Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!?

 Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? radito00 Профил Изпрати email 29.08.2007 15:54

Здравейте!
Имам служител назначен на изпитателен срок по чл. 70 от КТ.
Този 6 м срок мина и става на безсрочен договор!
Трябва ли да подам уведомление по Чл. 62 в НАП?!

Според моята колежка трябва, защото тя цитира НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА в която пише:
Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:
1. в тридневен срок от:
б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? satanasowa Профил Изпрати email 29.08.2007 15:57

Не подавате нищо, това не се отнася за този вид трудови договори

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? radito00 Профил Изпрати email 29.08.2007 16:00

Дайте правно основание за думите си?! Опровержете се! Така е лесно да се твърди!

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? гера (гост) 29.08.2007 16:05

Трудов договор със срок за изпитване

Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.

(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

Я кажи, radito00, правиш ли разлика м/у срочен договор и договор при някакви други условия?
Ама се "опровержи", щото иначе е лесно!

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? гера (гост) 29.08.2007 16:07

А така мразя да копирам "общодостъпна" литература :(((

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? radito00 Профил Изпрати email 29.08.2007 16:17

R@DO ‎(16:17):
ОТ НАП-РУСЕ КАЗАХА :"КОЛЕГИТЕ ПРАКТИКУВАТ ТАКА, ПРЕКРАТЯВАТ ДОГОВОРА, И ПРАВЯТ НОВ , И ПУСКАТ НОВО УВЕДОМЛЕНИЕ. За повече информация се обадете на Инспекцията по Труда"

божееееееееее
sekito ‎(16:18):

R@DO ‎(16:18):
на кого да вярвам сега?

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? satanasowa Профил Изпрати email 29.08.2007 16:18

Е, това не биваше да го пишеш, защото не е вярно, няма кой да ти каже такова нещо в НАП в Русе, още по-вече Инспекцията по труда дори и да го цитираш, малко и трбява да се мисли

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? radito00 Профил Изпрати email 29.08.2007 16:37

Ти нормална ли си?! За какво да те лъжа?! За 1 път ли чувате некопетентно мнение от НАП?!

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? гера (гост) 29.08.2007 16:41

radito00, ще те помоля да си мериш приказките!


 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? Бръм (гост) 29.08.2007 16:42

"Ти нормална ли си?! "
Ако продължаваш с така наречените от теб мозъчни атаки, рискуваш накрая да те атакуват и теб.

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? satanasowa Профил Изпрати email 29.08.2007 16:42

Скоро, не съм се поглеждала в огледалото, ей сега отивам, може и да не съм, знае ли човек, кой ти каза такава глупост в НАП

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? Надя (гост) 29.08.2007 16:44

Трудов договор - безсрочен със срок на изпитване -На основание чл.67,ал.1 и във връзка с член 70 от КТ. Така ни обясниха от ИТ . В уведомлението кода е 07 , но когато се прекратява ТД , ако е минал изпитателния срок се пише код 01 .

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? гера (гост) 29.08.2007 16:46

Наде, не ми се рови, но код 07 не е ли за срочен договор?
И после бил безсрочен...
А последно?

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? Галя (гост) 29.08.2007 16:49

Лично смятам, че принципно е добре договор по чл. 70 да се обвързва и с др.член 68 или 67. Ако е така сключен този договор след изтичане на изпитателния срок ново уведомление не се подава в НАП. Друг е въпросът, че вече от НОИ правят проблеми при изплащане на болнични и т.н. Ако договорът е с основание само чл.70 пак ще има проблеми със всички банки и др институции, на които ясно им трябва да е написано, че договорът е безсрочен/или срочен съответно/. Тук някои колеги може да кажат и че чл. 70 не е самостоятелен член за сключване на тр. договор, но тази тема вече е дискутирана.

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? Надя (гост) 29.08.2007 16:50

Код 07 е за договор по чл.70 доколкото знам аз , а след като договора ти е формулиран така както ти написах , след изпитателния срок той става безсрочен .Когато прекратиш такъв договор след една година той вече е безсрочен и няма как да го прекратиш пак като срочен .

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? uporitata Профил Изпрати email 29.08.2007 16:51

satanasova даде отговора, гера го ОБОСНОВА, с което те ОПРОВЕРГАХА твърдението на колежката ти.

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? гера (гост) 29.08.2007 16:54

Надя, извинявам се. Грешката е моя.

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? ХХХ (гост) 29.08.2007 16:59

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”Изх. № 91-01-52 / 21.02.2003 г.

Във връзка с регистрацията на трудовите договори, Ви даваме следните допълнителни указания:
1-4 не ни засяга в момента

5. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ за сключен трудов договор със срок за изпитване на основание чл. 70 от КТ се попълва както следва:
- когато е сключен на основание чл. 70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ в уведомлението в т. 8 Основание на договора се попълва 07. След изтичане на срока за изпитване, ако трудовият договор не е прекратен не се изпраща ново уведомление;
- когато е сключен на основание чл. 70 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в уведомлението в т. 8 Основание на договора се попълва 02 или 07. След изтичането на срока за изпитване, ако трудовият договор не е прекратен не се изпраща ново уведомление.
И едва тогава
6. При изменение на срока и/или длъжността по трудовия договор с допълнително споразумение, включително и в случаите по чл. 259 от КТ се изпраща уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ, като в т. 8 Основание на договора се попълва 02. Когато срокът и/или длъжността не се променят с допълнително споразумение уведомление не се изпраща.
УСПЕХ С БАСА!!
ХХХ

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? гера (гост) 29.08.2007 17:04

Трите Х-са! :)))
Ей сега те метнах на тепиха!
Питането беше до чл.70!

Ако иска да променя длъжността или срока на договора - там е друга бира!

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? ХХХ (гост) 29.08.2007 17:09

Гери, много е ми е удобно и отгоре да си, но неслучайно съм оставил и т. 6 от указанието ))))))). Так, че ако реши на шестия месец да си дменя длъжността - т. 6. А хората по-горе много хубаво го казаха, че чл. 70 е винаги обвързан с основен 67 или 68 )))
ХХХ

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? satanasowa Профил Изпрати email 29.08.2007 17:11

Да, защото той е трудов договор да изпиташ качествата на един работник, май като се погледнах в огледалото съм нормална

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? гера (гост) 29.08.2007 17:15

О, аз за това не споря!

Ама госпо'ицата зададе 1/2 въпрос - без повече уточнения.
Това е официална публикация, а не апокрифна литература!
Ако си беше дала труда да почете малко...Може и да не беше стигнала до нелепи въпроси от типа "Ти нормална ли си"...
............
п.п. Не се давай да съм отгоре! Тежичка съм си :)))

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? nick_cave Профил Изпрати email 29.08.2007 17:19

radito00

Много ми е интересно какво точно означават последните два символа в ника ти:)

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? ели (гост) 04.09.2007 09:07

при направената справка в НАП относно "висящите" договори установих следното: сключен дотовор по чл.67 е подаден в НАП с основание 1. След време имам допълнително споразумение за промяна от безсрочен - на договор по чл.114 от КТ. Подала съм уведомление с тип-2, основание 12, дата на сключване-датата на допълнителното споразумение. В справката от НАП стоят два записа за лицето с основание 1 и 12 с дата на сключване-първата дата на постоянния тр. договор. Къде съм сгрешила? Трябвало ли е първо да прекратя безсрочния договор и след това да сключа нов? Мога ли нещо да направя сега, като се има предвид, че записите са от 2005г?

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? DVPP Профил 04.09.2007 13:49

Аз лично не подавам уведомление в НАП когато договора по чл.70 автоматичнно става безсрочен, защото не пускам доп.споразумение. Уведомление се пуска само ако сключите допълнит.споразумение за безсрочен договор

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? ели (гост) 04.09.2007 16:37

в цитирания от мен случай имам договор от чл.67 ал.1 в чл. 114 от КТ

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? сиси (гост) 21.07.2009 10:49

някой може ли да ми каже ако срочен трудов договор не е изтекъл а работодателят иска да стане безсрочен трябва ли а се прекрати и да се сключи нов или ..............
благодаря на всички които ще се включат

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? ЛС Профил 21.07.2009 10:51

С ДС може.

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? сиси (гост) 21.07.2009 10:54

а подава ли се

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? сиси (гост) 21.07.2009 10:56

и ако се подава в основанието на договора срочен ли трябва да бъде

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? сиси (гост) 21.07.2009 10:57

защото ДС е към сроч д-р

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? ЛС Профил 21.07.2009 10:57

Подава се уведомление в НАП , основанието на договора ще ти е безсрочен. ДС ти е за промяна на срока на ТД.

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? Kiki (гост) 21.07.2009 10:58

Подава се уведомление в НАП.
 

 RE: Уведомление при превръщане на срочен в безсрочен договор!? гост1 (гост) 21.07.2009 10:59

Сиси, срочен договор или безсрочен с клауза аз изпитване?
Защото доста хора тук не правят разлика и наричат безсрочния договор с клауза за изпитване.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения