Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Писма

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Писмо № 70-298-1 от 31.08.2007 г. на НОИ

11 Jun 2008 21:11ч, видяна 2878 пъти
реклама
Възнагражденията, които трябва да бъдат посочени в удостоверението обр. УП-2 в случаите на незаконно уволнение в период преди 01.01.2000 г.

Когато работник е бил уволнен и уволнението е било признато за незаконно от компетентните органи в период преди 01.01.2000 г. (преди влизане в сила на Кодекса за социално осигуряване), какви възнаграждения следва да бъдат посочени в удостоверението обр. УП - 2 за периода на незаконното уволнение?

Съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 2, т. 8 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) се зачита за осигурителен стаж, но не се взима предвид при определяне на осигурителния доход, времето до 31.12.1999 г., през което лицата са били без работа поради уволнение, признато за незаконно от компетентните органи, с изключение на периодите, през които е получавано обезщетение по Кодекса на труда.

В разпоредбата на чл. 46, ал. 2, т. 8 НПОС законодателят е разграничил периода на незаконното уволнение до 31.12.1999 г. и след тази дата, тъй като при действието на Закона за пенсиите и правилника за неговото прилагане, осигурителни вноски се внасяха само върху обезщетението по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда. За останалия период осигурителни вноски не се внасяха. Периодът на незаконното уволнение се зачиташе за трудов стаж на основание разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите.

Тъй като уволнението и възстановяването на работа са факти преди 01.01.2000 г. (датата на влизане в сила на Кодекса за социално осигуряване), работодателят дължи осигурителни вноски само върху обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ, на основание разпоредбите на Наредбата за елементите на брутното възнаграждение и другите плащания и обезщетения, върху които се правят вноски за държавното обществено осигуряване (отм.).

Следователно при изготвянето на удостоверението образец УП - 2 за съответния период следва да се посочат сумите на изплатеното обезщетение, върху което са внесени осигурителни вноски. За останалия период от време удостоверение обр. УП - 2 не е необходимо, тъй като се спазва разпоредбата на чл. 46, ал. 2, т. 8 НПОС.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР