр.20 - стойността на машината/по договора за лизинг/
Д с-ка 625 - лихвата за целия срок на лизинга
К 159 - с общото задължение
2. С всяка вноска по графика за плащане- две счет. статии:
Д 159 - главница и лихва /както е по графика/
Д 4531
К 401
Д 621/К 625 - частта от лихвата която е включена в съответната вноска.
3. Плащането е ясно: Д 401/К 503
4. Начислявате амортизация на машината по общия ред съгласно счет. политика на дружеството.

Ако има още въпроси - питайте. В този форум много знаят наистина, но биха могли да се държат и по-възпитано. Щом питате - за мен значи, че имате нужда от бърз, а не от менторски съвет.
4.

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ Беба (гост) 22.06.2006 10:31

Извинявайте, не уточних, че приемам, че сте регистрирани по ддс.

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ niki67 Профил Изпрати email 22.06.2006 10:32

а на бас, че никой няма да ги напише както трябва по МСС::::)))))
по МСС няма никакви разходи или приходи за бъдещи периоди
и лихвата всеки месец е различна

когато купуваш, имаш
Актив/задължение по лизинг - със сегашната стойност на минималните лизингови плащания::::))))
после при всяка мноска имаш
ДТ Зад.по лизинг/
Дт Разходи за лихви
/Кт Пари

Разходите за лихви са различини всеки месец, сметнати по метода на ефективната лихва, която прави точен дисконт на бъдещите парични потоци, така че да ги сведе до настоящата им стойност::::))))))

Това освен ХТони, никой друг не го прави така - сигурен съм::)))

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ Беба (гост) 22.06.2006 10:41

Нали споменах нещо за менторския тон вече?

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ Роси 666 Профил Изпрати email 22.06.2006 10:58

Ники, айде не бъди толкова сигурен....
И аз съм по МСС и го правя точно по този начин.
Даже сама си смятам дисконта, че лизингодателите са писали, че няма оскъпяване. Представи си!
А то, че няма безплатен обяд, е повече от ясно...

Към Беба
Донякъде си права за менторския тон, но донякъде. Лично аз съм ги писала тия контировки няколко пъти. Да не говорим за другите колеги.
Но е къде къде по-лесно направо да питаш, вместо да потърсиш.

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ Албена Профил 22.06.2006 11:08

Ха това за менторският тон явно е било за мен :) Добре тогава да взема да ги напиша и аз контировките :)
За завеждане на актива 20/159
Със сумата на лихвата 625/159
Тъй като при мен обикновено има авансова вноска, по ф-рата за нея 402/401, при плащане 401/50
Приспадане на авансовата вноска 159/402

Всеки месец по ф-рата за вноската за погасителните вноски: 159, 4531/ 401, при плащане 401/50
За лихвата ежемесечно със сумата от погасителният план, включена във ф-рата 621/625
Аз работя по НС, а не по МСС

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ Ваня Вълчева (гост) 23.06.2006 11:45

МНОГО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ.ПРИЯТНА ПОЧИВКА.ВАНЯ

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ xtony Профил 23.06.2006 12:27

ники67, само една забележка.

при лизингополучателя, актива придобит по финансов лизинг първоначално се признава по по високата стойност от: справедливата стойност на актива или по сегашната стойност на минималните лизингови плащания.

;)

и не подценявай така пишещите тук ;)

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ niki67 (гост) 23.06.2006 12:36

Прав си, но ме домързя да го изпиша толкоз дълго....
а за второто изречение - ми сам виждаш как си осчетоводяват лизингите - те са го написали колегите:::)))))
няма много общо с МСС 17, мисля аз::)))

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ бебов (гост) 23.06.2006 12:40

Ники, защо трябва всички да са по МСС?
Не виждам нищо лошо или срамно колегите да работят по НСС

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ лизинг (гост) 23.06.2006 13:13

Към xtony, къде прочете, че е с по-високата стойност???????????????????????

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ aifa Профил 23.06.2006 13:21

Аз мисля, че до сега почти не е ставало въпрос, а е по-интересно да се коментират записванията по МСФО и НСФОМСП при Лизингодателя.

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ лизинг (гост) 23.06.2006 13:27

на въпроса ми, може да отговори и niki67, че гледам и той е капацитет

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ niki67 Профил Изпрати email 23.06.2006 13:48

;много е дълго за писане-
признава се вземане в размер на нетната инвестиция. Тя е равна на брутната инвестиция, намалена с незаработения фин.приход - лихвата.
Брутната инв-я е минималните лизингови плащания - пак ХТони може да ме поправи, но по принцип. А нетната е сегашната ст/ст на брутната.

Бе кво се моря - я копи-пeйст:::))))
28. Лизингодателите трябва да признават активите, държани по силата на финансов лизинг, в своите баланси и да ги представят като вземане, чиято сума е равна на нетната инвестиция в лизинговия договор. 29. По силата на финансовия лизинг значителна част от всички рискове и изгоди от собствеността върху актива се прехвърлят от лизингодателя, като така дължимото лизингово плащане се разглежда от лизингодателя като погасяване на главница и финансов доход, който се изплаща на лизингодателя и го компенсира за инвестицията и услугите му. 30. Признаването на финансовия доход трябва да се основава на модел, отразяващ един постоянен периодичен процент на възвръщаемост върху остатъчната нетна инвестиция на лизингодателя, свързана с финансовия лизинг. 31. Лизингодателят цели да разпредели финансовия доход през целия срок на лизинговия договор на системна и рационална база. Това разпределяне на дохода/прихода се основава на модел, отразяващ един постоянен процент на възвръщаемост върху остатъчната нетна инвестиция на лизингодателя, свързана с финансовия лизинг. Лизинговите плащания през отчетния период, с изключение на разходите за услуги, се прилагат срещу брутната инвестиция в лизинговия договор, за да се намали както главницата, така и незаработеният финансов доход. 32. Приблизително изчислените негарантирани остатъчни стойности, използвани при изчисляването на брутната инвестиция на лизингодателя в лизингов договор, периодично се проверяват. Ако е настъпило намаление на приблизително изчислената негарантирана остатъчна стойност, разпределението на дохода/прихода през срока на лизинга се преразглежда и всяко намаление, свързано с вече начислените суми, се признава незабавно. 33. При договарянето и уреждането на лизингов договор често се правят начални преки разходи, например от комисионни и юридически такси, от страна на лизингодателите. При финансовите лизингови договори тези начални преки разходи се правят за получаването на финансов доход и се признават незабавно като доходи или се разпределят срещу този доход през целия срок на лизинговия договор. Последното може да се постигне, като направените разходи се признаят за разход, а за доход през същия период се признае частта от незаработения финансов доход, равна на началните преки разходи. 34. Лизингодател - производител или търговец - трябва да включва печалбата или загубата от продажбата в дохода за отчетния период в съответствие с политиката, възприета от предприятието по отношение на преките продажби. Ако бъдат оферирани изкуствено занижени лихвени проценти, печалбата от продажбата трябва да се сведе до тази, която би се получила, ако се начисляваше търговски лихвен процент. Началните преки разходи трябва да се признават като разход в отчета за доходите в началото на лизинговия договор. 35. Производители или търговци често предлагат на клиентите избор да закупят или наемат актива. Финансовият лизинг за даден актив от даден лизингодател - производител или търговец, образува два вида доход: а) печалбата или загубата, еквивалентна на печалбата или загубата, получена от пряката продажба на наемания актив по нормални продажни цени, която отразява всеки приложим обем или търговските отстъпки; и б) финансовия доход за срока на лизинговия договор. 36. Приходът от продажбата, вписан в началото на срока на финансовия лизинг от лизингодателя - производител или търговец, представлява справедливата стойност на актива или ако тя е по-ниска - сегашните стойности на минималните лизингови плащания, начислени на лизингодателя, изчислени при търговски лихвен процент. Себестойността на продажбата в началото на срока на лизинговия договор е себестойността или балансовата сума, ако се различават, на наетата собственост, намалена със сегашната стойност на негарантираната остатъчна стойност. Разликата между прихода от продажбата и себестойността на продажбата е печалбата от продажбата, която се признава в съответствие с политиката, следвана от предприятието по отношение на продажбите. 37. Лизингодателите - производители или търговци - понякога оферират изкуствено занижени лихвени проценти, за да привличат клиенти. Използването на такъв процент би довело до отчитането в момента на продажбата на прекалено голяма част от общия доход от сделката. Ако се оферират изкуствено занижени лихвени проценти, печалбата от продажбата ще се сведе до тази, която би се получила, ако се начисляваше търговски лихвен процент. 38. Началните преки разходи се признават като разход в началото на срока на лизинговия договор, тъй като те са свързани главно със заработването на продажната печалба за производителя или търговеца. 39. В допълнение към разпоредбите на МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне лизингодателите трябва да оповестят следното във връзка с финансовите лизинги: а) изравняване на общата брутна инвестиция в лизинговия договор към датата на баланса със сегашната стойност на минималните лизингови плащания, за получаване към датата на баланса; в допълнение предприятието трябва да оповести общата сума на брутната инвестиция в лизинговия договор и сегашната стойност на минималните лизингови плащания, за получаване към датата на баланса, за всеки от следните периоди: 1) не по-късно от една година; 2) по-късно от една година и не по-късно от пет години; 3) по-късно от пет години; б) незаработения финансов доход; в) негарантираните остатъчни стойности, начислени към дохода на лизингодателя от сделката; г) натрупаната отстъпка за несъбираемите минимални лизингови плащания за получаване; д) условните наеми, признати като доход; и е) общо описание на значителните лизингови ангажименти на лизингодателя. 40. Често е полезно като показател за растеж да се оповестява брутната инвестиция, намалена с незаработения доход в новия бизнес, добавена през отчетния период, след изваждането на съответните суми за отменените лизингови договори.

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ лизинг (гост) 23.06.2006 14:18

Пак питам с коя стойност трябва да го отразя този актив - с по-голямата или с по-малката от справедливата пазарна стойност и настоящата стойност на минималните лизингови плащания?

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ aifa Профил 23.06.2006 14:26

С по-ниската г-жо/г-н лизинг (гост), с по-ниската.

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ niki67 Профил Изпрати email 23.06.2006 14:28

те трябва да са еднакви, или почти еднакви.
Ако си лизингополучател - ХТони ти каза.
"при лизингополучателя, актива придобит по финансов лизинг първоначално се признава по по високата стойност от: справедливата стойност на актива или по сегашната стойност на минималните лизингови плащания"

Тоти999 ли беше, пита, нали нямало да твърдя, че щом ХТони го е казал, значи е истина от последна инстанция.

що пък да не твърдя. Досега всичко, което ХТони е писал в тоя форум, си е истина от последна инстанция. Сериозно.

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ лизинг (гост) 23.06.2006 14:29

Благодаря ти за отговора (въпреки,че знаех отговора), но от отговорите на xtony и niki67, следваше да е по-повисоката, та реших да попитам

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ лизинг (гост) 23.06.2006 14:33

не ви познавам и не твърдя, че не разбирате , но тук грешите

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ niki67 Профил Изпрати email 23.06.2006 14:41

За да подкрепя ХТони, чиито думи винаги са истина от последна инстанция, привеждам цитат от МСС 17 - Лизинг:

Лизинг във финансовите отчети на лизингополучателите. Финансови лизинги
12. Финансовият лизинг трябва да се признава като актив и пасив в баланса на лизингополучателя с размер, който в началото на лизинговия договор е равен на справедливата стойност на наетата собственост или ако е по-нисък - по сегашната стойност на минималните лизингови плащания. При изчисляването на сегашната стойност на минималните лизингови плащания дисконтовият фактор е лихвеният процент, заложен в лизинговия договор, ако той практически може да бъде определен; ако не може, използва се диференциалният лихвен процент за задължението на лизингополучателя.

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ niki67 Профил Изпрати email 23.06.2006 14:49

и цитат от СС 17:

"Финансов лизинг
4.1. Финансовият лизинг се признава като актив и пасив в счетоводния баланс на наемателя с размер, който в началото на лизинговия договор е равен на справедливата стойност на наетия актив или, ако е по-нисък - по сегашната стойност на минималните лизингови плащания. "

Всеки средно интелигентен човек ще разбере, че това е еквивалентно на казаното от ХТони - той рече "по-високата стойност".

Кво те притеснява тебе, Лизинг?

Обикновено те са равни, и понеже справедливата стойност е много разтегливо понятие, то сегашната стойност на мин.лиз.плащания е равна на справедливата стойност-
разликата е, че по СС статиите са, както са написани на Дата: 22 06 2006 11:08 ,
а по МСС са както аз съм ги написал - по МСС не се признават разходи или приходи за бъдещи периоди, а признавания разход или приход за лихви на датата на всяко плащане е различен по размер.
Защото със всяка вноска погасяваш все по-голяма част от главницата и все по-малка част от лихвата.
Тъй като лихвата първоначално е върху цялата главница, а със всяка следваща вноска непогасената част от главницата намалява и значи намалява и базата, върху която изчисляваме лихвата.
Брях брях брях
а обикновено лизингодателя ти дава погасителен план и проблема ти е точно нулев - киризиш си тоа план и си осчетоводяваш по него::::)))))
анадънму

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ aifa Профил 23.06.2006 15:01

лизинг (гост) май се изгуби, но не издъжам на провокацията да изкоментирам

Пустия му финансов лизинг се записва първоначално от лизингополучателя по по-ниската от:
1. справедливата стойност на наетата собственост
2. сегашната стойност на минималните лизингови плащания

Счетоводните стандарти е необходимо не само да се цитират, а и добре да се четат, изучават, осмислят и най-вече практикуват.

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ лизинг (гост) 23.06.2006 15:05

Аз лично проблеми нямами притеснения нямам, но явно е че ти не можеш да разбереш, че актива се завежда с по-ниската стойност. Колкото до другите неща не споря! Друг път не пишете глупости!

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ niki67 (гост) 23.06.2006 15:17

да бе, голяма излагация стана, аз едновременно си правя едни справки и пиша тука без да мисля хич....
Извинявайте, Лизинг и Айфа.
Разбира се, че вие сте правите.
"Друг път не пишете глупости" --абсолютно основателно. За други не съм забелязвал, ама аз винаги си признавам грешките. Разсеян съм нещо - мисля за купона довечера::::))))))
ша зема да спра да пиша тук, че вече това е втория път, когато пиша глупости - два пъти е страшно много, нали::))))
най - обидното е, че ги знам тез неща, ама блея някъде и хич не мисля като драскам:::))))

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ niki67 Профил Изпрати email 23.06.2006 15:19

ПОТВЪРЖДАВАМ,, че горния постинг е мой::))))

интересно ми е дали и ХТони ще се покае обаче:::)))))

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ лизинг (гост) 23.06.2006 15:37

хубаво е човек да си признава грешките. хайде успешен ден!!!

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ xtony Профил 23.06.2006 16:06

ехх, ники, предател такъв ;)))

не искам да споря излишно, но аз си държа на мнението.

ето защо.

да разтълкуваме изречението от параграф 12. пример, имаме придобиване на машина на финансов лизинг със справедлива стойност 950 лв. и настояща стойност на лизинговите плащания - 1000 лв.

1. Финансовият лизинг трябва да се признава като актив и пасив в баланса на лизингополучателя

до тук някой да мисли различно?

2. Актива и пасива са с размер, който в началото на лизинговия договор е равен на справедливата стойност на наетата собственост. (в примера - 950 лв. актив и задържение)

до тук някви възражения?

и тук спорния момент: или ако е по-нисък (тук се говори за актива и пасива) —по сегашната стойност на минималните лизингови плащания (които са в размер на 1000 лв.)

е, аз това го разбирам че актива трябва да се признае за 1000 лв.

щото ако го признаете за 950 - то задължението към лизингодателя няма да е отразено коректно, защото "в началото на лизинговия договор активът и пасивът за бъдещите лизингови плащания се признават в баланса с едни и същи суми." (това е от МСС 17.14)

така си мисля аз.

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ xtony Профил 23.06.2006 16:11

а и обикновено никои лизингодател не би дал актива за по ниска от справедливата стойност, тоест, настоящата стойност на лизинговите плащания не е логично да е по ниска от справедливата стойност. И именно затова активите обикновено се признават именно по настоящата стойност на МЛП, които са или равни или малко по високи от справедливата стойност.

затова се взима и по високата от двете ;)

това от мен.

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ лизинг (гост) 23.06.2006 16:28

950, а 50 са ти разход

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ xtony Профил 23.06.2006 16:36

ок, не ми се спори.

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ aifa Профил 23.06.2006 16:43

xtony,
не си прав/а.
По-добре спри с коментарите, че малкото в сайта, които разбират от лизинг ще си изградят лошо мнение за теб

 Re: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ xtony Профил 23.06.2006 16:48

:)

ако мислиш, че ми пука за нечие мнение ;)

 RE: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ Мариела (гост) 23.02.2010 11:44

Колеги имам следният проблем. Собственика на фирмата е взел автомобил на лизинг. Той не желае да минава през 159 и не желае да ползва амортизация. Имали вариант фактурите които идват за месечното плащане / главница + лихва / да минават текущо за разход. Лизинга е финансов и фирмата не е регистрирана по ДДС

 pomagaite molq stanimirgeorgiev Профил Изпрати email 03.10.2012 14:50

Съгласно договор за финансов лизинг е педоставен под наем от „Рила 2000” ООД на „Меркурий” ЕООД автобус. Общата сума на плащанията е 28 000 лв. Договорът е сключен за срок от 5 години. Съгласно клаузите на договора наемодателят прехвърля на наемателя собствеността върху актива. В договора се съдържа още: справедливата стойност на автобоса – 22 000 лв.; лихвата за целия срок на наем – 6 000 лв. и годишните лизингови вноски по договора – 5 600 лв. Отчетната стойност на автобуса е 27 000 лв., а начислената до момента амортизация е 7 000 лв.
Начислен е и е изплатен дължимия наем за първата година от срока на използване на автобуса. Преводно нареждане за кредитен превод № 468.
Счетоводните статии, които се съставят в предприятие „Меркурий” ЕООД са следните:
1. За заприходяване на полученото транспортно средство /автобус/ със спарведливата му стойност.
Дебит с/ка 206 Транспортни средства 22 000
Дебит с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди 6 000
Кредит с/ка 159 Други заеми и дългове 28 000
2. За начислената на амортизация на наетия автобус.
Дебит с/ка 603 Разходи за амортизация 7 000
Кредит с/ка 206 Транспортни средства 7 000
3. За отразяване плащането на погасителната вноска.
Дебит с/ка 159 Други заеми и дългове 5 600
Кредит с/ка 503 Разплащателна сметка в левове 5 600
4. За отразяване на лихвата, приспадаща се за периода на лизинговата вноска.
Дебит с/ка 621 Разходи за лихви 1 200
Кредит с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди 1 200

Счетоводните статии, които се съставят в предприятие „Рила 2000” ООД са следните:

1. За отписване на начислената до момента амортизация на дадения под наем автобус.
Дебит с/ка 241 Амортизация на ДМА 7 000
Кредит с/ка 206 Транспортни средства 7 000

2. За отчитане на възникналото вземане с размера на договорното плащане.
Дебит с/ка 269 Други дългосрочни вземания и предоставени заеми 28 000
Кредит с/ка 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи 22 000
Кредит с/ка 752 Финансови приходи за бъдещи периоди 6 000


3. За отписване на отдадения автобус по неговата балансова стойност.
Дебит с/ка 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи 20 000
Кредит с/ка 206 Транспортни средства 20 000

4. За отчитане на получените наемни плащания.
Дебит с/ка 503 Разплащателна сметка в левове 5 600
Кредит с/ка 269 Други дългосрочни вземания и предоставени заеми 5 600

5. За отразяване на лихвата като текущ приход за периода, изчислена в размер, пропорционален на подлежащите за получаване лизингови вноски.
Дебит с/ка 752 Финансови приходи за бъдещи периоди 1 200
Кредит с/ка 721 Приходи от лихви 1 200

Полагащата се лихва се определя по следния начин:
Лихвата за целия период 6 000 лв. се разделя на общата сума на лизинговите плащания 28 000 лв. След това полученият коефициент се умножава по годишните лизингови вноски 5 600 лв. за да се получи размера на годишната вноска.

Какви счетоводни статии биха се съставили по примера , ако се прилага МСС 17 Лизинг?

 pomognah molya Liglyo Профил 03.10.2012 14:52

Нямаш грижи. Приятно четене.

http://www.odit.info/?s=6&i=92565&f=1

 RE: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ Rumistef Профил 07.12.2015 16:44

дамм
 

 RE: ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЛИЗИНГ felomena Профил 09.12.2015 08:31

http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/catalogs_menu/catalogs.php?0.view.48.0
Здравейте! Аз ползвах това ...... имам лизинг за машина
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство